ဇင္လင္း - သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ဗဟုသေဘာထား အျမင္မ်ားကို လမ္းဖြင့္ေပးဖို႔လိုသည္

သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ဗဟုသေဘာထား အျမင္မ်ားကို လမ္းဖြင့္ေပးဖို႔လိုသည္
ဇင္လင္း 
(မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၈
သတင္းစာလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ ေယဘုယ်အေျခအေနကို ေဖာ္ညႊန္းျပသသည့္  နယ္စည္းမျခား သတင္းသမားမ်ားအဖြဲ႔ (RSF) ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ညႊန္းကိန္း(Index) အရဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈၀ အနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အဆင့္သည္ ၁၃၇ တြင္ ရွိေန သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ျမန္မာ့ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္သည္ အဆင့္ ၁၃၁ ျဖစ္သျဖင့္ ယခုႏွစ္တြင္ ၆ ဆင့္ က်ဆင္း သြားသည္။ 
အထူးသျဖင့္ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔က ရိုက္တာသတင္းေထာက္ ကိုဝလံုးႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦးတို႔ ၂ ဦးအား ေထာင္ ဒဏ္ ၇ ႏွစ္စီ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံ၏ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ပုံရိပ္ကို အႀကီးအက်ယ္ထိခိုက္ေစသည္။ ရိုက္တာသတင္းေထာက္ (၂)ဦး ကို ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္လိုက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ ရိုက္တာသတင္းဌာန အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ စတီဖင္ အက္ဒလာ (Stephen J. Adler) က ယခုကိစၥသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္ကို အႀကီးအက်ယ္ ေနာက္ျပန္ဆုတ္သြားသည့္ လကၡဏာျဖစ္သည္ ဟုဆိုသည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ စသည္တို႔ႏွင့္ လြဲေခ်ာ္ေန အစိုးရအေနျဖင့္ အျမန္ဆံုးျပန္လည္ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း က တိုက္တြန္းထားသည္။
သတင္းသမားမ်ား/သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရ/တပ္မေတာ္အာဏာပိုင္တို႔အၾကား တင္းမာမႈအေျခအေနမ်ားျဖစ္ လာျခင္းသည္ ျမန္မာသတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ ဆုတ္ယုတ္မႈကို ျပသေနျခင္းျဖစ္သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိတာဝန္ခံမႈမရွိဘဲ သတင္းသမားမ်ားကို ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းသည္ အရပ္သားအစိုးရ၏ မူဝါဒျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အယုံအၾကည္ကင္းမဲ့ေစသည္။ 
 
ရိုက္တာသတင္းေထာက္ ကိုဝလံုးႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦးတို႔ ၂ ဦးအား ေထာင္ ဒဏ္ ၇ ႏွစ္စီ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္ျခင္းသည္ သတင္းေထာက္မ်ားအား စံနမူနာျပ ျခိမ္းေျခာက္မႈဟု ဆိုႏိုင္ သည္။ တနည္းအားျဖင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ပုံရိပ္ကိုက်ဆင္းေအာင္ လုပ္သလို ျဖစ္ေနသည္။
မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္းက ႏိုင္ငံတကာတြင္ သတင္းေထာက္ႏွင့္ မီဒီယာလုပ္သားမ်ားအား ကိုယ္ထိလက္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈ အေရအတြက္ႏႈန္းထားသာဓကမ်ားသည္ စိုးရိမ္ဖြယ္ ရာေကာင္းလွသည္ဟု “ကုလသမဂပညာေရး သိပၸံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအဖြဲ႔” (UNESCO) က ဆိုသည္။ ထို႔ျပင္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကိုက်င့္သုံးေဆာင္ရြက္သည့္ သူတို႔၏ အရည္ အခ်င္းမ်ားကိုထိခိုက္နစ္နာေစသည့္အျဖစ္အပ်က္မ်ားလည္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ]ဆိုသည္။ ထို႔ျပင္ တရားစြဲ ဆိုျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ေထာင္ခ်ျခင္း၊ သတင္းလိုက္ခြင့္ ပိတ္ ပင္ဟန္႔တားျခင္း၊ တိုက္ခိုက္သူတို႔အား ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ စုံစမ္းစစ္ေဆးအေရးယူယူရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအေရးနိမ့္ျခင္း စသည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ လြတ္လပ္စြာ သတင္းရယူမႈ ကို ထိခိုက္က်ဆင္းေစခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပသည္။ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားသည္ ထပ္ခါထပ္ခါ သတိျပဳမိစရာျဖစ္လာသည္။ ႏိုင္ငံတကာမိသားစု၊ အစိုးရပိုင္းဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား(NGOs) ႏွင့္ အျခား တာဝန္ရွိအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ စိုးရိမ္စရာ အေျခအေနမ်ားကို ထပ္တလဲလဲေတြ႔ရွိေနရေၾကာင္း အစီရင္ခံခဲ့ၾကသည္။
