နယ္သတင္းဌာနကို ေဒသခံတို႔ ပိုမိုအားကိုးဟု စာတမ္းတစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပ

ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း (Myanmar Now) ● နယ္သတင္းဌာနကို ေဒသခံတို႔ ပိုမိုအားကိုးဟု စာတမ္းတစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပ
(မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၈

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တစ္ေနရာတြင္ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ ဖတ္ရႈေနသူတခ်ုိ႕ (ဓာတ္ပံု - ဇာနည္ဝင္း/Myanmar Now)


နယ္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ေပၚေပါက္လာေသာ သတင္းဌာနတို႔သည္  ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္ ရိွႏွင့္ၿပီးေသာ  သတင္းဌာနႀကီးမ်ားထက္ အစစ အရာရာ ေနာက္က်ေနသည္ဟု အမ်ားအျပားက ယူဆၾကသည္။

မၾကာေသးမီက ထြက္ေပၚလာေသာ သုေတသနစာတမ္းတစ္ေစာင္တြင္မူ ထိုအယူအဆ အၿမဲ မမွန္ႏိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပထားသည္။

နယ္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အေျခစိုက္ေသာ သတင္းဌာနတို႔ကို ေဒသတြင္း သတင္းပရိသတ္က ပိုမို အားကိုးၾကသည္ဟု IMS-Fojo Myanmar အဖဲြ႔ ႏွင့္ ပညာ အလင္းပြင္႔ ျမန္မာသုေတသန ေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔ ျပဳစုထားၿပီး စက္တင္ဘာ ၁၄ တြင္ ထြက္ေပၚလာေသာ စာတမ္းတစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

"နယ္ခံသတင္းဌာနမ်ားမွ ထုတ္ျပန္ေသာ ေဒသတြင္း သတင္းမ်ားကို ရန္ကုန္အေျခစိုက္ မီဒီယာမ်ားမွ ထုတ္ျပန္သည့္ သတင္းမ်ားထက္ ေဒသခံ လူထုအၾကား ပိုမို ယံုၾကည္ စိတ္ခ်မႈ ရရိွသည္ကို ေတြ႔ရသည္" ဟု ထုိစာတမ္းက ဆိုသည္။

အထူးသျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာ သတင္းမ်ားကို ေဒသတြင္းမီဒီယာတို႔က ပိုမို တင္ဆက္ႏိုင္ျခင္းမွာ အားသာခ်က္ျဖစ္သည္ဟု အမ်ားအျပားက မွတ္ခ်က္ေပးၾကသည္။

မီဒီယာ အသံုးျပဳမႈ၊  သတင္းစီးဆင္းပံုကို နားလည္သိျမင္မႈတို႔ကို ေလ့လာသည့္ ထိုစာတမ္းကို ရခိုင္၊ ကခ်င္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး စသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ၄ ခုတြင္ ေနထိုင္သူ ၁၆၈ ဦးကို ယခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းက ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းၿပီး ျပဳစုခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အေျခစိုက္ ျမစ္ႀကီးနားဂ်ာနယ္သည္ သတင္းေပးပို႔ရာတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ၊ မွ်တစြာ တင္ျပေသာ မီဒီယာအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရသည္ဟု အဆိုပါ သုေတသနစာတမ္းက ဆိုသည္။

စာတမ္းပူးတဲြျပဳစုသည့္အဖဲြ႔ျဖစ္ေသာ ပညာ အလင္းပြင္႔ ျမန္မာသုေတသန ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးျဖစ္သူ မေအးလဲ့ထြန္းက  ျပည္နယ္ အေျခစုိက္မီဒီယာမ်ားမွာ ဖိအားပိုမိုခံရသည္ကို ေတြ႔ရိွရေၾကာင္း ေျပာသည္။

ပရိသတ္က အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ယံုၾကည္မႈ ျမင့္တက္လာေစသည့္အရာမွာ ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားရာ ေနရာႏွင့္ အနီးကပ္ ထိေတြ႔မႈပင္ ျဖစ္သည္ဟု ၎တို႔၏ စာတမ္းက ဆိုသည္။

