ကုိသန္းလြင္ ● ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳတ္ႏွံမႈ

ကုိသန္းလြင္ ● ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳတ္ႏွံမႈ
(မုိးမခ) ႏုိဝင္ဘာ ၂၈၊ ၂ဝ၁၈

(၁)
တေန႔က “ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳတ္ႏွံမႈ ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္" ကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ဖြင့္ေတာ့မည္ဟု သတင္းတပုဒ္ ဖတ္လိုက္ရပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳတ္ႏွံမႈကို အစိုးရက ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္ဟုဆိုလိုသည္။ အဖက္ ဖက္ကလိုေနေသာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္တခုကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ႀကိဳဆိုလိုက္ရပါ သည္။

အရင္ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳတ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ရွိျပီးျဖစ္သည္။ သူ႔နည္း သူ႔ဟန္ျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳတ္ႏွံမႈမ်ား လာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ထိုေကာ္မရွင္က မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ အေရးႀကီးသည္။

ကြၽန္ေတာ္သည္ ကြၽန္ေတာ္ၾကားဖူးေသာ စင္ကာပူမွ စီးပြားေရးဘုတ္အဖြဲ႔ (EDB- Economic Development Board) အ ေၾကာင္း ျပန္ေျပာင္းသတိရလာမိပါသည္။

(၂)
ရင္းႏွီးျမႇဳတ္ႏွံဘို႔ေရာက္လာသူတဦးသည္ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနေပါင္းစုံျဖင့္ ဆက္ဆံရန္မလိုဘဲ တေနရာထဲတြင္ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္ (One Stop Service) တရပ္လိုအပ္သည္ဟု ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္လီကြမ္းယူးကို အၾကံေပးသူမွာ ဒတ္ခ်္ လူမ်ိဳး မစၥတာဝင္စီမီးယပ္ (Mr.Winsenmius) ဆိုသူျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႔တေနရာထဲတြင္ ကိစၥၿပီးသည့္သေဘာကို စင္ကာပူေဆးရုံႀကီးတြင္လည္း ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားမွေရာက္လာ ေသာလူနာတဦးသည္ အစဦးဆံုး ႐ုံးခန္းတခုသို႔သြားၾကရသည္။ ထို႐ုံးခန္းမွ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက မည္သည့္ဆရာဝန္ႏွင့္ ေတြ႔ရမည္၊ မည္သည့္အေဆာင္သို႔သြားၾကရမည္ အဖိုးအခ အဘယ္မွ်က်သင့္ႏိုင္သည္တို႔ကို တခါတည္းတြက္ခ်က္ေပး လိုက္ပါသည္။ လူနာအတြက္ စေတး (Stay) လိုအပ္ခ်က္ အျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဤရုံးခန္းတြင္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။

အီး၊ ဒီ၊ ဘီကို လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳတ္ႏွံသူႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ အေျခအေနမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးသူအျဖစ္ မွတ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ပထမဆုံး အီး၊ ဒီ၊ ဘီ ဥကၠဌက ႏိုင္ငံတြင္းမွပညာေတာ္ေပ့ဆိုသည့္လူမ်ားကို စုစည္းယူပါသည္။ အေမရိကန္၊ ဥေရာပ၊ အဂၤ လန္၊ နယူးဇီလန္ စသည္ျဖင့္ အေကာင္းဆုံးတကၠသိုလ္မ်ားမွ ဘြဲ႔ရၿပီးသူမ်ားကို လခအေကာင္းဆုံးေပး၍ အီး၊ ဒီ၊ ဘီ အရာရွိ အျဖစ္ တာဝန္ေပးသည္။

ထိုအီး၊ဒီ၊ဘီ အရာရွိမ်ား၏ အဓိကတာဝန္မွာ ႏိုင္ငံျခားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳတ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္လာေရးပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္မွ (CEO-Chief Executive Officer) မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို တယ္လီဖုန္းေခၚ၍ စင္ကာပူတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳတ္ႏွံဖို႔အတြက္ ဖိတ္ေခၚၾကပါသည္။ စင္ကာပူ၏ အနာဂတ္ေရးမွာ သူတို႔လက္ထဲတြင္ရွိသည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ ၎တို႔သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳတ္ ႏွံသူမ်ား၏ ေမးခြန္းေပါင္းစုံကို ေျဖၾကရၿပီး၊ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားေရာက္လာပါက သူတို႔ အခက္အခဲကိုကူညီေျဖရွင္းေပး ၾကသူမ်ား လည္းျဖစ္သည္။