ကုလသမဂ ပညာေရး သိပၸံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႔(UNESCO)သတင္းသမားမ်ားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ (CPJ)နယ္စည္းမျခားသတင္းသမားမ်ားအဖြဲ႔ (RSF) ႏိုင္ငံ တကာသတင္းေဘးကင္းေရးအဖြဲ႔ (INSI)ႏိုင္ငံတကာ လြတ္လပ္စြာ အျမင္ဖလွယ္ေရးအဖြဲ႔ (IFEX) ႏွင့္ အေမရိကတိုက္ သတင္းစာအဖြဲ႔ (IAPA) အစရွိေသာ သတင္းအဖြဲ႔အစည္း အားလုံးက သတင္းေထာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ေသဆုံးခဲ့ရေသာသတင္းသမားမ်ားအေရအတြက္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို စုေဆာင္းခဲ့ၾကသည္။ အေရအတြက္မွာ ထိတ္လန္႔စရာျဖစ္ သည္။ နယ္စည္းမျခား သတင္းသမားမ်ားအဖြဲ႔(RSF)၏ အစီရင္ခံစာအရ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း သတင္းေထာက္ႏွင့္ သတင္းစာဆရာ စုစုေပါင္း ၁၁၀ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၀၅ မွ ၂၀၁၅ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း သတင္းသမားေပါင္း ၇၅၀ ခန္႔သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည္ဟု RSF က အစီရင္ခံတင္ျပထားသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပထမ ၆ လအတြင္း ကမၻာတဝွမ္း၌ သတင္းမီဒီယာသမား ၄၇ ေယာက္ အသတ္ခံခဲ့ရသည္ဟု RSF)၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။
အျပင္ (IFEX) အဆိုအရ ထိုျပစ္မႈမ်ားကိုက်ဴးလြန္သူမ်ား၏ ရာဇ၀တ္မႈ (၁၀)မႈတြင္ (၉)မႈသည္ ရုံးတင္တရားစြဲဆိုျခင္း မခံရ ေခ်။ ဥပေဒ၏ အျပစ္ေပးျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိေန ျခင္း (Impunity) ေၾကာင့္ သတင္းေထာက္မ်ားအား အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ မႈသံသရာကို သက္ဆိုးရွည္လ်က္ ရွိေနေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုက္ခိုက္သူတို႔အား တရားဥပေဒ၏ ေရွ႕ေမွာက္သို႔ေရာက္ရွိ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိဟု ဆိုရေပမည္။တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္ေကာင္မ်ားသည္ စင္စစ္ လူ႔ အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာ္က္သူမ်ားျဖစ္သည္။
သတင္းေထာက္မ်ား ‘ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းလုံျခဳံေရး’ ႏွင့္ သတင္းသမားမ်ားကိုသတ္ျဖတ္သူမ်ား ‘ဥပေဒမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိ ေနသည့္ ကိစၥကို တိုက္ဖ်က္ေရး’ တို႔သည္ အေရး တႀကီးလုပ္ေဆာင္ရမည့္အလုပ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု UNESCO က ဆိုသည္။  ထိုသိ႔ုလုပ္ေဆာင္မွသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း၏ အပိုဒ္ ၁၉ က အာမခံထား ေသာ ‘လြတ္လပ္စြာ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္’ (freedom of expression) ကို အရွည္တည္တန္႔ႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ‘လြတ္လပ္စြာ ဖြင့္ဟထုတ္ ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္’ သည္ တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးျဖစ္ျပီး၊ ကိစၥအတြက္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် သတ္ ျဖတ္ရန္အေၾကာင္းမရွိေခ်။ ထို႔ျပင္ ‘လြတ္လပ္စြာ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္’ သည္ လူအမ်ား၏ စုေပါင္းက်င့္သုံးႏိုင္သည့္ အခြင့္ အေရးလည္း ျဖစ္သည္။ ထိုအခြင့္အေရးက လူထုအားစကားေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္း၊  ဒီမိုကေရစီအေရးအရာမ်ားတြင္ ပါဝင္ေစ ျခင္း စသျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္ အားေပးခြင့္ျပဳသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္တိုင္ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ႏွင့္ ေရရွည္တည္တန္႔ႏိုင္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။
