စာေရးဆရာ ေမာင္ေမာင္စုိးသို႔ မုိးမခ၏ ေျဖရွင္းေတာင္းပန္စာ


စာေရးဆရာ ေမာင္ေမာင္စုိးသို႔ မုိးမခ၏ ေျဖရွင္းေတာင္းပန္စာ
(မိုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၈

မိုးမခစာေပက စာေရးဆရာ ေမာင္ေမာင္စုိး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား အမည္ရွိ စာအုပ္ကို ၂၀၁၈ ေအာက္တိုဘာက ပထမအၾကိမ္အျဖစ္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါစာအုပ္၏ ပုံႏွိပ္မွတ္တမ္းတြင္ “ပုံႏွိပ္စာအုပ္မူပိုင္ - မိုးမခစာေပႏွင့္  စာမူမ်ား၏မူပိုင္ - ေမာင္ေမာင္စိုး”  ဟု ေဖာျ္ပရမည့္အစား ပုံႏွိပ္စာအုပ္ ႏွင့္ စာမူမ်ားမူပိုင္ ၂ ခု စလုံးတြင္ “မိုးမခစာေပ” မွားယြင္းေဖာ္ျပခဲ့မိပါသည္။ သို႔အတြက္ စာေရးဆရာ ေမာင္ေမာင္စိုးႏွင့္ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအားလုံးကို မိုးမခ၏ ခၽြတ္ေခ်ာ္မႈအတြက္ ေျဖရွင္းေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ လက္ရွိထုတ္ေ၀ထားသည့္ ပုံႏွိပ္စာအုပ္အားျဖင့္ မိုးမခစာေပ၏ မူပိုင္ျဖစ္ေသာ္လည္း စာမူအားလုံး၏ မူပိုင္ရွင္မွာ စာမူရွင္ စာေရးဆရာ ေမာင္ေမာင္စုိးႏွင့္ သူ၏သက္ဆိုင္ရာမိသားစု အစဥ္အဆက္ ျဖစ္ပါသည္။ မိုးမခစာေပႏွင့္ ဆက္လက္သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိပါ။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ စာေရးဆရာ ေမာင္ေမာင္စုိးသို႔ မိုးမခက ေျဖရွင္းေတာင္းပန္အပ္ပါသည္ ခင္ဗ်ား။မိုးမခ အြန္လိုင္း၊ ပုံႏွိပ္မဂၢဇင္း၊ ပုံႏွိပ္စာအုပ္၊ အီးဘုတ္စသည့္ မိုးမခ၏ မီဒီယာထုတ္ေ၀မႈအားလုံးတြင္ မူလပထမကတည္းက စာမူမ်ား၏ မူပိုင္ကို စာေရးသူ၊ လက္ရာဖန္တီးသူမ်ားကသာ ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳထားျပီး ျဖစ္သည္ကို ထပ္မံအတည္ျပဳ ေျပာၾကားလိုပါသည္။ မိုးမခ၏ထုတ္လုပ္မႈအျဖစ္ ထြက္လာသည့္ အြန္လိုင္းပုံသ႑ာန္၊ ပုံႏွိပ္စာအုပ္အီးဘုတ္ ထုတ္ေ၀မႈပုံသ႑ာန္ကိုသာ မိုးမခ၏ မူပိုင္အျဖစ္ တာ၀န္ယူသည့္ သေဘာထားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္ပစၥည္းသ႑ာန္ကိုသာ မူပိုင္ယူသည္ဆိုရာတြင္လည္း ထုတ္ကုန္ကို စီးပြားေရးအရ ႏိုင္ငံေရးအရ လူမႈေရးအရ အလြဲသုံးစားျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ကို ကာကြယ္ရန္၊ ေျဖရွင္းရန္ ေတာင္းဆိုရန္ ထုတ္ေ၀သူက စာေရးသူ၊ စာဖတ္ပရိသတ္ကိုယ္စား တာ၀န္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ ခံယူျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ စာမူဖန္တီးမႈကို ဖန္တီးရွင္ လက္ရာရွင္ စာေရးဆရာကသာ မူလမူပုိင္ရွင္အျဖစ္ မုိးမခက ေလးစားစြာျဖင့္ ခံယူပါေၾကာင္း၊ မစြက္ဖက္ပါေၾကာင္း အေလးအနက္ ထပ္မံ ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္ ခင္ဗ်ား။

ယခုလို ေျဖရွင္းေတာင္းပန္ခြင့္ ရသည့္အတြက္ မိုးမခက စာဖတ္ပရိသတ္ႏွင့္တကြ စာေရးဆရာမ်ားအားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားအပ္ပါသည္။


Comments