ေကဇြန္ေႏြး (Myanmar Now) - ကယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အာဏာသံုးၿပီး ေျမသိမ္းယူခဲ႔ေၾကာင္း စြပ္စြဲခံရ (ရုပ္သံ)

ကယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အာဏာသံုးၿပီး ေျမသိမ္းယူခဲ႔ေၾကာင္း စြပ္စြဲခံရ
႐ိုက္ကူး/တည္းျဖတ္ - ေကဇြန္ေႏြး (Myanmar Now)

(မိုးမခ) ႏိုဝင္ဘာ ၈၊ ၂ဝ၁၈

Comments