‘လြတ္လပ္စြာ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္’ (freedom of expression)  ႏွင့္ သတင္းစာလြတ္လပ္ခြင့္ (Freedom of the Press) မရွိပါက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိလ်က္ တက္ ႂကြစြာပါဝင္ပတ္သက္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား ေပၚေပါက္ ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဟုလည္း ယူနက္စကို က ေဖာ္ျပသည္။ သတင္းေထာက္မ်ား ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းလုံျခဳံသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ဳိး တြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအဖို႔ ယုံၾကည္အားထားေလာက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လြယ္ကူစြာရရွိႏိုင္သည္။ 
အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ (လြတ္လပ္မွ်တေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ က်ား/မ-တန္းတူေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး၊  တရားမွ်တမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ အစရွိေသာ) ရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ားအျပားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟုလည္း  UNESCO က ဆိုသည္။ 
သို႔ျဖစ္ ဥပေဒအရ အေရးယူခံရမည့္ကိစၥမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရေနျခင္း (impunity) အား ထိန္းခ်ဳပ္မႈမလုပ္ႏိုင္ပါက၊ သတင္း ေထာက္ႏွင့္ မီဒီယာသမားမ်ားသတ္ျဖတ္ခံရမႈမ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးႏို္င္ခြင့္ ဆုံးရႈံးေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ 
သတင္းေထာက္မ်ား၏လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္ဟန္႕တားခံရျခင္းသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တခုလုံး အဖို႔ သတင္းအခ်က္အလက္ပါဝင္ျဖန္႔ေဝႏိုင္ခြင့္ကို ရုပ္သိမ္းခံရျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္သည္ သတင္းစာလြတ္လပ္ခြင့္အေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစသည္။ ယင္းသက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ျခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈပတ္ဝန္းက်င္ကို ျဖစ္ေပၚေစျပီး ကိုယ္တိုင္သတင္းဆင္ဆာလုပ္ရမည့္ အေျခအေနဆီသို႔ တြန္းပို႔သလို ျဖစ္ေစသည္ဟု UNESCO က ဆိုသည္။    
ထိုကဲ့သို႔ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ေပၚလာပါက လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ထိခိုက္နစ္နာမႈ ျဖစ္ေစသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သတင္းအခ်က္အလက္ ျပည့္စုံစြာမရ ရွိသည့္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအေနႏွင့္ သူတို႔၏အစြမ္းအစမ်ားကို မသိရွိႏိုင္ ျဖစ္သည္။ ဥပေဒအရ အေရးယူခံရမည့္ အမႈကိစၥမွကင္းလြတ္ခြင့္ရေနျခင္း (impunity)ကို အဆုံးသတ္ ပစ္ႏိုင္ရန္ အားထုတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားအားတိုက္ခိုက္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကိုလည္း အေလးထားစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ သည္။ ကိစၥသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား (human rights defenders) ကို အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္လည္း တဆက္တစပ္တည္း ျဖစ္သည္။ ျပင္ သတင္းေထာက္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း သည္ သာမန္သတင္းေထာက္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားသူမ်ားကိုသာမက၊ အျခား ရပ္ရြာအေျချပဳ မီဒီယာလုပ္သားမ်ား၊ ရပ္ရြာ အေျချပဳ အေပ်ာ္တမ္း သတင္းေထာက္မ်ား (citizen journalists)ႏွင့္ အျခား မီဒီယာအသစ္ကိုအသုံးျပဳ လူထုထံ သတင္းျဖန္႔ ေဝသူမ်ားအားလည္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သင့္သည္ဟု UNESCO က အစီရင္ခံတင္ျပထားသည္။ 
