ကုိသန္းလြင္ ● တ႐ုတ္ျပည္မွ ေတာ္လွန္ေရး

ကုိသန္းလြင္ ● တ႐ုတ္ျပည္မွ ေတာ္လွန္ေရး
(မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၈

(၁)
တရုတ္ေခါင္းေဆာင္ၾကီး ရွီဂ်င္ပင္း (Xi Jinping) ကိုဆန္႔က်င္ေသာ အင္အားစုမ်ား၏ အသံသည္ တစတစ မ်ား ျပားလာပါသည္။ တရုတ္ျပည္တစ္လြားတီးတိုးေျပာသံမ်ားကို ၾကားၾကရာမွယခုအခါ ေဘဂ်င္းျမိဳ႕ေတာ္သို႔ေရာက္ ရွိေနပါျပီ၊ ထင္ထင္ရွားရွားေတာ့မဟုတ္၊ သူ၏ (C.C.P China communist party) အတြင္းမွလူအမ်ားက သူ၏ အေမရိကန္ ၏ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ညိွႏႈိင္း၍မရေသာ (Straight Jarkect) လို တံု႔ျပန္မႈမ်ားကို မႏွစ္သက္ၾက၊ သူ၏ မၾကာခင္က (One Belt One Road) ပေရာဂ်က္အတြက္အာဖရိကခရီးစဥ္အတြင္းကေလး မ်ားကိုေပးမည့္ ေဆးအတြင္း၌ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေဆးပုလင္းမ်ားမွာအျပစ္အနာအဆာေတြ ပါေနသည္။  ဤအျဖစ္အပ်က္မွာ ထူးျခားျပီး ေပၚလစီ အမွားမ်ားပါ၀င္ေနမႈေၾကာင့္ ဤကိစၥအတြက္ အျပစ္ေျပာဆိုသံမ်ားမွာ မစၥတာရွီကို ေျပာဆိုေနသလားဟု ထင္မွားစရာ ျဖစ္ေနသည္။

(၂)
သို႔ေသာ္ အဘယ္သူသည္ ေမာ္စီကုန္းျပီးကတည္းက တရုတ္ျပည္တြင္ အာဏာအရွိဆံုး ပုဂၢဳိလ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ ရန္ျဖစ္ရဲပါ သနည္း၊ မစၥတာရွီ၌(Ideology) အယူအဆတြင္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္သူမရွိ၊ တိုင္းျပည္တြင္းမွ တစ္ျခားပါ၀ါရွိျပီး ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ေသာပုဂၢဳိလ္ မ်ားမွာ သူ၏ျခစားမူ တိုက္ဖ်က္ေရးစီမံခ်က္အရ ေထာင္က်ကုန္ၾကျပီ၊ တခ်ိဳ႕လည္း ေသ လြန္ျပီး တခ်ိဳ႕မွာလံုး၀လူျမင္ကြင္းမွ ေပ်ာက္ကြယ္ကုန္ၾကသည္။ ယခုႏွစ္ေစာေစာပိုင္းက တရုတ္ေခါင္းေဆာင္ တို႔၏ ၅ ႏွစ္သက္တမ္း ၂ၾကိမ္သာ အာဏာယူ ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ အေျခခံဥပေဒကို လည္းပယ္ဖ်က္ျပီးသြားျပီ။

ရွီ၏ ၅ႏွစ္သက္တမ္း အတြင္းမွာ တရုတ္ျပည္၌ အာဏာရရွိေရးတိုက္ပြဲမွာ ပိုမိုပီျပင္လာခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။ တရုတ္ ျပည္တြင္ရွီ ပါ၀င္ေသာ အနီေရာင္ (Red Aristocrat) မ်ားပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႔ကတစ္ဖြဲ႔၊ ရိုးရိုး ( Plebeian) ဟုေခၚ ေသာ ယခင္ေခါင္း ေဆာင္ေဟာင္းမ်ား၏ ေနာက္လိုက္မ်ားပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔တို႔ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအဖြဲ႔မွာ သမၼတေဟာင္း ဂ်န္ဇီမင္းကို သစၥာရွိၾကသည္။

