ဆိပ္ကမ္းသာ ၂၀၁၈ ကဗ်ာစုစည္းမႈ ထြက္ျပီဆိပ္ကမ္းသာ ၂၀၁၈ ကဗ်ာစုစည္းမႈ ထြက္ျပီ
(မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၈

ႏွစ္စဥ္ ျမန္မာျပည္ေဒသစုံက ကဗ်ာဆရာေတြရဲ့ ကဗ်ာေတြ စုစည္းထုတ္ေ၀ေနက် ဆိပ္ကမ္းသာကဗ်ာစုစည္းမႈ "ဆိပ္ကမ္းသာ ၂၀၁၈ ကဗ်ာမ်ား" စာအုပ္ ထြက္ရွိလာပါျပီ။

ဆိပ္ကမ္းသာစာေပက ပုံႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ိျပီး စာမ်က္ႏွာ ၆၀၀ ၊ တန္ဖိုး က်ပ္ ၆၅၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။ တဦးခ်င္း တိုက္ရိုက္အမွာကို ၁၀% အထူး ေလ်ာ့ေပးပါတယ္။ စာတိုက္ပို႔ခ က်သင့္သမွ်ကို ထပ္ေဆာင္းေပးရပါမယ္။

ျမန္မာဘာသာ ကဗ်ာမ်ားအျပင္ တိုင္းရင္းသာဘာသာကဗ်ာမ်ားလည္း ထည့္သြင္းစုစည္းထားတယ္ ဆိုပါတယ္။

Comments