ေအာင္ေဝး - ခ် စ္ လို႔ ေ ရ း တဲ့ က ဗ် ာ ( ၁ ၅ )


ေအာင္ေဝး - ခ် စ္ လို႔ ေ ရ း တဲ့ က ဗ် ာ ( ၁ ၅ )

(မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၅၊ ၂ဝ၁၈

တစ္အခ်က္- ဆန္႔က်င္တယ္။
ႏွစ္အခ်က္- မေၾကာက္ဘူး။

သူတို႔
သူမရဲ႕ဓာတ္ပုံေတြ ျပန္ျဖဳတ္ခ်ၾက
သူတို႔
သူမရဲ႕ဆုတံဆိပ္ေတြ ျပန္ရုပ္သိမ္းၾက
သူတို႔။

ငါတို႔
တစ္အခ်က္- ဆန္႔က်င္တယ္
ငါတို႔
ႏွစ္အခ်က္- မေၾကာက္ဘူး
ငါတို႔။

သူတို႔
သူမကို လည္ပင္းႀကိဳးကြင္းစြပ္ဖို႔ ႀကံစည္ၾက
သူတို႔
သူမကို ရာထူးက ႏုတ္ထြက္ဖို႔ ဖိအားေပးၾက
သူတို႔။

ငါတို႔
တစ္အခ်က္- ဆန္႔က်င္တယ္
ငါတို႔
ႏွစ္အခ်က္- မေၾကာက္ဘူး
ငါတို႔။

သူတို႔
တခ်ိဳ႕က ျပည္တြင္းက အမ်ိဳးသားသစၥာေဖာက္
သူတို႔
တခ်ိဳ႕က ျပည္ပက လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီေနာက္ၿမီးဆြဲ
သူတို႔။

ငါတို႔
တခ်ဳိ႕က သူမရဲ႕သစၥာခံေနာက္လိုက္
ငါတို႔
တခ်ဳိ႕က သူမရဲ႕ မဟာမိတ္အတိုက္အခံ
ငါတို႔။

(ဥပေဒသ)
ယေန႔ သူမအား ျပစ္တင္ ရွဳတ္ခ် တိုက္ခိုက္ေနသူအားလုံးသည္ စစ္ေသြးၾကြ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒအား
တိုက္ရိုက္တစ္ဖုံ သြယ္ဝိုက္တစ္နည္း
ေထာက္ခံအားေပးေနသူမ်ားသာျဖစ္သည္။

တစ္အခ်က္- ဆန္႔က်င္တယ္။
ႏွစ္အခ်က္- မေၾကာက္ဘူး။ ။

သူ မ ၏ က ဗ် ာ ဆ ရ ာ တ စ္ ဦ း
(စက္တင္ဘာ ၁၁- ၂ဝ၁၈)
photo -Thar Byaw

ကဗ်ာ- Aung Way

Comments