စင္ကာပူဂ်ဴေရာင္းရပ္ကြက္ (Jurong) မွ ေျမဧက ၉ဝဝ ေက်ာ္တြင္ ေတာႀကီးမ်က္မဲအျဖစ္မွ လမ္းမ်ား၊ အေဆာက္အဦမ်ား၊ ေရသြင္းေရထြက္ေျမာင္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္သြားေအာင္ေဆာင္ရြက္သည္။ ဂ်ဴေရာင္းစက္မႈဇံုဟု ျဖစ္လာပါသည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသား ပိုင္စက္႐ုံ ၁၉ ခုသာရွိခဲ့ၿပီး ၁၉၇ဝ ခုႏွစ္တြင္ စက္မႈလုပ္ငန္း ၇၉ဝ အထိ တိုးျမႇင့္လာပါသည္။ ၁၉၆၈ တြင္ Texas Instrument ေရာက္လာၿပီး ရက္ေပါင္း ၅ဝ အတြင္းကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ National Semiconductor တို႔ ေရာက္လာပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက အဖြဲ႔လာေရာက္မႈမွာ အခက္အခဲမ်ားရွိသည္။ သူတို႔က တည္ၿငိမ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ပါဝါကို ေတာင္းဆိုသည္။ သူတို႔၏ တိက်ေသာ (Precision) စက္မ်ားအတြက္ တည္ျငိမ္ေသာလွ်ပ္စစ္ပါဝါကို လိုအပ္ပါသည္။ ၁၉၇ဝ တြင္ ဆီကိုနာရီ စက္႐ုံကို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဂ်ပန္မွ ေရနံခ်က္စက္ရုံမ်ား လာေရာက္တည္သည္။

ျဖစ္ရပ္တခုတြင္ အိပ္ခ်ပီ (HP) မွမစၥတာ ဟူးလက္ (Mr. Bill Hewlett) သည္ေသခ်ာမွ အလုပ္လုပ္သူတဦး ျဖစ္သည္။ သူ သည္ အေထာက္ေတာ္ေလးငါးဦးလႊတ္ၿပီးမွ စင္ကာပူကိုလာၾကည့္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္သည္။ အေဆာက္အဦးမွာ အျပည့္အစံုမျပီးေသး၊ သူလာခ်ိန္တြင္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္ ဓါတ္ေလွခါးအတြင္ ပါဝါကို အီး၊ ဒီ၊ ဘီ အရာရွိကိုယ္တိုင္ (Extension) ၾကိဳးတပ္ဆင္ ေပးရသည္ဟုဆိုသည္။ မစၥတာဟူးလက္မွာ ေလွခါးအတိုင္း ေလးငါးထပ္ကို တက္ရန္မလိုေတာ့ဘဲ ဓါတ္ေလွခါးကို အသံုး ျပဳႏိုင္သြားျပီျဖစ္သည္။

၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ အင္ဒိုနီးရွားမွ ဆူဟာတုိက ေဒါက္တာ ဟာဘီးဘီး (BJ Habibie) ကို ေခါင္းေဆာင္လုပ္ျပီး စင္ကာပူကို ေလ့လာေရး အဖြဲ႔ေစလႊတ္လိုက္ပါသည္။ ဘာတန္ (Batam) ကြၽန္းတြင္ ဧက ၅ဝဝ အက်ယ္အဝန္းရွိ ေသာစက္မႈဇုံကို စင္ ကာပူႏွင့္ဖက္စပ္ထူေထာင္ၾကပါသည္။ တ႐ုတ္သမၼတႀကီး ဂ်န္ဇီမင္းမွာ သမၼတမျဖစ္မီက စင္ကာပူတြင္ ႏွစ္ပတ္ၾကာလာ ေရာက္ေနထိုင္ၿပီး ေလ့လာသြားဘူးပါသည္။

ယေန႔ စင္ကာပူတြင္ ဌာနခ်ဳပ္လုပ္၍လုပ္ငန္းလုပ္ေနသူ၊ ႏိုင္ငံျခားမွလာေရာက္ျမႇဳတ္ႏွံသူ၊ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေပါင္း ၆၉ဝဝ ေက်ာ္ရွိသည္။ ၎တို႔၏ လည္ပတ္ေငြမွာ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ထရီလီယံေက်ာ္ပါသည္။ ထိုေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားမွ အေကာက္ခြန္ရရွိေငြမွာ စုစုေပါင္းဘတ္ဂ်က္၏ ၁၉ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ်ရွိသည္။ ထိုႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား လုပ္ငန္းကိစၥအဝဝ  အဆင္ ေျပေခ်ာေမြ႔ေစေရးအတြက္ အစပထမက အီး၊ ဒီ၊ ဘီအရာရွိမ်ားက ဝိုင္းဝန္းေဆာ္ၾသခဲ့ၾကရေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း ရက္ၾကာ လာသည္ႏွင့္အမွ် သူ႔စည္းကမ္းႏွင့္သူျဖစ္သြားပါသည္။ ထိုႏိုင္ငံ၌ သယံဇာတဟူ၍ မရွိ၊ လူတို႔တီထြင္ထားၾကေသာ စည္း ကမ္း၊ နည္းလမ္းေတြသာရွိသည္။

