ေမာင္ၾကဴးရင့္ - ၿငီးေငြ႔ျခင္း

KT#
ၿငီးေငြ႔ျခင္း
ေမာင္ၾကဴးရင့္ 
(မိုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၈

မွန္အႀကည္သားေပၚ
ဖုံအထပ္ထပ္နဲ႔
ရြက္ဆုတ္ျပကၡဒိန္ကုိ
ၿငိီးေငြ႔လာၿပီ

မူလအသားေပၚ
မိတ္ကပ္ပါးပါးလိမ္းတဲ့
ဆုေတြကုိ
ၿငီးေငြ႔လာၿပီ

မတူတဲ့
အေရာင္ႏွစ္ေရာင္
စပ္ထားတဲ့အခ်စ္ကုိ
ၿငီးေငြ႔လာၿပီ

မေန႔ကသူရဲေကာင္း
ဒီကေန႔သစၥာေဖာက္
မေန႔ကသစၥာေဖာက္
ဒီကေန႔သူရဲေကာင္း
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕
အစမ္းသပ္ခံ
ဝါဒစံနစ္ေတြကုိ
ၿငီးေငြ႔လာၿပီ

ဂူေဟာင္းထဲ
ပိတ္မိေနတဲ့ကဗ်ာေတြကုိ
ၿငီးေငြ႔လာၿပီ

ၿငီးေငြ႔မႈဟာ
သန္းေဝလုိ႔ ငုိက္ျမည္းလုိ႔
ငါ့ကုိယ္ငါလည္း
ၿငီးေငြ႔လာၿပီ

ေမာင္ၾကဴးရင့္
    ၂၆ . ၁၂ . ၂၀၁၈

Comments