ကာတြန္း ေနညိဳေအး- ျပည္သူကိုကိုယ္စားျပဳသမား

ျပည္သူကိုကို္ယ္စားျပုသမား
ကာတြန္းေနညိဳေအး
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၈


Comments