ေမာင္ေအာင္ပြင့္ ● ေလာကလွေပေစခ်င္

 ေမာင္ေအာင္ပြင့္ ● ေလာကလွေပေစခ်င္
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၂၊ ၂၀၁၈

၂၀၁၈ မုိးမခ ၾသဂုတ္လထုတ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။

သႀကၤန္လက္ေဆးမုိးမက
မုိးျပင္း ေလျပင္းႀကီးတုိက္လုိက္တာ
ဖုန္မႈန္႔ကပ္ရွာေနတဲ့ သစ္ပင္ေတြ
မ်က္ႏွာသစ္ရ႐ုံမက
ေရတဝခ်ဳိးၾကရ
ေလက လွပေလၿပီ။

၃၊ ၅၊ ၂၀၁၈
ပုသိမ္

Comments