ေမာင္အဥၥန - ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး - အပုိင္း (၆)ေမာင္အဥၥန - ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး - အပုိင္း (၆)
ခြဲမထြက္ေရးက အေျဖလား

(မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၈

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔မွာ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရနဲ႔ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္း (EAO) ရွစ္ဖြဲ႔ေတြအၾကား NCA လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကတာ (၃) ႏွစ္ျပည့္ပါတယ္။ အဲ့ဒီေန႔ကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး NCA လက္မွတ္ထုိးထားၾကတဲ့ EAO ေတြနဲ႔ (အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္)ေတြအၾကားမွာ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ တစ္ဆုိ႔ေနတာေတြကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔ ႏွစ္ဘက္ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ေတြပါ၀င္တဲ့ အစည္းအေ၀းတခုကုိ က်င္းပခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီတႀကိမ္ (၃) ျပည့္ လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲႏွစ္ပတ္လည္ေန႔မွာ ခါတုိင္းလုိ အခမ္းအနားေတြ က်င္းပ၊ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္ေတြ မိန္႔ခြန္းေတြေျခြ၊ ညစာစားၿပီး အိမ္ျပန္ၾကတာထက္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ တစ္ဆုိ႔ေနတာေတြကုိ ႏွစ္ဖက္မွ အဆုံးအျဖတ္ေပးႏုိင္တဲ့ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ေတြအၾကား အျပန္အလွန္ အျမင္ဖလွယ္ေဆြးေႏြးႏုိင္မယ့္ အခင္းအက်င္းကုိ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ခ်င္ၾကတဲ့သေဘာ ေတြ႔ရပါတယ္။


အစုိးရႏွင့္ NCA-S EAO ေခါင္းေဆာင္မ်ား သီးသန္႔အစည္းအေ၀း ပထမေန႔ဖြင့္ပြဲ (NRPC)

NCA လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲ (၃) ႏွစ္ျပည့္ ႏွင့္ (၈) လျပည့္
ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္က NCA လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့တဲ့ EAO (၈)ဖြဲ႔အတြက္ေတာ့ (၃) ႏွစ္ျပည့္ျဖစ္ေပမယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အစုိးရလက္ထက္ EAO (၂) ဖြဲ႔မွာေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၃)ရက္ေန႔ကမွ ပုံစံတမ်ဳိးနဲ႔ အေျခအေနျခားနားလွ်က္ NCA ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကတာျဖစ္တဲ့အတြက္ (၈) လသာ ျပည့္ပါေသးတယ္။ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားတဲ့ စုစုေပါင္း EAO (၁၀) ဖြဲ႔အတြင္း (၈) ဖြဲ႔အတြက္ သုံးႏွစ္ျပည့္ႏွင့္ (၂)ဖြဲ႔အတြက္ ရွစ္လျပည့္သာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္-စက္တင္ဘာလေတြမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတဲ့ ၂၁-ရာစုပင္လုံ ပထမအစည္းအေ၀းၿပီးေနာက္ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ တစ္ဆုိ႔ေနတဲ့အခ်က္ေတြကုိ မေျဖရွင္းပဲ ေနာက္ထပ္ ဒုတိယအႀကိမ္၊ တတိယအႀကိမ္ ၂၁-ရာစုပင္လုံ အစည္းအေ၀းႀကီးေတြကုိ က်င္းပခဲ့ၾကၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပါင္း (၅၁)ခ်က္ကုိ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ရဲ့ အစိတ္အပုိင္း (၁) (၂) အေနနဲ႔ မေက်မလည္ျဖင့္ ခ်မွတ္ထားခဲ့ၾကပါတယ္။