သတင္းေထာက္မ်ား ‘ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းလုံျခဳံေရး’ႏွင့္ သတင္းသမားမ်ားကို သတ္ျဖတ္သူမ်ား ‘ဥပေဒမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရ ရွိေနသည့္ကိစၥကိုတိုက္ဖ်က္ေရး’ တို႔သည္ ျပနာ ျဖစ္ျပီးမွ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းအေရးယူရမည့္ကိစၥမ်ိဳး မဟုတ္ေပ။ 
ထိုသို႔လုပ္ရမည့္အစား၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္သည့္အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ထားရန္ လိုအပ္သည္။ ျပင္ သတင္းေထာက္ မ်ားအားအၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒအရ အေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရေနျခင္းတို႔၏ မူလဘူတအေၾကာင္းရင္းမ်ားကိုေျဖ ရွင္းရန္ လိုေပသည္။ သို႔မွသာ အက်င့္ ပ်က္ျခစားျခင္း၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာျပနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ေပမည္။ ဒုစရိုက္အေျခခံ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုလည္း ထိေရာက္ေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ဖြဲ႔စည္းပုံျဖင့္ တု႔ံျပန္ႏိုင္ေပသည္။ ထို႔ျပင္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္ဟန္႔တားသည့္ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းပစ္ ရေပမည္။ (ဥပမာ-- အလြန္အကြ်ံ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ သည့္ အသေရဖ်က္မႈ ဥပေဒမ်ား)။
မီဒီယာလုပ္ငန္းဌာနမ်ားအေနျဖင့္ သတင္းေထာက္မ်ား၏လုပ္ခလစာနိမ့္က်မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး ကိစၥတို႔ကိုလည္း ေျဖရွင္းေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ်အတိုင္းအတာျဖင့္ လူအမ်ားသတိျပဳသိရွိလာေစ ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ထိုကိစၥကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ပ်က္ကြက္မႈ၏ေနာက္ဆက္တြဲ ေပၚေပါက္ လာမည့္အက်ိဳးဆက္မ်ား ကိုလည္း လူထုအမ်ားသိရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ သတင္းေထာက္မ်ားအား အကာအကြယ္ေပးေရးကိစၥကို ေဒသအလိုက္ အမွန္တကယ္ ထိခိုက္နစ္နာ ခဲ့ သည့္သတင္းေထာက္မ်ားလက္ခံလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဥပမာ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္း ႏွင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို သတင္းပို႔သည့္ သတင္းေထာက္မ်ားသည္ ဒုစရိုက္ဂိုဏ္း မ်ား၏ပစ္မွတ္ျဖစ္လာမႈမ်ား ပိုမ်ားလာေနသည္။ ေဒသခံမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ပုံစံခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္း မ်ားကို အားေပးသင့္ေၾကာင္း UNESCO က အႀကံျပဳထားသည္။ 
အထက္ပါအခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္၊ စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေဒသမ်ားႏွင့္ စစ္မဲ့ဇုံမ်ားတြင္ပါ၊ သတင္းေထာက္ မ်ား ေဘးကင္းလုံျခဳံမႈ ေသခ်ာေစရန္ ဥပေဒဖြဲ႔စည္း ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ က်င့္သုံးျခင္းဆိုင္ရာနည္းလမ္းအခ်ိဳ႕ကို ကုလသမဂအေနျဖင့္ လက္ခံထားေပသည္။ လြတ္လပ္ အမွီအခိုကင္းျပီး ဗဟုသေဘာထားအျမင္မ်ားကိုလက္ခံေသာ မီဒီယာ အဖြဲ႔မ်ားအေပၚတြင္ ကုလသမဂ၏အင္အားႏွင့္အခြင့္အလမ္းမ်ား တည္မွီေပသည္။ ထို႔ျပင္ ဥပေဒဖြဲ႔စည္းထားရွိမႈမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္သည့္ ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း ေထာက္ ကူမႈ ျပဳေပသည္။
ႏိုင္ငံတကာအဆင့္တြင္ ကုလသမဂ လုံျခဳံေရးေကာင္စီသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ S/RES/1738 ကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ လက္ခံ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ထိုဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ စစ္ပြဲမ်ား အတြင္း၌ သတင္းေထာက္မ်ား၏ လုံျခဳံေရးအတြက္ ရွင္းလင္း လက္ေတြ႔က် ေသာ နည္းလမ္းကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ကုလသမဂ အေထြေထြအတြင္းေရးမွူးခ်ဳပ္က ထိုစဥ္ကပင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာတြင္ထည့္သြင္း အေထြေထြညီလာခံသို႔တင္သြင္းခဲ့သည္။
