ေကဇြန္ေႏြး၊ ဝင္းနႏၵာ/Myanmar Now - စစ္ေရွာင္စခန္းတြင္ ေသာင္တင္စဥ္ အထင္မွားခံရျခင္း (ဓာတ္ပံုအက္ေဆး)

စစ္ေရွာင္စခန္းတြင္ ေသာင္တင္စဥ္ အထင္မွားခံရျခင္း (ဓာတ္ပံုအက္ေဆး)
ျပည္တြင္းစစ္သည္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထိုင္သူ အမ်ားအျပား၏ဘဝကို အႀကီးအက်ယ္ ေျပာင္းလဲသြားေစသည္။

ေကဇြန္ေႏြး၊ ဝင္းနႏၵာ/Myanmar Now
(မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၃၊ ၂ဝ၁၈
ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္း အမ်ားအျပားတြင္ မည္သူတို႔ကို ေတြ႔ႏိုင္သနည္း။ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ ဤေမးခြန္းကို "စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားကို ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္" ဟု ေျဖရပါမည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္အနီးတဝိုက္ စစ္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရသူ အေရအတြက္မွာ တစ္သိန္းဝန္းက်င္ခန္႔ ရိွသည္ဟု ႏိုင္ငံတကာကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖဲြ႔တို႔က မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။

အဆိုပါစစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္တို႔ ေနထိုင္ရာ ယာယီခိုလံႈေရးစခန္းမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ တည္ရိွသကဲ့သို႔ တခ်ဳိ႕မွာ ေတာထဲတြင္ ေဆာက္လုပ္ထားၾကသည္။ အနီးဆံုးၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ေျပးသူတို႔သည္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ဝင္ေရာက္ခိုလံႈေလ့ရိွၾကသျဖင့္ ဘုရားေက်ာင္းနယ္ေျမသည္ ဒုကၡသည္စခန္း ျဖစ္လာတတ္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ မုိးညွင္းၿမိဳ႕သို႔ မၾကာေသးမီက ေရာက္ရိွစဥ္ ရွမ္းနီတိုင္းရင္းသားတခ်ဳိ႕က ဆက္သြယ္ေပးသျဖင့္ စိန္ပက္ထရိတ္ဘုရားေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ခဲ့သည္။

ထိုေနရာတြင္ ကခ်င္တုိင္းရင္းသား ၇ဝ ခန္႔ ခိုလံႈေနၾကသည္။

ေနရာသစ္သည္ ေသနတ္သံ၊ ဗံုးသံ မၾကားရသည့္ ေဒသ ျဖစ္ေသာ္လည္း မၾကာခဏဆိုသလို ၎တို႔ စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္မိၾကသည္။ ေထာင္က်အက်ဥ္းသားတို႔ လြတ္ရက္ကို ခန္႔မွန္းႏိုင္ၾကခ်ိန္တြင္ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ေျခခ်ဳပ္မိေနသူတို႔မွာ မည္သည့္အခ်ိန္ ေနရပ္ရင္း ျပန္ရမည္ကို မည္သို႔မွ် မသိႏိုင္ၾကေပ။

ဤအေျခအေနတြင္ အလုပ္ မလုပ္လိုသျဖင့္ ၿမိဳ႕တက္လာၾကသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္သံတခ်ဳိ႕ကို ရင္ဆိုင္ရသည့္အခါတြင္လည္း ဝမ္းနည္းရသည္ဟု ၎တို႔က ဆိုသည္။

အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးမည္ဆုိပါက ဝမ္းသာၾကမည္ဟု ဒုကၡသည္တို႔က ဆိုသည္။ ယခုအခါ စခန္းျပင္ပထြက္ၿပီး ေန႔စားအလုပ္တခ်ဳိ႕ ရွာေဖြ လုပ္ကိုင္ရာ ေန႔စားခ ဝင္ေငြ ရရိွသည့္ေန႔တြင္ စခန္းအျပန္ မ်က္ႏွာပန္း လွနိုင္ၾကသည္။မိုးညွင္း၊ စိန္ပက္ထရိတ္ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ခိုလႈံေနေသာ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ သူ၏ရင္ေသြးငယ္ (ဓာတ္ပံု-ဝင္းနႏၵာ/Myanmar Now)


ဝက္စာအတြက္ ျပင္ဆင္ေနေသာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး။ အပိုဝင္ေငြ ရရန္အတြက္ စခန္းအတြင္း ဝက္ေမြးသူလည္း ရိွသည္။ (ဓာတ္ပံု-ဝင္းနႏၵာ/Myanmar Now)


စစ္ေရွာင္စခန္း ဒုကၡသည္တန္းလ်ား အခန္းငယ္တစ္ခုတြင္ ေတြ႔ရေသာ အမ်ဳိးသမီးက ေဒသခံတို႔ အထင္မွားမည္ကို စိုးရိမ္ေနသည္။ အလုပ္လုပ္ရမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း မရိွေၾကာင္း၊ အပ်င္းထူသူဟု စြပ္စဲြခံရမည္ကိုသာ စိုးရိမ္ေၾကာင္း သူက ရွင္းျပသည္။ (ဓာတ္ပံု-ဝင္းနႏၵာ/Myanmar Now)


စခန္းအတြင္း ေနထိုင္သူတို႔သည္ ႏိုင္ငံတကာကူညီေထာက္ပံ့ေရးအဖဲြ႔မ်ား၏ အစီအစဥ္အရ လစဥ္ ရရိွသည့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမွာ တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္တစ္ေသာင္းျဖစ္သည္။ ထိုပမာဏမွာ ဆန္၊ ဆား ဝယ္ယူရန္အတြက္သာ လံုေလာက္သျဖင့္ ရိကၡာအတြက္ စခန္းတြင္း သီးပင္စားပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ (ဓာတ္ပံု-ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း/Myanmanr Now)


ဟိုပင္ၿမိဳ႕ ေက်းလက္ေဒသတစ္ခုမွ ေရာက္လာေသာ စစ္ေဘးေရွာင္ မိသားစု။ (ဓာတ္ပံု - ေကဇြန္ေႏြး/Myanmanr Now)


ဒုကၡသည္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး။ ထိုေန႔က ေန႔စားအလုပ္မရိွသျဖင့္ "ယာယီ" ခိုလႈံသည့္ေနရာတြင္ ရိွေနသည္။ (ဓာတ္ပံု - ေကဇြန္ေႏြး/Myanmanr Now)


မိုးညွင္းၿမိဳ႕အတြင္း ေဆြမ်ဳိးအိမ္ရိွပါက တခါတရံ ထိုအိမ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ ေနထိုင္ၾကသည္။ ေဆြမ်ဳိးနီးစပ္ မရိွပါက စခန္းတြင္သာ တစ္ေနကုန္ၾကရသည္။ (ဓာတ္ပံု - ေကဇြန္ေႏြး/Myanmanr Now)


ဒုကၡသည္တန္းလ်ားသို႔ လူစိမ္းေရာက္လာသျဖင့္ အခန္းျပင္ထြက္ၾကည့္ေသာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး။

Comments