အဓိက တစ္ဆုိ႔ေနတာေတြကေတာ့ တပ္မေတာ္က လုပ္ထားတဲ့ Package Deal ျပႆနာ ပါပဲ။ “ခြဲမထြက္ရနဲ႔ တပ္မေတာ္တခုတည္းရွိေရး” ဆုိတာေတြကုိ EAO ေတြဘက္က သေဘာတူမွ “ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္နဲ႔ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲခြင့္” တုိ႔ကုိ သေဘာတူမယ္ဆုိၿပီးလုပ္ထားတဲ့ တပ္မေတာ္ရဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဟာေတြမေျဖရွင္းဘဲ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္မတုိင္မီ ေနာက္ထပ္က်င္းပဖုိ႔ လ်ာထားတဲ့ ၂၁-ရာစုပင္လုံ အစည္းအေ၀းႀကီး သုံးႀကိမ္ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ဖုိ႔ ခဲယဥ္းေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားတဲ့ EAO (၁၀) ဖြဲ႔က ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ (၁၀) ဦးနဲ႔ တပ္မေတာ္အပါအ၀င္ အစုိးရတုိ႔ဘက္က ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ (၁၀) ဦးတုိ႔အၾကား အလြတ္သေဘာ (Informal) ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၾကဖုိ႔ အစီအစဥ္ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒါကုိ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားၾကတဲ့ NCA-S EAO ေတြဘက္က (၁၀+၁၀) ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းလုိ႔ေခၚေ၀ၚသုံးႏႈန္းၿပီး၊ အစုိးရဘက္ေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္ဦးေဇာ္ေဌးက ၎ရဲ့သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေခါင္းေဆာင္ေတြပဲပါတဲ့ သီးသန္႔အစည္းအေ၀း၊ အနားယူအပမ္းေျဖရင္းေဆြးေႏြးတဲ့အစည္းေ၀းပုံစံမ်ဳိး (Retreat) လုိ႔လည္း ေခၚေ၀ၚသုံးႏႈန္းခဲ့ၾကပါတယ္။

အစီအစဥ္ ခင္းက်င္းပုံ (Agenda Setting) ႏွင့္ ပရုိတုိေကာ (Protocol) ျပႆနာ
(၁၀+၁၀) ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကုိ ဘယ္ေန႔ ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္လုိက်င္းပၾကမွာလဲ ဆုိတဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး NCA-S EAO ေတြရဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ေတြဟာ အစုိးရကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆုံၿပီး ႀကဳိတင္ညႇိႏႈိင္းထားခဲ့ၾကပါတယ္။

 ၿပီးေနာက္ (၁၅-၁၀-၂၀၁၈)ရက္ေန႔မွာ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးတာ (၃) ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ ပုပၺါးမွာက်င္းပၾကမယ္ဆုိၿပီး အသံထြက္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ သမၼတရုံးအေနနဲ႔ (၅-၁၀-၂၀၁၈) ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ပတ္တႀကိမ္က်င္းပေနက် ေနျပည္ေတာ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာလည္း အစုိးရေျပာခြင့္ရ ပုဂၢဳိလ္ဦးေဇာ္ေဌးက ပုပၺါးမွာက်င္းပမယ့္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကုိ EAO ဘက္က အဆုံးအျဖတ္ေပးႏုိင္တဲ့ ထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္ေတြ မျဖစ္မေနတက္ေရာက္လာၾကဖုိ႔လုိအပ္ေၾကာင္း၊ အဲ့ဒီအစည္းအေ၀းကုိ မတက္ေရာက္သူက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ မလုိလားသူျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့သေဘာမ်ဳိး ႀကဳိတင္ဖိအားေပး ေျပာထားတာကုိ ေတြ႔ရွိရပါတယ္။

ဒီကာလအတြင္းမွာ NCA-S EAO ေတြထဲက အဓိကက်တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းႀကီးတခုျဖစ္တဲ့ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး (KNU) အဖြဲ႔မွာ (၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ကရက္အၿပီး (၅)ႀကိမ္ေျမာက္ အၿမဲတမ္းဗဟုိေကာ္မတီ အေရးေပၚအစည္း အေ၀းရဲ့ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ (၆-၁၀-၂၀၁၈) ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္လာခဲ့ ပါတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ (၁၀+၁၀) ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကုိ (၁၅-၁၀-၂၀၁၈)ရက္ေန႔ ပုပၺါးမွာက်င္းပမယ့္ အစီအစဥ္ကုိ ရက္ေရြ႕ဆုိင္းဖုိ႔နဲ႔ ႀကဳိတင္ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရာေတြကုိ ေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔ ေတာင္းဆုိလာခဲ့တာပါ။ ဒီအခ်က္က NCA-S EAO (၁၀)ဖြဲ႔အတြင္း ရပ္တည္ခ်က္ ကြဲျပားမႈကုိ ျပသလာခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။