အနီေရာင္အဖြဲ႔မွာလည္း ယခင္အစိုးရေဟာင္းမွ ဆင္းသက္ေသာ သားသမီးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔၏ ဖခင္မ်ားသည္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ကြန္ျပဴနစ္ပါတီကို ထူးေထာင္ခဲ့ၾကစဥ္က ထိပ္ပိုင္းမွာ ပါ၀င္ခဲ့ၾကေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾက သည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ေနရာ (Zhongnanhai) ရပ္ကြက္ အတြင္းအတူတကြ ေနထိုင္ၾကကာ လက္တြဲအလုပ္လုပ္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ေမာ္စီကုန္း၏ယဥ္ေက်းမူ ေတာ္လွန္ေရးကာလ ေနာက္မွ ကြဲကြာသြားၾကသူ မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုသူတို႔သည္ သမၼတရွီ၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ျပန္လည္ဆံုဆည္းမိၾကသည္။

ထိုဘက္ႏွစ္ဘက္လံုးမွ လူမ်ားသည္ ယူရုိဆလာဗီးယားႏိုင္ငံမွ ဂ်ီးလပ္ (စ) (Milovan Djilas) ေျပာသကဲ့သို႔ လူတန္းစား တစ္ရပ္ကဲ့သို႔ျဖစ္ေနေသာ လူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ႏွစ္ဖက္လံုးကမိမိကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကိုသာၾကည့္ၾကျပီး အက်င့္ပ်က္ျခစားကာ အာဏာရွင္ဆန္ၾကသည္။ သူတို႔သည္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ စိတ္၀မ္းကြဲေနျပီး တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ရန္ေစာင္ေနၾက သည္။ အနီေရာင္ ဘက္ေတာ္သားမ်ားကစီးပြားေရးတြင္ စီ၊စီ၊ပီက ေစ်းကြက္ကိုဦးေဆာင္ျပီး ေကာ္ပိုေရးရွင္းၾကီးမ်ားအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္လိုၾကသည္။ ကားလမတ္ (Karl Marx) ၏အယူအဆကို ယံုၾကည္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ တစ္ဖက္ကမႈ ေစ်းကြက္ကို လြတ္ထားေပးျပီး လြတ္လပ္ေသာ စီးပြားေရးစနစ္ျဖင့္ တန္ေရွာက္ပင္ (Deng Xiaabing) ၏ အယူ၀ါဒ အတိုင္းမိမိဖာသာၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေအာင္ ျပဳလုပ္လိုၾကသည္။

အနီဘက္သမားမ်ားက တစ္ဖက္လူကို ေဖာက္ျပန္ေရးသမား အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီမ်ားဟု စြပ္စြဲၾကသည္။

လီနင္က ရုရွားျပည္တြင္ ဇာဘုရင္၏ အႏြယ္ေတာ္မ်ား၊ ဘူဇြာႏွင့္ ခ်မ္းသာေသာ လယ္သမားမ်ားကိုရွင္းျပစ္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ စတာလင္က ေမာ္ရွီဗစ္မ်ားစြာကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ရုရွားျပည္တြင္ ထိုလူမ်ားကို ရွင္းျပီးသည့္ေနာက္ ထြက္ေပၚလာေသာလူတန္းစားမွာ တက္ခႏိုခရက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေနာက္ခံ အေရာင္မရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

ေမာ္စီကုန္းမွာ ၄င္းတို႔ႏွင့္မတူကြဲျပားပါသည္။ သူကလည္းေျမပိုင္ရွင္မ်ားစြာကိုသတ္ျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ သူ၏ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္မတိုင္မီ က မိတ္ေဆြမ်ားစြာကို ေဘးကိုပို႔ျပစ္ခဲ့ပါသည္။ သိကၡာက်၍ျဖစ္ေစ နယ္နင္ခံရ၍ျဖစ္ေစ၊ လူအေပါင္း ကို ဒုကၡေပးခဲ့သူျဖစ္ ပါသည္။ သူ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္ေသာအခါမွ တန္ေရွာက္ပင္အပါအ၀င္ သူ႔မိတ္ေဆြ မ်ားမွာအာဏာျပန္ရခဲ့ၾကပါသည္။ တစ္ဖန္ ၁၉၈၉ ခု တင္ရန္မင္ရင္ျပင္(Tianamen) အေရးအခင္းျဖစ္ေသာအခါ ထပ္မံ၍ ၿဖိဳခြဲျခင္းခံၾကရပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သားမ်ားကို ဂရုဏာသက္မိ၍ျဖစ္ေစတန္၏ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္တြင္ မပါ၀င္မိ၍ျဖစ္ေစ ဒုကၡေရာက္ကုန္ပါ သည္။

