ျမင့္ေအာင္သန္႔ - ရန္လိုေနတဲ့ကဗ်ာ

ရန္လိုေနတဲ့ကဗ်ာ
ျမင့္ေအာင္သန္႔
(မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၇၊ ၂၀၁၈

ခ်စ္သူေတြျဖတ္သန္းခြင့္
မျပဳ
အပူ႐ွိန္ကဲ
မီးက်ီးခဲေတြျပန္႔က်ဲေနတဲ့
ေႏြကႏၲာရမီးမုန္တိုင္း
ေလပူ႐ိုင္းပ်
ခ်စ္သူေတြမလာၾကပါနဲ႔။
အဲဒီမွာ
ဓားလွံလက္နက္
ရမၼက္
ေသြးစက္စသျဖင့္
ကဗ်ာ့ကိရိယာလုပ္ေနၾကတယ္
ခ်စ္သူေတြမလာၾကပါနဲ႔။
မနာလို
မ႐ႈဆိတ္မႈေတြက
တလိပ္လိပ္တက္ေနၾကတယ္
မၾကာခင္
စြမ္းအားျပင္းဗံုးတစ္လံုးလို
ေပါက္ကြဲလြင့္စဥ္ထြက္ေတာ့မယ္
ခ်စ္သူေတြမလာၾကပါနဲ႔။
ကြယ္....
သြားၾကစို႔
ဘုရားသခင္ေမြးဖြားသန္႔စင္ရာအရပ္ကို႐ွာသလိုမ်ဳိး
ကဗ်ာေမြးဖြားရာအရပ္ဆီ
ေမတၱာေတာ္အႏၲနဲ႔ ။
-
စက္တင္ဘာ(၂၀၁၈)
ပုံ- mark-making-abstract-art

Comments