ရဲရင့္သက္ဇြဲ ● ေသြးေဆာင္ဖ်ားေယာင္းလို႔မရေသာရဲရင့္သက္ဇြဲ ● ေသြးေဆာင္ဖ်ားေယာင္းလို႔မရေသာ
(မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၉

မိုးရြာၿပီးစ မနက္ခင္း
ဒါမွမဟုတ္
မိုးရြာၿပီးစ ညေနခင္းရဲ႕
စိမ္းစိုလန္းဆန္းမႈမ်ဳိးနဲ႔ ေန႔မ်ားဟာ

က်ဳိးပဲ့ေၾကမြေနတဲ့ ဘဝေတြရဲ့
ယံုၾကည္ခ်က္ေတြကို
(အႏွစ္သံုးဆယ္လံုးလံုး)
ေသြးေဆာင္ဖ်ားေယာင္းလို ့မရခဲ့ေပဘူး….။

ေကြးေသာလက္ မဆန္႔မီ
ဆန္႔ေသာလက္ မေကြးမီ
မိုးလံုးျပည့္ မုသားဝါဒ
အပင္းသြင္းခံထားရတဲ့
ေဖာက္ျပန္သူမ်ားနဲ႔ စစ္အုပ္စုအတြက္
ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ဒဏ္ခတ္ျခင္းေန႔ရက္မ်ား
အားေကာင္းေမာင္းသန္
ေရာက္ရွိလာေတာ့မယ္..။

အခုမ်ားေတာ့
ေႂကြလြင့္သြားရတဲ့
ၾကယ္ပြင့္မ်ားရဲ႕
ရာဇဝင္ေႂကြးေတြနဲ႔ အ႐ုိးတြန္သံဟာ
ေဖာက္ျပန္သူမ်ားနဲ႔ စစ္အုပ္စုအတြက္
ေသမင္းေခၚသံျဖစ္တယ္…။

ငါတို႔ရဲ႕
အမွန္တရားကို လိုလားတဲ့
ေဟာဒီ ရင္ဘတ္ေတြထဲက
နာနာက်ည္းက်ည္း ေအာ္ဟစ္ျမည္ေႂကြးသံေတြဟာ
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို
အဆံုးသတ္ေစမယ့္
တိုက္ပြဲေခၚသံပဲျဖစ္တယ္…။

မႏိုင္လို႔ သည္းခံရျခင္းဟာလည္း
အတိုင္းအတာတခုထိပဲ မဟုတ္လား…။

မိုးရြာၿပီးစ မနက္ခင္း
ဒါမွမဟုတ္
မိုးရြာၿပီးစ ညေနခင္းရဲ႕
စိမ္းစိုလန္းဆန္းမႈမ်ဳိးနဲ ့ေန႔မ်ားဟာ
က်ဳိးပဲ့ေၾကမြေနတဲ့ ဘဝေတြရဲ့
ယံုၾကည္ခ်က္ေတြကို
(အႏွစ္သံုးဆယ္လံုးလံုး)
ေသြးေဆာင္ဖ်ားေယာင္းလို႔ မရခဲ့ေပဘူး….။

ရဲရင့္သက္ဇြဲ

Comments