ပုဂၢလိကလက္ထဲေရာက္ ႏိုင္ငံပိုင္စက္ရံုမ်ား အေျခအေန သမၼတထံ အသိေပးရန္ အလုပ္သမားမ်ားဆံုးျဖတ္

ပုဂၢလိကလက္ထဲေရာက္ ႏိုင္ငံပိုင္စက္ရံုမ်ား အေျခအေန သမၼတထံ အသိေပးရန္ အလုပ္သမားမ်ားဆံုးျဖတ္
ပုဂၢလိက လက္ထဲေရာက္ နိုင္ငံပိုင္စက္ရံုမ်ားမွ အစိုးရ၀န္ထမ္းေဟာင္း အလုပ္သမားမ်ားသည္ အက်ပ္အတည္း မ်ိဳးစံုႀကံဳေနရသည္ဟု ဆိုသည္

ၿဖိဳးသီဟခ်ိဳ/Myanmar Now
(မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၈
(ရန္ကုန္) - ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံပိုင္စက္ရံုမ်ားမွ အစိုးရ၀န္ထမ္းေဟာင္း အလုပ္သမားမ်ားသည္ ၄င္းတို႔အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနပါအ၀င္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို တင္ျပႏုိင္ရန္ သမၼတႏွင့္ေတြ႔ဆံုခြင့္ရေရး ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္တြင္ ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံပိုင္ စက္ရံုမ်ားထဲမွ ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီသည့္ နို္င္ငံအႏွံ႔ရွိ စက္ရံုမ်ားမွ အစိုးရ၀န္ထမ္းေဟာင္း အလုပ္သမားမ်ားသည္ ယေန႔ မနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ ကိုးမိုင္ရွိ မစိုးရိ္မ္ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး သမၼတႏွင့္ေတြ႔ဆံုခြင့္ရေရး ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အလုပ္သမားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံပိုင္စက္ရံုမ်ား ပုဂၢလိက ငွားရမ္းျခင္းအတြက္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ အခက္အခဲမ်ား၊ လစာေပးေခ်မႈတြင္ ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားမွ လႊဲေျပာင္းခဲ့ေသာ ရာထူးအလုိက္လစာ ခံစားခြင့္ အျပည့္အဝရရွိရန္၊ စက္ရံု ငွားရမ္းသည့္ စာခ်ဳပ္ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ပ်က္ကြက္ပါက ငွားရမ္းသူ ကုမၸဏီ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ျပန္ရုပ္သိမ္းရန္ႏွင့္ အလုပ္ျပဳတ္ဝန္ထမ္းမ်ားအာမခံခ်က္ရရွိရန္ တို႔ကိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

စက္မႈ(၁)လက္ေအာက္မွ ေရႊသံလြင္ ကုမၸဏီ သို႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည့္ မြန္ျပည္နယ္ စစ္ေတာင္း စကၠဴစက္ရံုမွ အလုပ္ရံုစုမႈး ဦးေဇာ္ဝင္းက ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီသည္ စက္ရံုကို အစိုးရထံ ျပန္လည္ လႊဲအပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အလုပ္သမား ၅၀၀ နီးပါး အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။

ေရႊသံလြင္သည္ ယင္းေနရာတြင္ စက္မႈဇုန္တည္ေထာင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ခဲ့ၿပီး စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ားကို မည္သည့္ လုပ္ငန္းမွ မခိုင္းေစဘဲ လစာေပးထားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ အလုပ္ျဖဳတ္ခံခဲ့ရသည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၂ တြင္ ေက်ာ္ထက္ေက်ာ္ကုမၸဏီ ထံ လြဲေျပာင္းေပးခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ အုတ္က်င္း ဂုန္နီအိတ္စက္ရံုမွ အလုပ္သမားမ်ားသည္လည္း အနာဂတ္အလုပ္အကိုင္ မေရရာမေသခ်ာျဖစ္ေနရသည္ဟု စက္ရံုအလုပ္ရံုစိတ္မွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုးက ေျပာသည္။

ကုမၸဏီသည္ အဆိုပါစက္ရံုကို ဇူလိုင္လတြင္ စက္ရံုပိတ္သိမ္းမည္ဟု ရံုးတြင္းေၾကညာခ်က္ ထုတ္ခဲ့သည္ကို အလုပ္သမားမ်ားက လက္မခံသျဖင့္ ဆႏၵျပရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ အရာရွိမ်ားက ၾကား၀င္ေျဖရွင္းခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အထိ တိက်သည့္ အေျဖမရေသးဟု ၄င္းကေျပာသည္။

“အလုပ္ျပန္ဆင္းေနရေပမယ့္ တိက်တဲ့ အေျဖေတာ့ မရွိေသးပါဘူး” ဟု၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အလုပ္သမား သမဂၢမွ ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြန္းႏုိင္ဦးက ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ စက္ရံုမ်ားကို ပုဂၢလိကထံသို႔ ထပ္မံလႊဲေျပာင္းေပးမည့္ စက္ရံုမ်ားရွိေနေသးၿပီး ထိုစက္ရံုမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကလည္း အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္မည့္အေရး စိုးရိမ္ေနၾကသည္ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ CTUM ဗဟို၏ အလုပ္အမႈေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ခံုသမာဓိ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး တိုင္းကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္သူ ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြန္းႏုိင္ဦးက ပုဂၢလိလုပ္ငန္းအျဖစ္ လႊဲေျပာင္းခံခဲ့ရသည့္ ႏုိင္ငံပိုင္ စက္ရံုမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခက္အခဲကို ေျပလည္ ေစရန္ နည္းလမ္းမ်ားစြာ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ရလာဒ္မွာ ထူးျခားခဲ့ျခင္းမရွိဟု ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံပိုင္စက္ရံုမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ား၏ ျပႆနာကို ေျပလည္ေစရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္နယ္ ႏွင့္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား အပါအဝင္ အလုပ္သမား ဝန္ႀကီး႒ာန တာဝန္ရွိသူမ်ားထံ တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အလုပ္သမား ျပသနာမွာ ပိုမိုႀကီးထြားလာခဲ့သည္ဟု၎ကေျပာသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေျမျပင္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြကို သမၼတက တကယ္မသိတာလား။ ဝန္ႀကီး႒ာန ေတြရဲ႕တင္ျပခ်က္ေတြက လြဲမွားေနတာလားဆိုတာကို ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ မသိရွိရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ကြ်န္ေတာ္ တို႔ကိုယ္တိုင္ ေတြ႔ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ေျပာျပခ်င္တယ္” ဟု၎ကေျပာသည္။

အစိုးရ၀န္ထမ္းေဟာင္း အလုပ္သမားမ်ား ၄င္းတို႔ အနာဂတ္အေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးေနစဥ္ ( ဓာတ္ပံု - ေကဇြန္ေႏြး/Myanmar Now)

Comments