သတင္းသမားက စာဖတ္သူၾကားတြင္ ရိွေနသကဲ့သို႔ စာဖတ္သူတခ်ဳိ႕ကလည္း  သတင္းတခ်ဳိ႕တြင္ အခ်က္အလက္ ျပည့္စံုမႈ မရိွျခင္း၊  အနည္းငယ္ လြဲမွားျခင္းျဖစ္ရပ္တခ်ဳိ႕အတြက္ ဂ်ာနယ္ရံုးသုိ႔ တခါတရံ ေရာက္လာၿပီး ေဝဖန္ၾကသည္ဟု  ျမစ္ႀကီးနားသတင္းဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ မဆုိင္္းမုိင္္က ေျပာသည္။

ထိလြယ္၊ ရွလြယ္သည့္ သတင္းမ်ား တင္ဆက္ရာတြင္ တုိင္းရင္းသားေဒသ သတင္းဌာနမ်ားသည္ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ သတင္းဌာနမ်ားထက္ ပိုမို ခက္ခဲသည့္ အေနအထားတြင္ ရိွေနေၾကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ မတူကဲြျပားမႈ သိသိသာသာ တည္ရိွသည့္ ေဒသျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သတင္းပရိသတ္၏ အကဲဆတ္မႈကို အလြယ္တကူ သိျမင္ႏိုင္ေၾကာင္း  မဆုိင္းမုိင္က ေျပာသည္။

“လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡေတြ၊ ဘာသာေရးပဋိပကၡေတြ ျဖစ္သြားေစႏိုင္တဲ့ ထိလြယ္ရွလြယ္တဲ့ေနရာမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေနေနရတယ္” ဟု မဆုိင္္းမိုင္က ေျပာသည္။

သတင္းစိတ္ဝင္စားသည့္ ပရိသတ္မ်ားထဲတြင္  အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္ သေဘာထားျခင္း မတုိက္ဆိုင္သူမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

“အစိုးရနဲ႔ဆန္႔က်င္္ရင္၊ စစ္တပ္နဲ႔ ဆန္႔က်င္ရင္ အားလံုးက မွန္တယ္လို႔ သူတို႔က တထစ္ခ် ယံုၾကည္ထားတဲ့ အေနအထားမွာ ကြ်န္ေတာ္္တို႔က မွားပါတယ္လို႔သြားေျပာရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို အားလံုးက ဆန္႔က်င္တယ္၊ ဒီဂ်ာနယ္ ဝယ္မဖတ္နဲ႔၊ ဒီဂ်ာနယ္က ငါတုိ႔ကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ဂ်ာနယ္မဟုတ္ဘူးဆုိၿပီး လုပ္ခံရတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးေတြလည္း ရွိခဲ့တယ္” ဟု မဆုိင္းမိုင္က ေျပာသည္။

ပဋိပကၡဆုိင္သတင္းမ်ဳိးအတြက္  လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္၊ တုန္႔ျပန္ခ်က္ ထည့္သြင္းေရးသားသည့္အခါ ဌာနဆိုင္ရာတခ်ဳိ႕၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရႏိုင္သည့္ အခက္အခဲကို ျမစ္ႀကီးနားဂ်ာနယ္တြင္လည္း ေတြ႔ႏိုင္သည္။

အခ်က္အလက္ မျပည့္စံုေသာေၾကာင့္ ဘက္လိုက္သည့္ ဂ်ာနယ္ဟူေသာ စြတ္စြဲေျပာဆုိမႈ တခ်ဳိ႕ကို ရင္ဆုိင္ေနရသည္ဟု ဆုိသည္။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ စတင္ထုတ္ေဝသည့္ ျမစ္ႀကီးနားသတင္းဂ်ာနယ္္သည္ ယခုအခါ တနလၤာေန႔တိုင္း အပတ္စဥ္ ထုတ္ေဝေနၿပီး  တို္င္းရင္းသားအေရး၊ သဘာဝပါတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစသည့္ သတင္းမ်ားကို ေရးသားေနသည္။

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ေခတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ အြန္လုိင္းစာမ်က္ႏွာ ရုပ္သံသတင္းတခ်ဳိ႕  တင္ဆက္ေနသည္ကုိလည္း ေတြ႔ရသည္။ 

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နည္းတူ ေတာင္ႀကီး၊ လားရိႈး၊ မံုရြာ၊ မေကြး၊ ထားဝယ္၊ မႏၱေလး၊ ဘားအံ၊ လိြဳင္ေကာ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ စစ္ေတြ တို႔တြင္ သတင္းဌာနမ်ား ရိွၾကၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္တြင္လည္း သတင္းဌာန  အမ်ားအျပား ရိွေနသည္။

Comments