ခင္နွင္းေဝ/Myanmar Now - လူမႈေရးပင္စင္ အသက္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ၉ဝ မွ ၈၅ ႏွစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ


ခင္နွင္းေဝ (Myanmar Now) ● လူမႈေရးပင္စင္ အသက္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ၉ဝ မွ ၈၅ ႏွစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ
(မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၊ ၂ဝ၁၈

၈၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ကို ယခုလမွ အစျပဳၿပီး လူမႈေရးပင္စင္ ေထာက္ပံ့မည့္ အစီအစဥ္တြင္ ဘိုးဘြားႏွစ္သိန္းေက်ာ္ အႀကဳံးဝင္မည္ ျဖစ္သည္
လူမႈေရးပင္စင္ခံစားခြင့္ အသက္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို အသက္ ၉ဝ မွ ၈၅ သို႔ ယေန႔ စတင္ ေျပာင္းလဲလုိက္ေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာနထံမွ သိရသည္။


ဤအေျပာင္းအလဲသည္ သက္ႀကီးရြယ္အိုတိို႔အတြက္ ဝမ္းသာဖြယ္သတင္းျဖစ္သည္ဟု လူကယ္ျပန္ ဝန္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးစိုးေအာင္က ေျပာသည္။

"ေငြေရးေႀကးေရးက အဓိကမဟုတ္ေပမယ့္ နိုင္ငံေတာ္ကေန အဘိုး၊ အဘြားေတြကို အသိအမွတ္ျပဳေပးတယ္ ဆိုတဲ႔ဂုဏ္ကို အဘိုးအဘြားေတြက လိုခ်င္ႀကတာ"  ဟု ဦးစိုးေအာင္က ေျပာသည္။

ယေန႔သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားေန႔ ျဖစ္ရာ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံၿမိဳ႕ႀကီးတခ်ဳိ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္လည္း အစိုးရက အခမ္းအနားတစ္ခုကို ၂ ရက္ ႀကဳိတင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ အသက္ ၈၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္  ၂၃၁,ဝ၂၆ ဦး ရိွသည္ဟု ၂ဝ၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
သတ္မွတ္ထားသည့္ အသက္ႏွင့္ ေဘာင္ဝင္ေသာ အဘိုးအဘြားမ်ားသည္ လူမႈေရးပင္စင္ေငြ ထုတ္ယူရန္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ (သို ့မဟုတ္) အိမ္ေထာင္စုဇယားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ရက္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံတြင္ တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ အေထာက္အထား မျပႏိုင္ပါက သက္တူအဘိုးအဘြားသံုးဦး၏ ေထာက္ခံမႈ လိုအပ္ေၾကာင္း   အဆိုပါ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးက ေျပာသည္။

"အခု စာရင္းေကာက္လက္စ ရွိပါေသးတယ္။ ဘက္ဂ်က္တင္ထားတာ ဘိုးဘြားဦးေရ တစ္သိန္းေလးေသာင္းပါ။ သံုးလတစ္ၾကိမ္အေနနဲ႔ က်ြန္မတို ့ဒီဇင္ဘာလကုန္မွာ စေပးပါမယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယခင္က အသက္ ကန္႔သတ္ခ်က္မွာ ၉ဝ ထိုစဥ္က  အဘိုးအဘြားဦးေရ ေလးေသာင္းသံုးေထာင္ကို အေထာက္အပံ႔ေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

အသက္အရြယ္ ေလ်ာ့ခ်လိုက္သည့္ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အေရအတြက္ အမ်ားအျပားကို ေထာက္ပံ့ႏိုင္ေရးအတြက္ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

Comments