KNU (၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ကရက္အၿပီး (၅)ႀကိမ္ေျမာက္ အၿမဲတမ္းဗဟုိေကာ္မတီ အေရးေပၚအစည္းအေ၀းပုံ (Karen National Union Headquarters)

ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၁၀-၁၁) ရက္ေန႔ေတြမွာ NCA-S EAO ေတြရဲ့ PPST+2 အစည္းအေ၀းကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ၿမဳိ႕မွာ က်င္းပၿပီး (၁၀+၁၀) ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကုိ ဘယ္လုိခင္းက်င္းၾကမွာလဲဆုိတာကုိ အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးသုံးသပ္ၾကပါတယ္။ NCA-S EAO (၁၀) ဖြဲ႔အတြင္း အဓိကက်တဲ့ KNU နဲ႔ RCSS အဖြဲ႔ႀကီး ႏွစ္ဖြဲ႔အေနနဲ႔ တသားတည္းရပ္တည္ၿပီး က်န္(၈)ဖြဲ႔က (၁၀+၁၀) ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကုိ အစုိးရနဲ႔ႀကဳိတင္ညွိႏႈိင္း သေဘာတူထားတဲ့အတုိင္း ပုပၺါးမွာက်င္းပသြားဖုိ႔ သေဘာထားရွိၾကပါတယ္။

 ေနျပည္ေတာ္ဟာ မြန္းက်ပ္လြန္းတာ ေၾကာင့္ စိတ္အေျပာင္းအလဲျဖစ္တဲ့ ပုပၺါးလုိေဒသမ်ဳိးကုိ ေရြးခ်ယ္က်င္းပရတာျဖစ္ေၾကာင္း PNLO ရဲ့ နာယကႀကီး ခြန္ဥကၠာက RFA နဲ႔ အင္တာဗ်ဴးတခုမွာလည္း ႀကဳိတင္ထုတ္ေဖာ္ေျပာထားပါတယ္။ RCSS အေနနဲ႔ ခြဲမထြက္ေရး ဆုိတာကုိ မေဆြးေႏြးလုိဘူး၊ KNU ဘက္ကလည္း ခြဲမထြက္ေရးဆုိတဲ့အခ်က္က NCA မွာ မပါဘူး၊ မပါတဲ့အခ်က္ကုိ မေဆြးေႏြးဘူးဆုိတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္မ်ဳိးေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲ့ဒီကိစၥကုိ ေဆြးေႏြးမယ္ဆုိရင္ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ အတြက္ အခ်ိန္ (၂) ပတ္ေလာက္ ယူမယ္ဆုိတဲ့သေဘာထားမ်ဳိးကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ PPST+2 အစည္းအေ၀းက အစုိးရနဲ႔ ႀကဳိတင္ညွိႏႈိင္းထားတဲ့ ပုပၺါးေနရာကေန ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္ေရြ႕ၿပီး တရား၀င္မဟုတ္ဘဲ အလြတ္သေဘာ (Informal) ေဆြးေႏြးမယ့္သေဘာထား ခ်မွတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။


PPST+2 အစည္းအေ၀း (၁၀-၁၁၊ ၁၀၊ ၂၀၁၈) ခ်င္းမုိင္ (NCA-S EAO)

(၁၅-၁၆ ၊ ၁၀၊ ၂၀၁၈) ရက္ေန႔ေတြမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေရႊစံအိမ္ဟုိတယ္မွာ (၁၀+၁၀) ထိပ္သီးအစည္း အေ၀းကုိ “ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သီးသန္႔အစည္းအေ၀း” ဆုိၿပီး အမည္ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ပထမေန႔ အစည္းအေ၀းဖြင့္ပြဲမွာ ႏွစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းေတြ ေျခြၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီမွာ မီဒီယာကုိ သတင္းယူခြင့္ ေပးခဲ့တာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။

