ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - သမိုင္းေရစီး လိႈင္းၾကီး ေလထန္ ျဖစ္ရပ္မွန္


ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - သမိုင္းေရစီး လိႈင္းၾကီး ေလထန္ ျဖစ္ရပ္မွန္
(မိုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ၊ ၂၀၁၈

Comments