ေမာင္ၾကဴးရင့္ ● ၿငိမ္းခ်မ္းေရး


ေမာင္ၾကဴးရင့္ ● ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၉၊ ၂၀၁၈

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ
ျမင္ခြင့္ရမသြားရွာသူ
ဆရာႀကီးသခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ
ျမင္ခြင့္ရမသြားရွာသူ
ဆရာဒဂုန္တာရာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ
ျမင္ခြင့္ရမသြားရွာသူ
ဆရာေမာင္ေအာင္ပြင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ
မ်ဳိးဆက္ဘယ္ႏွစ္ဆက္က်မွ
ျမင္ခြင့္ရမွာလဲ

ငါတုိ႔မေသခင္
ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိျမင္သြားခ်င္တယ္

ေမာင္ၾကဴးရင့္
၂၊ ၁၂၊ ၂၀၁၈

Comments