ေအာင္ေ၀း - ခ် စ္ လို့ ေ ရ း တဲ့ က ဗ် ာ ( ၁ ၄ )


ေအာင္ေ၀း - ခ် စ္ လို့ ေ ရ း တဲ့ က ဗ် ာ ( ၁ ၄ )
(မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၊ ၂၀၁၈


အတိတ္ပင္ နဲ့ အဆိပ္ပင္။

ရာဇ၀င္ခန္း၊ လြမ္းမွဳျပဳေလ။
ျပည္ေထာင္စုကို၊ ညီေအာင္ျပဳေလ။

ေမတၱာစုေလ၊ သစၥာျပဳေလ။
ျပည္သူ့မ်က္ရည္၊ အက္စစ္ျဖစ္ေစ။

ျပည္သူေတြ
မ်က္ရည္ေခ်ာင္းစီးေတာ့
အက္စစ္ေျမာင္းႀကီးျဖစ္ေပါ ့။

ဒီေျမာင္းထဲ
ေခတ္ေဟာင္း၊ စနစ္ေဟာင္း
အစိုးရေဟာင္း၊ အာဏာရွင္ေဟာင္း
မေကာင္းတဲ့အျဖစ္
စစ္ပြဲေတြ
ပစ္ထည့္၊ ပစ္ထည့္။

မအိပ္ခင္
နာက်င္စိတ္နဲ့
အတိတ္ပင္လား၊ အဆိပ္ပင္လား
စဥ္းစား၊ စဥ္းစား။

အတိတ္ပင္က
အနာဂတ္ကို ရွင္ေစတယ္။

အဆိပ္ပင္က်
ကာလသုံးပါး ေသေစရဲ့။

အတိတ္ပင္
ေရေလာင္း။

ဘယ္ေတာ့မွ
အဆိပ္ပင္
အက္စစ္ေလာင္းဖို့ မေမ့နဲ့။ ။

ေ အ ာ င္ ေ ၀ း
(၈- ၃၁- ၁၈)

Comments