ႏွစ္ပြင့္ဆုိင္လား၊ သုံးပြင့္ဆုိင္လား
အစည္းအေ၀းမွာ ထုိင္ခုံေနရာသတ္မွတ္ခ်ထားရာမွာ စားပြဲထိပ္မွာ နွစ္ဖက္ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ေတြထဲက အစုိးရဘက္မွ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္၊ တပ္ခ်ဳပ္၊ ဒု-တပ္ခ်ဳပ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒တုိ႔နဲ႔အတူ ယွဥ္တြဲလွ်က္ EAO ဘက္က KNU ဥကၠ႒ နဲ႔ NMSP ဒုတိယဥကၠ႒ တုိ႔ ႏွစ္ဦးကုိ ေနရာခ်ေပးထားတာ ေတြ႔ရွိရပါတယ္။

အစုိးရဘက္က (၄) ဦးကုိ ေနရာခ်ေပးထားၿပီး၊ EAO ဘက္က (၂) ဦးကုိသာ ေနရာခ်ေပးထားပါတယ္။

မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာမွာလည္း အစုိးရဘက္က ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံနဲ႔ တပ္ခ်ဳပ္တုိ႔က ေျပာခြင့္ရရွိၾကၿပီး၊ EAO ေတြဘက္က KNU ဥကၠ႒တဦးတည္းသာ ေျပာခြင့္ရရွိတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီ့အျပင္ ပထမေန႔ မြန္းလြဲပုိင္းအစီအစဥ္မွာ EAO ေတြဘက္က RCSS ဥကၠ႒ နဲ႔ တပ္ခ်ဳပ္၊ ဒု-တပ္ခ်ဳပ္တုိ႔ တက္ေရာက္ဖုိ႔ ပ်က္ကြက္တာကုိ ေတြ႔ျမင္ရပါတယ္။

RCSS ဥကၠ႒မွာ အစားမွား၍ အနားယူခဲ့ရတဲ့အတြက္ မြန္းလြဲပုိင္းအစီအစဥ္ကုိ မတက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း RCSS ဘက္က သတင္းမီဒီယာသုိ႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဒုတိယေန႔အစီအစဥ္မွာ ပါ၀င္တက္ေရာက္တာကုိ ေတြ႔ျမင္ရပါတယ္။ တပ္ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ မိန္႔ခြန္းေျခြၿပီးေနာက္ပုိင္း KNU ဥကၠ႒ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံနဲ႔အတူ သီးသန္႔ေတြ႔ဆုံခဲ့တာကုိ ေတြ႔ျမင္ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒု-တပ္ခ်ဳပ္နဲ႔ RCSS ဥကၠ႒တုိ႔လည္း သီးသန္႔ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ပထမေန႔ မြန္းလြဲပုိင္းကေန ဒုတိယေန႔အစီအစဥ္တုိ႔မွာ တပ္ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ တက္ေရာက္ဖုိ႔ ပ်က္ကြက္ေနခဲ့ၿပီး အင္းေလးေဖာင္ေတာ္ဦးဘုုရားပြဲသုိ႔ သြားေရာက္ေနခဲ့တာကုိ ေတြ႔ရွိရပါတယ္။


အင္းေလးေဖာင္ေတာ္ဦးျမတ္စြာဘုရား ေညာင္ေရႊၿမဳိ႕ရွိ အဌဒိသာဓမၼ၀ိဟာရေက်ာင္းေတာ္ႀကီးသုိ႔ ပင့္ေဆာင္အပူေဇာ္ခံပြဲႏွင့္ အင္းသားရုိးရာေလွေလွာ္ၿပဳိင္ပြဲသုိ႔ တပ္ခ်ဳပ္ တက္ေရာက္ပုံ (၁၆-၁၀-၂၀၁၈) www.seniorgeneralminaunghlaing.com.mm


RCSS ဥကၠ႒ အစည္းအေ၀းပ်က္ကြက္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၎ကုိယ္တုိင္ဧရာ၀တီသတင္းဌာနနဲ႔ သီးသန္႔ အင္တာဗ်ဴးမွာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားရာမွာ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးက မိန္႔ခြန္းလာေျပာၿပီးေတာ့ ဆက္မေဆြးေႏြးဘဲ ျပန္ထြက္ သြားေၾကာင္း၊ (၁၀+၁၀) ညႇိထားတဲ့အတုိင္းျဖစ္ေပၚမလာခဲ့ေၾကာင္း၊ တပ္ခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္းမွာလည္း RCSS ကုိ တဖက္သတ္ စြပ္စြဲခ်က္ေတြရွိေၾကာင္း၊ အဲ့ဒါကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဦးတည္ေနတာမဟုတ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပ ေျဖၾကားထားပါတယ္။

