ႀကဳိတင္မဲ၊ ၿပိဳင္ဘက္ ၆ ဦး ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကခ်င္ ၂


ႀကဳိတင္မဲ၊ ၿပိဳင္ဘက္ ၆ ဦး ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကခ်င္ ၂ (ဘေလာ့ ေဆာင္းပါး)

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ အမွတ္ ၂ သည္  ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ ႀကိဳတင္မဲ၊ တပ္မဲတို႔ေၾကာင့္ ထူးျခားမႈတခ်ဳိ႕ ျဖစ္ထြန္းခဲ့သည္
ၿဖိဳးသီဟခ်ိဳ/Myanmar Now
(မိုးမခ) ႏိုဝင္ဘာ ၈၊ ၂ဝ၁၈


ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ မဲေပးႏိုင္သူစာရင္းကို ၾကည့္ရႈေနသူမ်ား (ဓာတ္ပံု - ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း/Myanmar Now)

ႀကဳိတင္မဲေၾကာင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု   ႏိုဝင္ဘာ ၃  ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြေန႔က ျမစ္ႀကီးနားတြင္ ေပၚေပါက္လာသည္။

ၿပဳိင္ဘက္ ၆ ဦး ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္၊  ကခ်င္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂ တြင္   ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ဦးဆီဟူးေဒြ႔က ခိုင္လံုမဲ ၂၃,ဝဝဝ ေက်ာ္ျဖင့္ မဲအမ်ားဆံုး၊ ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ဦးကြမ္ေဂါင္ေအာင္ခမ္းက ၁၉,ဝဝဝ ေက်ာ္ျဖင့္ ဒုတိယ မဲအမ်ားဆံုးရခဲ့သည္။

ျပည္ခုိင္ၿဖဳိး အမတ္ေလာင္းသည္ တပ္မေတာ္သားတို႔၏ မဲမ်ား ပါဝင္ေသာ ႀကဳိတင္မဲ ၄,ဝဝဝ ေက်ာ္ထဲမွ အမ်ားအျပားကို ရရိွသြားရာမွ ထိုမဲဆႏၵနယ္တြင္ ႀကိဳတင္မဲက အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္လာသည္။

ႀကဳိတင္မဲမ်ား ပါဝင္ျခင္း မရိွပါက ရလဒ္မွာ တစ္မ်ဳိးေျပာင္းသြားႏိုင္သည္ဟု ဦးကြမ္ေဂါင္ေအာင္ခမ္းက  ေျပာသည္။

“ ႀကိဳတင္မဲေတြ ေထာင္နဲ႔ေသာင္းနဲ႔ ခ်ီၿပီးေတာ့ ေပးပိုင္ခြင့္ ရွိေနတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ေဒသခံ လူဦးေရ နည္းတဲ့လူေတြက ဘယ္လို ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္မလဲ။ ေျခေထာက္ခ်ိဳးၿပီးမွ အေျပးၿပိဳင္ခိုင္းေနသလိုျဖစ္ေနတယ္” ဟု၎ကေျပာသည္။  

အေျခခံဥပေဒအရ တပ္မေတာ္က လႊတ္ေတာ္တိုင္းသို႔ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးပို႔ႏိုင္ရံုသာမက တပ္မေတာ္သားတုိင္းက ေရြးေကာက္ပဲြတြင္လည္း မဲေပးခြင့္ ရိွေနျပန္သည္ဟု သူက ေထာက္ျပသည္။

ထိုမဲဆႏၵနယ္ေျမရိွ ၿပိဳင္ဘက္ ၆ ဦးထဲတြင္ ထက္ဝက္က ႀကိဳတင္မဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေက်နပ္မႈ မရိွဟု ဆိုကာ    မဲရလဒ္ ပံုစံ ၁၉ တြင္ လက္မွတ္ထိုးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုသို႔ ျငင္းေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထိုနယ္ေျမရိွ မဲရလဒ္ကို    အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပ ႀကိဳတင္မဲမ်ားေၾကာင့္  အမတ္ေလာင္း တခ်ိဳ႕က လက္မွတ္မထိုးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အရာရွိ ဦးထြန္းေအာင္ခိုင္က ေျပာသည္။  

“ထိုးျခင္းမထိုးျခင္းဆိုတဲ့ကိစၥက သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ သေဘာဆႏၵပဲျဖစ္တယ္။  ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲေတြကေတာ့   ထိုးဖို႔ အေၾကာင္းၾကားတယ္။  သို႔ေသာ္လည္း သူမထိုးခ်င္ဘူး ဆိုရင္ အတင္းအေၾကာင္းၾကားလို႔ မရဘူး” ဟု ေျပာသည္။

ကန္႔ကြက္ေရး

ဒုတိယ မဲအမ်ားဆံုးရသူ ဦးကြမ္ေဂါင္ေအာင္ခမ္းက  ႀကိဳတင္မဲစာရင္း၊ ႀကိဳတင္မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာ္မရွင္ထံမွ ေတာင္းခံထားေၾကာင္း၊ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားေပၚ မူတည္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို ကန္႔ကြက္သင့္ မသင့္ ဆံုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စဥ္းစားထားသူျဖစ္သည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔က ေရြးေကာက္ပြဲကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔ပဲ ျဖစ္ေစခ်င္တာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ႀကိဳတင္မဲ ကိစၥေတြ တျခား ကိစၥေတြ ေတာင္းဆိုထားတာပါ။ အႏုိင္အရံူး ဆိုတာထက္ အနာဂတ္ကိုသြားမယ့္လမ္းေၾကာင္းေတြဟာ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းနဲ႔ ျပည့္ညီဖို႔ပဲ ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္”  ဟု ၎က ေျပာသည္။

တတိယ မဲအမ်ားဆံုး ေနရာသာ ရသည့္ NLD မွ  ေဒၚယမ္ေခါန္က  ကန္႔ကြက္ေတာ့မည္ မဟုတ္ဟု ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဆႏၵမဲစာရင္းပံုစံ ၁၉ တြင္လည္း လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ျငင္းဆန္ျခင္းျဖင့္ သူ၏ သေဘာထားကို အမ်ားသိေစရန္ ျပသခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

Comments