မစၥတာဂ်န္ဇီမင္း စီစီပီ ၏အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္လာေသာအခါ အႏွစ္ ၂၀ ခန္႔ၾကာေအာင္ အာဏာကိုစိုးမိုးထားခဲ့ပါ သည္။ သူ ရာထူးမွႏုတ္ထြကျ္ပီးသည္ႏွင့္ သူ႔လူမ်ားကို ေနရာအႏွံ႕ ျဖန္႔ၾကဲေနရာခ်ထားႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ တရုတ္ျပည္ ၏ စီးပြားေရးေကာင္း မြန္လာမူေၾကာင့္ သူ႔တပည့္မ်ားသည္ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္လာၾကပါသည္။ ထိုသို႔ ၾကြယ္၀မူကို အနီေရာင္သမားမ်ားက မႏွစ္သက္ၾကပါ။

ရိုးရိုးလူတို႔ဘက္ကလည္း ဤရာစုအစပိုင္း ဆယ္ႏွစ္တာကာလပိုင္းက သမၼတဟူဂ်င္ေတာင္ (Hu Jiantao) ႏွင့္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ၀မ္ေဂ်ဘို (Wen Jiabao) ကိုတို႔ လက္ထပ္တြင္ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ရႏိုင္ေသာဘ၀ကို ရခဲ့ၾကပါ သည္။ သူတို႔ပါ၀ါအေျခခံကို လူငယ္ထုဟုသတ္မွတ္ျပီး ပါတီ၀င္လိုၾကေသာ လူငယ္အင္အားစုမွာ သူတို႔၏အင္ အား မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

ထို႔ေနာက္ မစၥတာရွီအာဏာရလာပါသည္။ တဖက္လူအထူးသျဖင့္ မစၥတာဂ်န္ဇီမင္း၏ လူမ်ားကို ျခစားျခင္းပုဒ္မ မ်ားႏွင့္ ျဖိဳခြဲပါသည္။ ထို႔ေနာက္မွလူငယ္မ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္လူငယ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ေျဗာင္ရႈံ႕ခ်၍ ရန္ပံုေငြ ကို ျဖတ္ ေတာက္ပါသည္။ အင္အားခ်ိနဲ႔သြားေသာအခါ အသင္းၾကီးကို စီစီပီ ၏ လက္ေအာက္သို႔သြင္းယူပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အနီေရာင္တို႔၏ တက္လာေသာလမ္းမွာ ပိတ္ပင္တားဆီး၍မရေတာ့ပါ၊ ကာလတစ္ေလ်ာက္လံုး အနီေရာင္တို႔၏ ၾသဇာ အာဏာတက္ေနသျဖင့္ ေမာ္စီတံုး အုပ္ခ်ဳပ္ သည့္ကာလကို ျပန္ေရာက္သကဲ့သို႔ျဖစ္ျပီး ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ၾကံဳရလိမ့္မည္ဟု နိမိတ္ဖတ္သူက ဖတ္ၾကသည္။

ကိုနန္ (Naito Konan) ဆိုသူဂ်ပန္ပညာရွင္က ၁၉၁၀ ခုႏွစ္က တန္မင္းဆက္ (Tang Dynesty) (၆၁၈- ၉၀၇) တြင္တစ္ၾကိမ္၊ ဆြန္မင္းဆက္ (Song Dynesty) (၉၆၀-၁၂၇၀) ခုႏွစ္တြင္ တစ္ၾကိမ္၊ တရုတ္ျပည္တြင္ လူမူေရးအရ အၾကီးအက်ယ္ ေျပာင္းလဲမူၾကီး ႏွစ္ၾကိမ္ျဖစ္ခဲ့သည္ဟုဆိုပါသည္။

အင္ပိုင္ယာက ၿမိဳ႕ျပအလုပ္မွန္သမွ်သူ႔လူမ်ားႏွင့္ျဖည့္ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ စာေမးပြဲစနစ္ႏွင့္ျဖစ္ပါသည္။ သားစဥ္ ေျမးဆက္ အဆက္ဆက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ အင္ပိုင္ယာ ကမိမိကိုယ္က်ိဳးကိုသာၾကည့္ျပီး ေလာဘၾကီးစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အင္ပါယာၾကီး ျပိဳကြဲခဲ့ရပါသည္။