အမ်ားထင္ေၾကးေပးၾကတာေနာက္တခုကေတာ့ မိန္႔ခြန္းေျခြၾကတဲ့အခါ KNU ဥကၠ႒ ေနရာေဘး မွာ NMSP ဒု-ဥကၠ႒ကုိ ေနရာေပးထားၿပီး၊ ၎အတြက္ေနရာ မေပးခဲ့တာကလည္း အေၾကာင္းအခ်က္ တခုအေနနဲ႔ ပါ၀င္တယ္လုိ႔ ယူဆၾကပါတယ္။

 တပ္ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ အစည္းအေ၀းပ်က္ကြက္တာကုိ တပ္မေတာ္နဲ႔ အစုိးရဘက္တုိ႔က ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားတာကုိ မေတြ႔ရွိရပါ။ တပ္ခ်ဳပ္ကုိယ္စား အဆုံးအျဖတ္ေပးႏုိင္တဲ့ ဒု-တပ္ခ်ဳပ္ကုိ တာ၀န္ေပးထားေၾကာင္းသာ အစုိးရေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္အေနနဲ႔ မီဒီယာကုိ ထုတ္ေျပာထားတဲ့အခ်က္သာ ေတြ႔ရွိရပါတယ္။

RCSS ဥကၠ႒မွာ NCA-S EAO အဖြဲ႔ (၈)ဖြဲ႔ရဲ့ PPST ဒုတိယအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ၿပီး၊ KNU ဥကၠ႒ၿပီးလွ်င္ ၎အေနနဲ႔ တာ၀န္အရွိဆုံးသေဘာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာေၾကာင့္ RCSS ဥကၠ႒ကုိ KNU ဥကၠ႒နဲ႔အတူ ယွဥ္တြဲၿပီး ေနရာမေပးခဲ့တာလဲ…၊ အစုိးရဘက္က (၄) ဦးထုိင္ခုံေပးထားၿပီး၊ EAO ဘက္ကုိ ဘာေၾကာင့္ (၂)ဦးပဲ ေနရာခ်ေပးထားခဲ့တာလဲ…ဆုိတဲ့ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။

EAO (၁၀)ဖြဲ႔က ကုိယ္စားျပဳတက္ေရာက္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိ ၾကည့္လုိက္တဲ့အခါ အဖြဲ႔ (၅) ဖြဲ႔မွာ ဥကၠ႒အဆင့္ရွိသူေတြ ကုိယ္စားျပဳတက္ေရာက္တာကုိ မေတြ႔ရွိရပါ။ NMSP ဥကၠ႒ ႏုိင္ေထာမြန္မွာ က်န္းမာေရး အေျခအေနေၾကာင့္ မတက္ေရာက္ႏုိင္၍ ဒုတိယဥကၠ႒ႏုိင္ဟံသာကုိ တက္ေရာက္ေစခဲ့ၿပီး၊ ALP အဖြဲ႔ကလည္း ဥကၠ႒ခုိင္ရဲခုိင္အစား ဒုတိယဥကၠ႒ခုိင္စုိးႏုိင္ေအာင္သာ ကုိယ္စားျပဳတက္ေရာက္တာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီ့အျပင္ PNLO ဘက္ကလည္း ဥကၠ႒ခြန္သူရိန္ မတက္ေရာက္ဘဲ နယကႀကီး ခြန္ဥကၠာအေနနဲ႔ ကုိယ္စားျပဳတက္ေရာက္ၿပီး၊ KNU/KNLA (Peace Council) က ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစာေဌးေမာင္ကုိယ္စား ဒုတိယဥကၠ႒ ေနာ္ကေဘာ္ထူးမွ ကုိယ္စားျပဳတက္ေရာက္တာကုိ ေတြ႔ျမင္ရပါတယ္။ DKBA အေနနဲ႔ဆုိရင္ တပ္တာ၀န္ခံ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစာမုိရွဲက ကုိယ္စားျပဳ တက္ေရာက္တာကုိ ေတြ႔ျမင္ရပါတယ္။ က်န္ EAO (၅)ဖြဲ႔အေနနဲ႔ ဥကၠ႒အဆင့္ရွိသူေတြကပဲ ကုိယ္စားျပဳ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကတာကုိ ေတြ႔ရွိရပါတယ္။

