ကာတြန္းေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - Chicken


ကာတြန္းေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - Chicken
(Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈

Comments