အျပင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရုံး(OHCHR) ကလည္း ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေလးဂရုျပဳၾကေစရန္ ႏိႈးေဆာ္ လ်က္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ (HRC)သို႔(OHCHR) က အစီရင္ခံစာ မ်ားတင္သြင္းရာတြင္ ကိစၥကို ထည့္သြင္းတင္ျပခဲ့သည္။ ကိစၥအတြက္ ‘လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္ကို ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂအထူးကိုယ္စားလွယ္’ (Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression) ႏွင့္ OHCHR က နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ လ်က္ ရွိသည္။
ထို႔ျပင္ လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားစုေဆာင္းရန္၊ အစိုးရ၊NGOs ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားထံမွ ဆက္စပ္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရွာေဖြ ရယူခြင့္ လက္ခံခြင့္ႏွင့္ တု႔ံျပန္ခြင့္ရွိရန္၊ လြတ္လပ္စြာဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို မည္သို႔ အေကာင္း ဆုံးျမွင့္တင္သင့္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္မ်ားေပးရန္ OHCHR အား လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးထားသည္။ အျခား ကုလသမဂအထူးသံတမန္မ်ားျဖစ္သည့္ ဥပေဒ ျပင္ပ အက်ဥ္းရံုး တရားစီရင္ ျခင္းဆိုင္ရာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ကုလသမဂအထူးကိုယ္စားလွယ္၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္း ဖက္မႈဆိုင္ရာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ကုလသမဂအထူးကိုယ္စားလွယ္၊ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပမ္းမႈ ဆိုင္ရာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ကုလသမဂ အထူးကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ကုလသမဂအထူးကိုယ္စားလွယ္၊ အဓမၼေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒမဲ့ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ ေႏွာင္ျခင္းဆိုင္ရာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ကုလသမဂ အထူးကိုယ္စားလွယ္တို႔တြင္လည္း ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ လုံးဝတာဝန္ရွိေပ သည္။
“အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ အသက္ဆုံးရႈံးရေသာ သတင္းေထာက္ (သို႔မဟုတ္) ျခိမ္းေျခာက္ခံရသျဖင့္ သတင္းမလိုက္ဝံ့သည့္ သတင္းေထာက္မွန္သမွ်သည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္ရ သည့္လူသားသက္ေသျဖစ္သည္။ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္မႈတိုင္းသည္ အမွန္တရားကို ပ်က္စီးယိုယြင္းေစသည္။ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြ႕ံမႈပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ သတင္းဆင္ ဆာျဖတ္ေတာက္မႈတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။” 
(Barry James in Press Freedom: Safety of Journalists and Impunity. UNESCO Publications: 2002)
သို႔ျဖစ္ ကုလသမဂအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္လည္း ကုလသမဂကခ်မွတ္လက္ခံထားသည့္ သတင္းစာ လြတ္ လပ္ခြင့္ႏွင့္ သတင္းသမားမ်ားေဘးကင္းလုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ၊ စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ေဒသမ်ားႏွင့္ စစ္မဲ့ဇုံ မ်ားတြင္ပါ၊ သတင္းေထာက္မ်ားေဘးကင္းလုံျခဳံမႈေသခ်ာေစရန္ ဥပေဒ ဖြဲ႔စည္းခ်မွတ္က်င့္သုံးရန္ စတင္သင့္ျပီ ျဖစ္သည္။ 
လြတ္လပ္ အမွီအခိုကင္းေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ဗဟုသေဘာထားအျမင္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက လက္ခံျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ အသိ ာဏ္ပညာအင္အားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ရရွိလာႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။
 Reference:     UN PLAN OF ACTION ON THE SAFETY OF JOURNALISTS AND THE ISSUE OF IMPUNITY 

Comments