အစည္းအေ၀း ခင္းက်င္းပုံမွာ ပထမေန႔အဖြင့္မွာ မိန္႔ခြန္းေျခြမယ့္အစီအစဥ္ျဖစ္လုိ႔ စားပြဲပုံစံကုိ “U” ယူပုံသ႑ာန္ ျပင္ဆင္ခဲ့ပုံရပါတယ္။ ၿပီးေနာက္မွာ ဘက္ႏွစ္ဘက္ပုံစံနဲ႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ေဆြးေႏြးတာကုိ ေတြ႔ျမင္ရပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသတင္းမီဒီယာေတြက ေဖာ္ျပေနသလုိ သုံးပြင္ဆုိင္ Trilateral ေဆြးေႏြးပြဲပုံစံမ်ဳိး မေတြ႔ရွိရပါ။ အကယ္၍ သုံးပြင့္ဆုိင္ပုံစံေဆြးေႏြးမယ္ဆုိပါက ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြရဲ့အစုအဖြဲ႔ကလည္း ကုိယ္စားျပဳပါ၀င္တက္ေရာက္ဖုိ႔ လုိအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ေတြ႔ အေျဖရွာလုိမႈ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆႏၵသေဘာထားမွန္မႈ
ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံမိန္႔ခြန္း၊ တပ္ခ်ဳပ္မိန္းခြန္း နဲ႔ NCA-S EAO ကုိယ္စားျပဳ KNU ဥကၠ႒မိန္႔ခြန္းေတြမွာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁)ရာစုပင္လုံ အစည္းအေ၀းႀကီးေတြမွာ ေျပာေနၾက ရပ္တည္ခ်က္ေတြအတုိင္း NLD အစုိးရရဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရပ္တည္ခ်က္မွာ EAO ေတြလုိလားခ်က္နဲ႔ မူအရေရာင္ျပန္ဟပ္ သဟဇာတျဖစ္ၿပီး၊ တပ္ခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္းကေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေပၚ အေသရပ္တည္ၿပီး အမ်ားလုိလားခ်က္နဲ႔ ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲေနဆဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏွစ္ရက္တာေဆြးေႏြးတဲ့ ရလဒ္အေနနဲ႔ စာႏွစ္မ်က္ႏွာပါ ပူးတြဲေက်ညာခ်က္တေစာင္ကုိ ထုတ္ျပန္ လာခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီထုတ္ျပန္ခ်က္အရ အမ်ားေမွ်ာ္လင့္ထားသလုိ က်စ္လစ္ခုိင္မာတဲ့ရလဒ္မ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ NCA ပါ အေျခခံမူ၊ ႏုိင္ငံေရး လမ္းျပေျမပုံ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြအၾကား ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ ဆုိတဲ့ ေယဘုယ်ဆန္တဲ့အခ်က္ေတြကုိပဲ ေတြ႔ျမင္ရပါတယ္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔က NCA လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲ ပထမႀကိမ္ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားကုိ ေနျပည္ေတာ္မွာ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာက်င္းပၿပီး၊ ေနာက္တေန႔မွာ NLD အစုိးရအေနနဲ႔ အခ်က္(၇)ခ်က္ပါ ႏုိင္ငံေရးလမ္းျပေျမပုံတခုကုိ NCA ပါ ႏုိင္ငံေရး လမ္းျပေျမပုံနဲ႔ဆင္တူရုိးမွား ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီလမ္းျပေျမပုံမွာ NCA ပါအခ်က္ေတြနဲ႔ ကြဲလြဲခ်က္ေတြ ပါ၀င္ေနလုိ႔ တပ္မေတာ္ဘက္က ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ NLD အစုိးရအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးလမ္းျပေျမပုံကုိ “အစုိးရရဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ၀ါဒ” အျဖစ္ အမွားျပင္ဆင္ၿပီး ထပ္မံေက်ညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒီေန႔ အစုိးရရဲ့ အဆုိပါၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းျပေျမပုံ (သုိ႔) မူ၀ါဒကုိ တဆင့္ခ်င္းစီ ပီျပင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနႏုိင္တာကုိ မေတြ႔ရွိရပါ။ ဒါေပမယ့္ တပ္ခ်ဳပ္ကေတာ့ ၎ရဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ၀ါဒ (၆) ခ်က္အတုိင္း အခုိင္အမာရပ္တည္ၿပီး တင္းခံေနႏုိင္တာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔က NCA လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲ ဒုတိယအႀကိမ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားကုိ ေနျပည္ေတာ္မွာပဲ ထပ္မံက်င္းပခဲ့ရာမွာ မနက္ပုိင္းမွာ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္ေတြက ထုံးစဥ္အတုိင္း မိန္႔ခြန္းေတြေျပာ၊ ညေနပုိင္းမွာ ျမန္မာျပည္ရဲ့ ထိပ္တန္းခရုိနီသူေဌးေတြကုိပါ ညစာစားပြဲကုိ ဖိတ္ေခၚတက္ေရာက္ ေစခဲ့ပါတယ္။ တဆက္တည္းမွာပဲ အဆုိပါခရုိနီသူေဌးေတြဆီက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရန္ပုံေငြ အလွဴေငြေတြကုိ လက္ခံရယူၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္က ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္မႈပဋိပကၡေနာက္ဆက္တြဲအေနနဲ႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးအစီအစဥ္ ေတြအတြက္ UEHRD ဖြဲ႔စည္းေရးမွာ NLD အစုိးရအေနနဲ႔ အသုံးခ် သြားခဲ့တာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။

ယခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲ တတိယအႀကိမ္ႏွစ္ပတ္လည္မွာေတာ့ အခမ္းအနား မရွိေတာ့ဘဲ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသီးသန္႔အစည္းအေ၀းလုပ္ၿပီး စာမ်က္ႏွာ (၂) မ်က္ႏွာပါ စည္းေႏွာင္အားမရွိတဲ့ရလဒ္ (Non-binding Resolution) ကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီဟာက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔မွာ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရနဲ႔ EAO အဖြဲ႔တခ်ဳိ႕အၾကား လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကတဲ့ စည္းေႏွာင္အားမပါတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကတိျပဳခ်က္ (Non-binding Deed of Commitment) ပုံစံမ်ဳိးနဲ႔ ခပ္ဆင္ဆင္ပါပဲ။

EAO ၊ အစုိးရ နဲ႔ တပ္မေတာ္တုိ႔ရဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သီးသန္႔အစည္းအေ၀းမွာ ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ မိန္႔ခြန္းေတြအရ အဓိက တစ္ဆုိ႔ေနတဲ့ Package Deal ကုိ အေျဖရွာဖုိ႔အတြက္ “ခြဲမထြက္ရမူ” မွာ လိပ္ခဲတည္းလဲ ျဖစ္ေနဆဲပါ။ ဒီ့အျပင္ တပ္ခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္းအရ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁)ရာစုပင္လုံ အစည္းအေ၀းႀကီးေတြက ရလာတဲ့ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပုိင္းေတြဟာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ ပယ္ဖ်က္ရာမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံပါ ျပ႒ာန္းခ်က္နဲ႔အညီသာ လုပ္ရမယ္လုိ႔ ပုဒ္ထီး၊ ပုဒ္မ နံပါတ္စဥ္ေတြကုိ ရြတ္ျပၿပီး အတိအလင္း ေျပာဆုိ ထားပါတယ္။ ဒီဟာက အခုလိပ္ခဲတည္းလဲရွိေနဆဲ “ခြဲမထြက္ရမူ” တခုတည္း မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ေနာက္ဆုံးမွာ “ဆင္ေကာင္ႀကီး အၿမီးက်မွတစ္” ကိန္းဆုိက္ေရာက္လာႏုိင္ဖြယ္ရွိတဲ့ ေရွ႕ေျပးလကၡဏာပါပဲ။

