နယူးေယာက္ခ္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာစာေပေဟာေျပာပြဲ - မင္းကိုႏိုင္၊ ကာတြန္းေအာ္ပီက်ယ္


(မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၈

"ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္းမွ တာဝန္ခံဖိတ္ၾကားစီစဥ္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရိွ တိုင္းရင္းသား ျမန္မာမိသားစုမ်ားမွ စုေပါင္းဖိတ္ၾကားဧည့္ခံစီစဥ္သည္။"

- နယူးေယာက္ခ္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာစာေပေဟာေျပာပြဲ -
မင္းကိုႏိုင္၊ ကာတြန္းေအာ္ပီက်ယ္
ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။

Date- Oct 7, 2018 (Sunday)
Time - 1 to 4 pm.
Place- St.James Episcopal Church,84-07 Broadway , Elmhurst, New York, NY11373

Contact persons:
မစႏၵာ၊ 347 840 0282
ကိုေနတင္ျမင့္၊ 347 944 7341
ကိုေဇာ္မင္းသိန္း၊ 917 363 6978
ကိုရန္ႏိုင္စိုး၊ 347 730 8770

Comments