စိုးခုိင္ညိန္း ● လမ္း


စိုးခုိင္ညိန္း ● လမ္း
ဒီဇင္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၈

ၿငိမ္ေနလို႔မွ မရပဲ
ၾကည့္ေနလို႔မွ မျဖစ္ပဲ။

အမွားတစ္ရာက
အမွန္တရား ျဖစ္မလာဘူး။

လိမ့္ေနတဲ့ ေက်ာက္တုံးမွာ
ဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္ဟာ အလွတရား။

ေရဟာ မေသခ်င္ရင္
စီးဆင္းေနမွ ျဖစ္မယ္။

နံရံေတြဟာ
ေအာ္သံေတြနဲ႔ တုန္ခါလို႔။

တခ်ဳိ႕လမ္းက
ေသြးနဲ႔ေဖာက္မွ ေပါက္တယ္။

စိုးခိုင္ညိန္း

Comments