ေအာင္ေ၀း - ခ် စ္ လို့ ေ ရ း တဲ့ က ဗ် ာ ( ၁ ၈ )ေအာင္ေ၀း - ခ် စ္ လို့ ေ ရ း တဲ့ က ဗ် ာ ( ၁ ၈ )
(မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၄၊ ၂၀၁၈

အခ်စ္ဗံုသံနဲ့ စစ္ကို ပုန္ကန္လိုက္တယ္။


ျဖစ္ပုံ
ေခတ္က
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို
စစ္နဲ့ ေရာ မ်ိဳေနရ။

လည္ေခ်ာင္းထဲ
အ၀င္ ဆိုးလွခ်ည္ရဲ့။

ျမစ္ႀကီး တစ္စင္းလုံး
ခ်င္းခ်င္း နီလို့
စီးဆင္း မဆုံး။

အဲဒါ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ က်တဲ့
မ်က္ရည္
စီးလို့ မဆုံး။

ျဖစ္ပုံ
ေခတ္က
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို
စစ္နဲ့ ေရာ မ်ိဳေနရ။

လည္ေခ်ာင္းထဲ
အ၀င္ ဆိုးလွခ်ည္ရဲ့။

ကမ္းပါးတစ္ေလွ်ာက္
ေကာက္လို့ မႏိုင္တဲ့
အရိုးေတြ
အရိုးေတြ။

ဒီအထဲမွာ 
ငါ ့ေက်ာင္းေနဖက္ စစ္တပ္ထဲ၀င္သြားတဲ့ သူငယ္ခ်င္းရဲ့
အရိုးေတြလည္း ပါမွာပဲ။
 ဒီအထဲမွာ ငါ ့ငယ္ေပါင္း ေတာခိုသြားတဲ့ သူငယ္ခ်င္းရဲ့ 
အရိုးေတြလည္း ပါမွာပဲ။ 
ဒီအထဲမွာ 
ငါ ့အတန္းေဖာ္ ဒို့အေရးေအာ္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းရဲ့ 
အရိုးေတြလည္း ပါမွာပဲ။

ျဖစ္ပုံ
"ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပို
စစ္ေရး ခ်ိဳ"
ဟိုတုန္းကလို။

အခ်စ္ကို ဗံုလိုတီး
ေခတ္ကို ငုံၿပီး
ဒီ အရိုးေတြ
ငါ ပုံလိုက္မယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ယုံၾကည္ရင္
ေဟ့ -
စစ္ပြဲေတြ အကုန္ရပ္။ ။

ေ အ ာ င္ ေ ၀ း
(ႏို၀င္ဘာ ၃- ၂၀၁၈)

Comments