ေကဇြန္ေႏြး (Myanmar Now) ● ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝါေရွာင္ဆရာေတာ္ မိန္႔ၾကားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနည္းနာ (႐ုပ္သံ)


ေကဇြန္ေႏြး (Myanmar Now) ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝါေရွာင္ဆရာေတာ္ မိန္႔ၾကားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနည္းနာ (႐ုပ္သံ)
(မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၈

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေနာက္ဆက္တဲြ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေဒသခံအခ်င္းခ်င္း အထင္မွားမႈ၊ အဆင္မေျပမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ႀကဳိးပမ္းေနသူမ်ားထဲတြင္  ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ဆရာေတာ္ဦးဝိဇယလည္း ပါဝင္သည္။
 

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ ဝါေရွာင္ေက်ာင္းတုိက္မွ ဦးဝိဇယသည္ ငယ္ရြယ္စဥ္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္ အပါအဝင္ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔  (KIA)  ၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာမည့္သူတခ်ဳိ႕ႏွင့္ ရင္းႏွီးခဲ့သည္။

ထိုရင္းႏီွးမႈသည္ ဆရာေတာ္၏ ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ရွားမႈတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ 

ေဒသတြင္း ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တုိက္ပြဲတို႔ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ကခ်င္၊ ရွမ္းနီ ေဒသခံ အခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈလဲြျခင္း၊ ပဋိပကၡျဖစ္ျခင္းတို႔ ေလ်ာ့နည္း ပေပ်ာက္သြားေစရန္လည္း အမ်ားအျပားက ႀကဳိးပမ္း ထိန္းသိမ္းေနၾကသည္။

ထိုအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မၾကာေသးခင္က ဦးဝိဇယႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားသည္မ်ားထဲမွ တခ်ိဳ႕ကုိ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။


Comments