မင္းကိုႏိုင္ ေအာ္ပီက်ယ္ စာေပေဟာေျပာပြဲ နက္ျဖန္ ၂ နာရီ


မင္းကိုႏိုင္ ေအာ္ပီက်ယ္ စာေပေဟာေျပာပြဲ နက္ျဖန္ ၂ နာရီ
(မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၈

တနဂၤေႏြေန႔ Los Angeles စာေပေဟာေျပာပြဲကို လာၾကဖို႔ ရပ္နီးရပ္ေဝး မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္း၊ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား အားလံုးကို ဖိတ္ပါတယ္။ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ဥာဏ္ပညာနဲ႔ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြ ေပါင္းစပ္စုစည္းၾကမယ့္ ေတြ႔ဆံုပြဲတခုကို လာေရာက္ဆံုစည္းၾကဖို႔ တိုက္တြန္းပါရေစ။

Comments