ဝါက်ျဖဴ- ဦးေခါင္းျပတ္ထြက္ေနတဲ့နာရီသံမ်ား

ဦးေခါင္းျပတ္ထြက္ေနတဲ့နာရီသံမ်ား
  ဝါက်ျဖဴ
(မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၅၊ ၂၀၁၈
 
ႀကိဳးမပါပဲ တြဲေလာင္းဆြဲထားတဲ့ခႏၶာကိုယ္မ်ား
နန္းႀကိဳးမ်ွင္ေတြထဲ ရင္ဘတ္ေတြေခါက္ထည့္ၿပီး
လ်ွပ္စစ္ျဖတ္စီးမယ္ ။

ပလပ္စတစ္ပါကင္အိတ္ထဲမွာ အသက္လု႐ွဴေနရတဲ့
အသည္းအျမစ္ အတြဲလိုက္ေတြ။

ၿဂိဳဟ္ပ်က္ထဲမွာ သံေခ်းတက္ေနတဲ့ငွက္ေတြ
ငိုသံေတြကို ေကာက္စားေနၾကတယ္ ။

ကပ္ေၾကးကိုက္ခံရတဲ့နာရီသံျပတ္စေတြထဲကို
ေခါင္းျပတ္ေနတဲ့အေတြးစေတြ ေလတိုးတိုင္း လြင့္ထြက္ေနၾက ။

15/7/18

Comments