အယ္လ္ေအမွာ မင္းကိုႏိုင္၊ ေအာ္ပီက်ယ္ ေဟာေျပာမည္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၈


ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္းမွ ဖိတ္ၾကားၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရိွ တိုင္းရင္းသားျမန္မာမိသားစုမ်ားမွ စုေပါင္း ဧည့္ခံသည္။

-  ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္၊ ျမန္မာစာေပေဟာေျပာပြဲ
-  မင္းကိုႏိုင္၊ ကာတြန္းေအာ္ပီက်ယ္
-  ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
-  ေနရာ - Burma Buddhist Monastery, La Punte

Comments