လင္းသစၥာဦး ● မစင္ၾကယ္ျခင္း ေန႔ရက္ေတြ

လင္းသစၥာဦး ●  မစင္ၾကယ္ျခင္း ေန႔ရက္ေတြ
(မုိးမခ) ေအာက္တုိဘာ ၁၊ ၂၀၁၈

ၾကည့္ေနရင္း ေဝးေဝးသြားတယ္
ေဝးတာဟာ စိတ္နဲ႔လား ကိုယ္နဲ႔လား
ဒီလားေတြဟာ ဝန္တင္လို႔မွမရတာ
မရတာကို သိသိႀကီး ထီးနဲ႔လကိုခ်ဴေန
ေနပူတာဟာ မိုးမရြာလို႔ပဲ
ဒီလို လြယ္လြယ္ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ၾကလို႔
ငါတို႔ေခတ္ေတြ လြယ္လြယ္
ငါတို႔ဘဝေတြ လြယ္လြယ္
ငါတို႔အေတြးေတြ လြယ္လြယ္
ငါတို႔တိုင္းျပည္ လြယ္လြယ္
လြယ္လြယ္ေတးသြားဟာ ခုထိ မဆံုးႏုိင္ေတာ့ဘူး. . .

ဖက္ေပၚဆူးက်လည္း
ငါတို႔ျပည္သူေတြ ေဝလာေဝး
မေတြးဘူး  ထမင္းတနပ္ထက္ပိုၿပီး
မေတြးဘူး တမိသားစုထက္ပိုၿပီး
ဒီလိုမေတြးၾကလို႔
ေဝးခ့ဲၾကရတာ မဟုတ္လား
သီေပါမင္းနဲ႔ ျမန္မာ့ထီးနန္း ေဝးခဲ့ရသလို
နတ္သွ်င္ေနာင္နဲ႔ ဓာတုကလ်ာ ေဝးခဲ့ရသလို
အေဝးသံသရာႀကီးဟာ
ဒီေန႔ထိလည္လို ့
လည္တဲ့ဘီးကို တေန႔ ဘာလာစင္မလဲ
စင္စင္ၾကယ္ၾကယ္ေတြးၾကည့္တယ္
အေျဖေတြ ဘယ္ေတာ့မွ မစင္ၾကယ္ဘူး ....

လင္းသစၥာဦး

Comments