"အစိုးရသက္တမ္းဝက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေပၚ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏သေဘာထားအျမင္" စစ္တမ္းထုတ္ျပန္ျခင္း အခမ္းအနား"အစိုးရသက္တမ္းဝက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေပၚ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏သေဘာထားအျမင္" စစ္တမ္းထုတ္ျပန္ျခင္း အခမ္းအနား
K (မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၈


ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ PACEမွ ဦးစီးက်င္းပတဲ့ "အစိုးရသက္တမ္းဝက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေပၚ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏သေဘာထားအျမင္"အမည္နဲ႔ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ျခင္း အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ အလံျပဘုရားလမ္း၊ အမွတ္ ၃၃ရွိ Parkroyal Hotel Yangon မွာ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ၁၂ နာရီထိ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

အခမ္းအနားအစီအစဥၤအေနနဲ႔ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားေတြ႔ဆံုျခင္းကို နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ၁၂ နာရီထိျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး သတင္းမီဒီယာမ်ားနဲ႔ေတြ႔ဆံုျခင္းကိုေတာ့ ေန႔လယ္၂ နာရီမွ ၄ နာရီထိ ေျဖၾကားသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ အေသးစိတ္အစီအစဥ္မ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးထပ္မံသိရွိလိုပါက မခင္ၿငိမ္းခ်မ္း ၀၉၂၅၁၄၃၀၁၃၄၊ khinnyeinchan@pacemyanmar.orgကို ဆက္သြယ္ႏိုင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

စစ္တမ္းအစီရင္ခံစာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး “ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕အေနနဲ႔ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေမလအတြင္းမွာ စစ္တမ္းတစ္ခု ေကာက္ယူခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူမႈအရင္း (Social Capital) အေပၚ အျမင္သေဘာထားႏွင့္ လက္ရွိအစိုးရရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ အျမင္မ်ားကို သိရွိႏိုင္ဖို႔ အဓိကထား ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ ယခုစစ္တမ္းရဲ႕ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး အစိုးရအေနနဲ႔ က်န္ရွိေနတဲ့ သက္တမ္းအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ဖို႔အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ေစဖို႔နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ားလည္း ၂၀၂၀ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ၿပီး အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနနဲ႔လည္း ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္ႏိုင္ေရး အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ေစဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္”လို႔ ေျပာဆိုထားပါတယ္။

Comments