ေနာက္တခါ တက္ကက္ (Nicolas Tackett) ကတရုတ္ျပည္၏ လူေနမူစနစ္ၾကီး ပ်က္စီးရပံုကိုရွင္းျပပါသည္။ သူသည္ ၉ ရာစုႏွစ္ ကသုသာန္တြင္ေရးသားထားေသာ အုတ္ဂူမ်ားမွ ( Epitaphs) မ်ားကိုဖတ္ျပီး တန္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေသာ အခ်ိန္၌ ေဟာင္ခ်ိဳ (Huang Chao) ဆိုေသာဆားကုန္သည္တစ္ေယာက္သည္ ျပည္သူတို႔၏ ခါးသီးေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္ခါ သူပုန္ဘ၀သို႔ေရာက္သြားျပီး သူပုန္ထခါ ေသြးေခ်ာင္းစီးလူသတ္ပြဲမ်ားျဖစ္ ခဲ့ၾကသည္။ အလယ္ေခတ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ လူတန္းစားတစ္ရပ္လံုး ေသပြဲ၀င္ၾကရပါသည္။

ဤသည္တို႔မွာ တရုတ္ျပည္၌ ယေန႔ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ဆင္ဆင္တူေနပါသည္။ ရွီ၏ အနီေရာင္ ဘက္ ေတာ္သားမ်ားမွာ ပါ၀ါရွိၾကေသာ္လည္း လူဦးေရအားျဖင့္ ၄၀,၀၀၀ ခန္႔သာရွိပါသည္။ မစၥတာရွီ အာဏာရ သည္မွာ မစၥတာ ဘိုရွီလိုင္း (Bo Xilai) ႏွင့္ အာဏာလုၾကရာမွ ၂၀၁၂ ပါတီညီလာခံတြင္ အာဏာရလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဘိုမွာ ျခစားမူႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္တသတ္တစ္ကြၽန္းက်သြားပါသည္။ ယမန္ႏွစ္က အာဏာသိမ္းမူျဖစ္ပြား ေၾကာင္းတိုးတိုးတိတ္တိတ္ သတင္းၾကားလိုက္ရပါသည္။

၂၀၁၂တြင္ မစၥတာရွီ၏ ညာလက္ရုံးျဖစ္သူ ၀မ္ခ်ီးရွမ္ (Wan Qishan) က Alex Tocqueville ၏ “The Old Regime and Revolution” စာအုပ္ကို ေပၚလစ္ဗ်ဴရုိအဖြဲ႔၀င္လူၾကီးမ်ားကိုဖတ္ခိုင္းေၾကာင္းသတင္းၾကားရပါသည္။ တစ္ခ်ိန္က ျပင္သစ္ ျပည္တြင္ ျပည္သူတို႔ကမေက်နပ္၍ ေတာ္လွန္အံုႂကြမူျဖစ္ရပံုကို ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

(၃)
အာဏာရွင္မ်ားမွာမိမိတို႔ဖန္တီးေသာ အာဏာအရပင္ပ်က္စီးရပါသည္။ အေနွးႏွင့္အျမန္သာကြာပါသည္။ သို႔ပါ ေသာ္လည္းတရုပ္ျပည္၏လူေနမႈစနစ္ၾကီး ျပိဳကြဲရေလာက္ေအာင္အျဖစ္ဆိုးမည္မဟုတ္ပါ၊ အေမရိကားတြင္ အျမန္ဆံုးရထားမွာ တနာရီ လ်င္ ၆၈ မိုင္သာေျပးႏိုင္သည့္အခ်ိန္တြင္ ရွန္ဟိုင္းကမဂၢလက္ရထားမွာ ၂၆၈ မိုင္ ေျပးပါသည္။ One Belt One Road ပေရာဂ်က္မွာ ကမၻာစစ္အျပီး အေမရိကန္တို႔၏ မာရွယ္စီမံကိန္းထက္ ၾကီးပါသည္။ ဤမွ်ၾကီးမားေသာ ပေရာဂ်က္ၾကီးမ်ားေအာင္ျမင္စြာလုပ္ျပႏိုင္ရန္ ၾကီးမားေသာ အဖြဲ႔အစည္း (Institution) မ်ားမရွိဘဲမျဖစ္ႏိုင္ပါ၊ အင္တာနက္ေခတ္ၾကီးတြင္ ထိုအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားက အေရးၾကံဳလ်င္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို မျပိဳကြဲရေအာင္ထိမ္းသိမ္းပါလိမ့္မည္။

ကိုသန္းလြင္
Ref: Will another Revolution Seize China by Yi-Zhen Lian New Yrork Times September 10 2018

Comments