(၃)
ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံျခားသားေတြဝင္လာေအာင္ လုပ္လိုလွ်င္ အစပထမေတာ့ စည္းကမ္းနည္းလမ္း စနစ္ႀကီး၏ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကိုသိထားရန္လိုပါသည္။ မိမိတို႔ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သိႏိုင္ရန္ စင္ကာပူတြင္လာ ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားကို ဒီဂ်စ္တယ္နည္းျဖင့္ လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္အားလုံး ထိမ္းသိမ္းေပးပါသည္။ အခြန္အေကာက္ကို e-government နည္းျဖင့္ပင္ လြယ္ကူစြာေပးသြင္းႏိုင္ပုံတို႔ကို ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ပထမကုမၸဏီေထာင္ကာစတြင္ အစိုးရကို အခြန္ေပးစရာမလိုပါ။

အခက္အခဲျပႆနာရွိလ်င္ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းေပးမည္ဆိုေသာ အခ်က္သည္ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအဖို႔ လြန္စြာအေရးႀကီး သည္။ စက္႐ံုအတြက္ လိုအပ္ေသာေျမ၊ အလုပ္သမားငွားရမ္းေရးကိစၥ၊ သူတို႔လိုအပ္ေသာစြမ္းအင္ ဥပမာ လွ်ပ္စစ္လိုအပ္ခ်က္၊ ဆီ၊ ဒီဇယ္လိုအပ္ခ်က္၊ သူတို႔၏လည္ပတ္ေငြကို သူတို႔လိုရာထားႏိုင္ေရးအတြက္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကအစ အဆင္သင့္ ျဖစ္ဖို႔လိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအဖို႔လူဦးေရႏွင့္ ႏိုင္ငံအက်ယ္အဝန္းပမာတို႔ကိုၾကည့္လွ်င္ စင္ကာပူထက္အစစ၊ အရာရာမွာသာလြန္ ေကာင္းမြန္ ေနပါသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ႏိုင္ငံတကာတို႔ထက္သာေသာ လူအရင္းအျမစ္ရွိသည္။ ပညာတတ္ေသာ၊ ကြၽမ္းက်င္ေသာ ဝန္ထမ္းမွာ အဆင္သင့္ရႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံျခားမွလာသူအတြက္ အသင့္ျဖစ္ေနေသာေစ်းကြက္ လည္းရွိသည္။

အကယ္၍ ႏိုင္ငံျခားမွ အကူအညီကိုယူမည္ဆိုလ်င္လည္း ကုလသမဂၢမွာ အကူအညီေတာင္းသင့္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ သည္။ ကုလသမဂၢမွ ကြၽမ္းက်င္သူလႊတ္၍ ႏိုင္ငံအေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီသည္မ်ားကိုရွာေဖြ ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။ စင္ကာပူ ဥပမာတြင္ ကုလသမဂၢမွလႊတ္လိုက္ေသာ မစၥတာ ဝင္စီးမီးယပ္မွာ စင္ကာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဆင္ေျပသည္။ ပထမ ရက္ရွည္ လမ်ားေနသြားၿပီး ေနာက္လမ်ားတြင္ ၂ လတႀကိမ္ ၃ လတႀကိမ္  အခ်ိန္မွန္မွန္ လည္ပတ္သည္။ ဌာနေပါင္းစုံမွဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စကားေျပာၿပီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ ရီပို႔တင္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ စင္ကာပူႏွင့္ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး ကိစၥမ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရးကိစၥမ်ား ကို ေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံ ေပါင္၊ စတာလင္ဇံုမွထြက္ေရးကိစၥ၊ ဖိလစ္ (Phillips) ကုမၸဏီလာေရာက္ေရးကိစၥတို႔တြင္ မစၥတာ ဝင္စီမီးယပ္ ၏အကူအညီပါသည္ဟု အဆိုရွိသည္။

ယခုအခါ အင္တာနက္အကူအညီျဖင့္လည္းေကာင္း အျခားေသာဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးမွာ လြယ္ကူလာပါၿပီ။ ဘယ္ႏိုင္ငံက ဘယ္နည္းကိုသုံးသည္ဆိုသည္မွာ နမူနာအတုယူႏိုင္ျခင္း သည္။ ယခုေခတ္သစ္ဝယ္ တိုးတတ္ေအာင္လုပ္ဖို႔အတြက္ အားသာခ်က္တရပ္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ဘာပဲ သိခ်င္ သိခ်င္ အင္တာနက္မွာရွာေဖြရုံႏွင့္ ရႏိုင္ေနပါၿပီ။

စင္ကာပူသည္မေဝးပါ။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာႏိုင္ငံျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ကို လာေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါ သည္။

ကိုသန္းလြင္
Voice Journal 26 November 2018

Comments