မင္းၿငိမ္းေအး - တန္ေဆာင္မုန္းေသာလ

တန္ေဆာင္မုန္းေသာလ
မင္းၿငိမ္းေအး
(မိုးမခ) ႏိုဝင္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၈

ေသတဲ့ေကာင္ေတြနဲ႔
ျပန္ေတြ႔ၾကမယ္
သူ႔ကဗ်ာ
ငါ့ကဗ်ာ
ပံ့သကူပစ္မယ္
ဘယ္သူမက္မွာလဲ
ေရာင္စံုစကၠဴဆိုရင္ႏွစ္ဆ
တန္ေဆာင္ဟာႏွစ္ခါမုန္းရင္ေတာင္မတန္ဘူး
ခ်စ္သူရဲ႕ရင္သားေပ်ာ့ေပ်ာ့မွာ
ပ်ားသကာလိုခ်ဳိခဲ့တယ္။

Comments