ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - စည္ပင္သာယာက နတ္ၾကီးတယ္ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - စည္ပင္သာယာက နတ္ၾကီးတယ္
(မိုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၈

Comments