NCA-S EAO ေတြဘက္က “ခြဲမထြက္ရ” ဆုိတဲ့ေ၀ါဟာရမွာ NCA မွာ မပါ၀င္တဲ့အတြက္ ေဆြးေႏြးစရာ မလုိေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္မွာ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးကုိ အေထာက္အကူျဖစ္တဲ့ပုံစံမ်ဳိးနဲ႔႔ပဲ ေဆြးေႏြးသင့္ေၾကာင္း ေရွာင္လႊဲၿပီး ပုံစံမ်ဳိးစုံနဲ႔ ျငင္းခ်က္ထုတ္ေနၾကရပါတယ္။ တပ္ခ်ဳပ္ကလည္း “ခြဲမထြက္ေရး” ဆုိတာ တုိင္းရင္းသားေတြကုိ မယုံၾကည္လုိ႔ မဟုတ္၊ သံသယေတြ ကင္းရွင္းၿပီး ပုိမုိခုိင္မာေစခ်င္လုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း တန္ျပန္ၾကပ္ထားပါတယ္။

ေနာက္ဆုံးအေျဖက ရုိးရုိးရွင္းရွင္းေလးပါ။ EAO ေတြအေနနဲ႔ တပ္ခ်ဳပ္ရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ၀ါဒ (၆) ခ်က္အရ လက္နက္ကုိင္လမ္းစဥ္စြန္႔၊ ပါတီေထာင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ၿပီး ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းရမယ္ဆုိတဲ့ DDR ကုိ လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ EAO ေတြဘက္ကလည္း ဒီတုိင္းျပည္ကုိ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စုျဖစ္ဖုိ႔ တပ္မေတာ္တခုတည္းရွိေရးကုိ လက္ခံေသာ္လည္း စစ္မွန္တဲ့ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ျဖစ္ဖုိ႔ SSR လုပ္ဖုိ႔ လုိအပ္ေၾကာင္း ရပ္တည္ထားတာပါ။

NCA စာခ်ဳပ္(မူၾကမ္း) ေဆြးေႏြးတုန္းက “လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း” လုိ႔ တပ္မေတာ္ဘက္မွ အဆုိျပဳေတာ့ ဒီေ၀ါဟာရက DDR လား…၊ SSR လား..လုိ႔ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ တပ္က DDR လုိ႔ ေျဖေတာ့ EAO ေတြက လက္မခံ။ ေနာက္ေတာ့ “SSR-DDR” ဆုိၿပီး ေဆြးေႏြးဘက္ေတြအၾကား လွိမ့္ခ်ထားလုိက္ၾကပါတယ္။ ဒီေန႔ “လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း” ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔ တပ္မေတာ္က ေတာင္းဆုိ လာတဲ့အခါ SSR-DDR အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ တေက်ာ့ျပန္အျငင္းပြားရမယ့္ အေနအထားကုိ ေရာက္ရွိလာေတာ့မွာပါ။ တပ္ခ်ဳပ္ကေတာင္းဆုိေနတဲ့ “ခြဲမထြက္ရမူ” ဟာ EAO နဲ႔ SSR-DDR ေတြအၾကား အေပးအယူတည့္သြားရုံနဲ႔ ၿပီးသြားမွာမဟုတ္ဘဲ လူထုကုိယ္စားျပဳ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အင္အားစုေတြရဲ့ သေဘာထားေတြကလည္း ပါ၀င္မွသာ ၿပီးျပည့္စုံတဲ့အေျဖတခုကုိ ရရွိႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္ ခြဲမထြက္ရမူအပါအ၀င္ Package Deal ပါ အခ်က္ေတြအားလုံးကုိ အားလုံးပါ၀င္တဲ့ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရးျဖစ္စဥ္ကေနတဆင့္ အဓိပၺါယ္ျပည့္၀ၿပီး အႏွစ္သာရရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးစကား၀ုိင္းေတြကသာ အေျဖထုတ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဆာင္းပါးရွင္ ေမာင္အဥၥနမွာ နယ္စပ္အေျခစုိက္ ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူတဦး ျဖစ္သည္။

Comments