ေျမာက္ေလကို အန္တုမဲ႔ဒုကၡသည္မ်ားေျမာက္ေလကို အန္တုမဲ႔ဒုကၡသည္မ်ား
ဆိုင္းဗ်ဴ  ၊ ဓာတ္ပံု- ခြန္းလီ
(မိုးမခ) ႏုိ၀င္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၈

တပ္မေတာ္ႏွင့္ေကအိုင္ေအ စစ္ပြဲ ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ ဖရဲစစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္စခန္း သည္ ကန္ပိုင္တည္ျမိဳ႕မွ တဆင့္ ေတာင္ေပၚလမ္းကို ျဖတ္ကာခက္ခဲစြာ သြားရသည့္ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္စခန္းျဖစ္ေလသည္။ တရုတ္ျပည္ ထိန္ခ်ံဳးျမိဳ႕အနီးတြင္ တည္ရွိေလသည္။ ထိုစစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ျပည္သူ ၆၀၀ ေက်ာ္ေနထိုင္လ်ွက္ရွိေနသည္။  ေျမာက္ေလ စတိုက္ခိုက္လာျပီျဖစ္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ အေအးဒဏ္သည္ ဆိုးရြား ခ်မ္းစိမ္႔မႈကို ေပးစြမ္းေလသည္။ ေျမျပန္႔ေဒသတြင္  ခ်မ္းသည္မွာ အနည္းငယ္သာ ရွိေသးသည္။ျမိဳ႕ျပနဲ႔ေဝးရာ ေတာင္ေပၚေဒသ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ထိ နယ္စပ္ေနသည္႔ ေဒသမ်ားတြင္ အေအးဒဏ္သည္ ဆိုးရြာစြာ ေအးေစသည္။ နယ္စပ္မွတ္တိုင္၆ ဖရဲစစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ေနထိုင္သူေသာျပည္သူမ်ားသည္ အေႏြးထည္မရွိ အေႏြး ေစာင္ လံုေလာက္မရွိဘဲ မိသားစုသည္ ခ်မ္းေအးမႈကို ျဖတ္သန္းသြားရေတာ့မည္။


ထိုေဒသသည္ လမ္းပန္ဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲျခင္၊း ဖုန္းလိုင္းမရွိျခင္း၊ သီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးဖို႔လည္း အခက္အခဲရွိေသာ ေတာင္ေပၚေဒသျဖစ္ေလသည္။ ထိုေဒသတြင္ ေနထိုင္ေနေသာ စစ္ေရွာင္ျပည္သူမ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္မ်ားရွားပါးမႈမ်ားနဲ႔လည္း ၾကံဳေတြ႕ေနရသည္။ ထိုစစ္ေရွာင္စခန္းတည္ရွိေသာ နယ္စပ္ေဒသသည္ ေကအိုင္အို ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေနရာျဖစ္ေလသည္။  တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာေၾကာင့္  ေထာက္ပံ႕ကူညီေရးပစၥည္းမ်ား သြားေရာက္ပို႔ေဆာင္ျခင္းမျပဳရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ လံုျခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ၾကီးဌာနက ပိတ္ပင္တားဆီးထားေလသည္။ သြားေရာက္ပို႔ေဆာင္မည္ဆိုပါက ၁၇/၁ႏွင့္ တရားစြဲဆိုခံရမည္ျဖစ္သည္။

 ယခု ေဆာင္းတြင္း အေအေအးပိုင္းကာလကို တျဖည္းျဖည္း ဝင္ေရာက္လာေတာ့မည္။ သို႔ေပမဲ႔ သူတို႔အတြက္ ေစာင္မ်ား အေႏြးထည္မ်ား မွာ လံုေလာက္မႈ မရွိဘဲ တႏွစ္ျပီးတႏွစ္ ထိုအရပ္ေဒသ၌ ေနထိုင္လာခဲ႔သည္မွာ ၈ႏွစ္ေက်ာ္ လာေနျပီျဖစ္သည္။ ေဆာင္းတြင္အခ်ိန္ကာလဆို ကေလမိခင္းမ်ား ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားပါ ခဏခဏ အေအးမိဖ်ားနာျခင္းျဖစ္ေပၚေနသည္။ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားမွာ  ေလျဖတ္သည့္ေဝဒနာကို အမ်ားဆံုးခံစားၾကံဳေတြ႔ေနရပါသည္။

ဖရဲ စစ္ေရွာင္စခန္းသည္ ေတာင္ေပၚတြင္တည္ေဆာက္ထားျပီးေဆာင္းကာလ တြင္ ႏွင္းမ်ားျဖင့္သာ ဖံုးလြမ္းေနသည္။ ႏွင္းမ်ား က်ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ကေလးငယ္မ်ား ေက်ာင္းသြားေက်ာင္းတက္ ခက္ခဲဲျပီး စာသသ္ခန္းထဲတြင္လည္း ေအးလြန္းေသာေၾကာင့္ မီးလံုျပီး စာသင္ေနၾကရသည္။  ပစၥည္းမ်ား လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူသံုးစြာဖို႔ရန္အတြက္လည္း လမ္းခရီးကို ခက္ခဲစြာျဖတ္သန္းရျပီး တရုတ္ႏိုင္ငံထဲသို႔ ဝင္ျပီး ခက္ခဲစြာ ခရီးသြားလာေနရသည္။

ထိုေတာင္ေပၚေဒသတြင္ အခက္အခဲ ၾကံဳ႕ေတြ႕ေနရသည္မဟူတ္ဘဲ  ေျမျပန္႔ ျဖစ္သည့္ ျမစ္ၾကီးနားႏွင့္ ဝိုင္းေမာ္ျမိဳ႕မ်ားတြင္ ေနထိုင္လ်ွက္ရွိေသာ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္ျပည္သူမ်ားမွာလည္း အလားတူစြာ ဒုကၡမ်ိဳးစံုကို ၾကံဳေတြ႕ခံစားေနရပါသည္။ ယခုႏွစ္တိုက္ပြဲ စျဖစ္တဲ႔အခ်ိန္ကစျပီး ထြက္ေျပးလာၾကေသာ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ အဝတ္အထည္ အပိုမပါဘဲ ထြက္ေျပးလာၾကသည္ကို အမ်ားဆံုး ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ ေျမျပန္႔က စစ္ေရွာင္ျပည္သူမ်ားတြင္ အခက္အခဲ သိပ္မရွိေပမဲ႔လည္း ေတာင္ေပၚေဒသကစစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္ျပည္သူမ်ားအတြက္ေတာ့ ဒီႏွစ္ေဆာင္းတြင္းကို ျဖတ္သန္းဖို႔ရန္အတြက္ အလြန္စိုးရိမ္စရာျဖစ္ေနသည္။
မတရားအသင္းဥပေဒဟာ သူတို႔အတြက္ စိုးရိမ္စရာ အေျခအေနကို တြန္းပို႔ေနျပီျဖစ္သည္။ သြားေရာက္ကူညီ မည့္ သူမ်ားအတြက္လည္း  အႏၱရယ္ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ရင္ေလးစရာ အနာဂတ္ျဖစ္ေနခဲ႔သည္။


ဆိုင္းဗ်ဴ  ၊ ဓာတ္ပံု- ခြန္းလီ
ဖရဲစစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္စခန္းမွျပည္သူမ်ား

Comments