ၿဖဳိးသီဟခ်ဳိ/Myanmar Now - စက္မႈဇုန္ သပိတ္စခန္းမွ အလုပ္သမားမ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ စုေဝး ဆႏၵျပ


စက္မႈဇုန္ သပိတ္စခန္းမွ အလုပ္သမားမ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ စုေဝး ဆႏၵျပ

ၿဖဳိးသီဟခ်ဳိ/Myanmar Now
 (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၉၊ ၂၀၁၈ 
ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕နယ္  ဖုယြမ္အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုေရွ႕တြင္ သပိတ္စခန္းဖြင့္ထားၾကေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္လယ္သို႔ လာေရာက္ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕မွ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ၁၈ လမ္းအထိ ခ်ီတက္ဆႏၵျပၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

သပိတ္စခန္း ရက္ ၂ဝ ေျမာက္သည့္ေန႔တြင္ ၿမိဳ႕လယ္သို႔ လာေရာက္ၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သည့္ အလုပ္သမား အေရအတြက္မွာ ၁ဝဝ ခန္႔ ရိွသည္။

ယခင္လက အလုပ္သမား ၃ဝ ခန္႔ အေၾကာင္းမဲ့ အလုပ္ထုတ္ခံရေသာေၾကာင့္ ထိုသို႔ ကန္႔ကြက္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သူတို႔ကို အလုပ္ထုတ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု စက္ရံုက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ႏွစ္ဘက္ညိွႏိႈင္းမႈမ်ား ရိွခဲ့ေသာ္လည္း ေျပလည္မႈ မရေသးေပ။

ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္တို႔က အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားၾကား ေျဖရွင္းေပးမႈမွာ သမာသမတ္က်ျခင္း မရိွေၾကာင္း၊ ဖိအားေပး ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ရိွေနေၾကာင္း အလုပ္သမားတို႔က စြပ္စဲြထားသည္။

 
၎တို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ျပည္သူလူထုႏွင့္ အစုိးရ သိရိွရန္ ၿမိဳ႕လယ္သို႔ လာေရာက္ ဆႏၵျပျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

Comments