ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း ● တိုက္ပြဲၾကားမွ ေျမစာပင္မ်ား အကူအညီလိုအပ္ေန

 ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း ● တိုက္ပြဲၾကားမွ ေျမစာပင္မ်ား အကူအညီလိုအပ္ေန
(မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၉

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မၾကာေသးမီက ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံ အမ်ားအျပား ေနရပ္စြန႔္ ထြက္ေျပးလ်က္ ရွိရာ ေက်ာက္ေတာ္၊ ပုဏၰားကၽြန္း၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္ စသည့္ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ စစ္ေရွာင္ ၅,၀၀၀ ထက္မနည္းကို ေတြ႕နိုင္သည္။ ထိုၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ေဒသခံ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းတခ်ိဳ႕ ကြင္းဆင္း ကူညီေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး နိုင္ငံ တကာ အေနျဖင့္မူ အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုသာ ဝင္ေရာက္ကူညီခြင့္ ရထားသည္။

စစ္ေျပးဒုကၡသည္တို႔အတြက္ လိုအပ္ခ်က္က ဆက္လက္ ျမင့္မားေနသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ စစ္ေရွာင္အရပ္သားတို႔ကို ကူညီရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနသျဖင့္ ထိုေဒသမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ ကူညီ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း နိုင္ငံတကာ ကူညီေရးအဖြဲ႕အစည္း ၁၈ ခုက ဇန္နဝါရီ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ထားသည္။

မတည္ၿငိမ္မႈ၊ ေနရပ္စြန႔္ခြာထြက္ေျပးမႈ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚလာဖြယ္ ရွိသည့္ ထိုေဒသသို႔ မၾကာေသးမီက ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ သတင္းေထာက္၏ မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ပုံရိပ္တခ်ိဳ႕ကို ေတြ႕နိုင္။

 

မိသားစု တစ္စု ယာယီခိုလႈံသည့္ ေနရာတစ္ခု။ ပုံထဲမွ ကေလးငယ္၏ ေန႔လယ္စာမွာ ဟင္းခါးရည္က်ဲက်ဲ ဆမ္းထားသည့္ ထမင္း ျဖစ္သည္။ (ဝါးေတာင္စစ္ေရွာင္စခန္း၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္) ဓာတ္ပုံ - ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း / Myanmar Now
 
 ခိုလႈံသည့္ ေနရာ သန႔္ရွင္းေရးအတြက္ လုပ္အားေပးေနၾကေသာ အလယ္ေခ်ာင္း ေက်းရြာမွ ကေလးငယ္မ်ား။ (ဒုံးသိမ္ စစ္ေရွာင္စခန္း၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္)
ဓာတ္ပုံ - ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း / Myanmar Now
 
 စစ္ေရွာင္တခ်ိဳ႕သည္ ကေလးငယ္မ်ားကို ဂ႐ုစိုက္ရသျဖင့္ ေနရပ္စြန႔္ခြာရာလမ္းတြင္ အိုး၊ ခြက္၊ ပန္းကန္ အနည္းငယ္ကိုသာ သယ္လာခဲ့ၾကသည္။ (ဒုံးသိမ္စစ္ေရွာင္စခန္း၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္)
ဓာတ္ပုံ - ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း / Myanmar Now

တိမ္းေရွာင္လာသူတို႔ကို လက္ခံထားရန္ သီးသန္႔စီစဥ္ထားျခင္း မရွိေပ။ ေနရာထိုင္ခင္း က်ယ္ဝန္းသည့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ေျမသည္ အေရးေပၚေရာက္ရွိလာသူတို႔ ခိုလႈံရာ ျဖစ္လာတတ္သည္။ (ဒုံးသိမ္စစ္ေရွာင္စခန္း၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္)
ဓာတ္ပုံ - ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း / Myanmar Now

 ေက်းရြာ ၇ ခုမွ ေဒသခံ ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ ခိုလႈံေနသည့္ ေနရာတြင္ ဤကေလးငယ္ အပါအဝင္ ကေလးအမ်ားအျပားကို ေတြ႕နိုင္သည္။ (ဝါးေတာင္စစ္ေရွာင္စခန္း၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္)
ဓာတ္ပုံ - ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း / Myanmar Now

 အေရးေပၚ ေရာက္လာသူတို႔အတြက္ အေရးေပၚ စီစဥ္လိုက္သည့္ ဝါးလုံးေထာင္၊ တာလပတ္မိုး တန္းလ်ားတစ္ခု။ (ကန္ေစာက္စစ္ေရွာင္စခန္း၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္)
ဓာတ္ပုံ - ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း / Myanmar Now

 စခန္းအတြင္း မီးေနသည္ ေနထိုင္သည့္ ေနရာမွာ အျခား အခန္းမ်ားႏွင့္ ျခားနားမႈ မရွိေပ။ မိခင္ႏွင့္အတူ ေတြ႕ရသည့္ ငါးရက္သားေလးမွာ ခိုလႈံေနသူတို႔အနက္ အငယ္ဆုံးမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္သည္။ (ကန္ေစာက္စစ္ေရွာင္စခန္း၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္)
ဓာတ္ပုံ - ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း / Myanmar Now

 မိဘမ်ားႏွင့္အတူ ေနရပ္စြန႔္ခြာ တိမ္းေရွာင္လာသည့္ ကေလးတစ္ဦး။ (ဝါးေတာင္စစ္ေရွာင္စခန္း၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္)
ဓာတ္ပုံ - ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း / Myanmar Now

 စစ္ေရွာင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး။ (ဝါးေတာင္စစ္ေရွာင္စခန္း၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္)
ဓာတ္ပုံ - ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း / Myanmar Now

 ေနရပ္သို႔ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျပန္နိုင္မည္ကို မသိေသးေသာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားထဲတြင္ ကေလးငယ္ အမ်ားအျပား ပါဝင္သည္။ (ေတာင္မင္းကုလားစစ္ေရွာင္စခန္း၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္)
ဓာတ္ပုံ - ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း / Myanmar Now

 ကန္ေစာက္ေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသည္လည္း ေဒသခံ ၅ဝဝ ေက်ာ္ ေရာက္ရွိေနသည့္ စစ္ေရွာင္စခန္းျဖစ္ေနသည္။ လာေရာက္ခိုလႈံသည့္ ကေလးမ်ားအတြက္လည္း အခ်ိန္ပိုင္း စာသင္ခန္းဖြင့္ထားသည္။ (ကန္ေစာက္စစ္ေရွာင္စခန္း၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္)
ဓာတ္ပုံ - ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း / Myanmar Now

 သုံးေရအတြက္ အနီးရွိ ယိုးေခ်ာင္းကို အားျပဳၾကရသည့္ ေတာင္မင္းကုလားရြာမွ စစ္ေရွာင္မ်ား။ (ေတာင္မင္းကုလားစစ္ေရွာင္စခန္း၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္)
ဓာတ္ပုံ - ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း / Myanmar Nowဟင္းသီးဟင္းရြက္ အသားေပး ေန႔လယ္စာအတြက္ ခ်က္ျပဳတ္ျပင္ဆင္ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီး။ (ဝါးေတာင္စစ္ေရွာင္စခန္း၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္)
ဓာတ္ပုံ - ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း / Myanmar Now

Comments