တည္ဘြားဦး - ကိတ္မုန္႔

ကိတ္မုန္႔
တည္ဘြားဦး
(မိုးမခ) ႏိုဝင္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၈

ခင္ဗ်ားဟာ ေၾကာင္တေကာင္ဆိုပါေတာ့
ကိတ္မုန္႔ကို ဘယ္လိုစားမလဲ
ကိတ္မုန႔္ထဲမွာ ငါးေတာ့မပါဘူးေပါ့
ဒီလိုဆိုျပန္ေတာ့
ေၾကာင္ဟာ မ်က္ႏွာက်က္ေပၚလွမ္းေလွ်ာက္ရင္း
ေအာက္က ကိတ္မုန္႔ကိုေငးၾကည့္ရင္း
ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္စဥ္းစားမိဟန္တူပါရဲ႕
ၿပီးေတာ့ ေအာက္ကို ခုန္ခ်လိုက္တယ္
ကိတ္မုန္႔ကို ေစာင္ျခဳံေပးၿပီး
ေၾကာင္ဟာ ေစာင္ျခဳံထဲ တုိးဝင္သြားပါေတာ့တယ္
မ်က္လွည့္ဆန္ဆန္ပါပဲ
ကိတ္မုန္႔ဆရာဟာ
ျခဳံထားတဲ့ေစာင္ကိုဖြင့္ၾကည့္လိုက္တယ္
ေၾကာင္ဟာ ေပ်ာက္ဆုံးသြားၿပီး
ကိတ္မုန္႔ဟာ ထိုင္၍ ရယ္ေနပါေတာ့တယ္။ 
-
တည္ဘြားဦး
၁၇ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၈
နံနက္ -၀၃း ၂၄ 
 

Comments