ခိုင္မာေက်ာ္ေဇာ - မ်က္႐ည္စေတြနဲ ့သန္းေဌးေမာင္၏ ပန္းခ်ီ 

ခိုင္မာေက်ာ္ေဇာ - မ်က္႐ည္စေတြနဲ ့
(မိုးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၉


ကခ်င္ကို သယ္မယ္
႐ွမ္းကို သယ္မယ္
က႐င္ကို သယ္မယ္
႐ခိုင္ကိုလည္း သယ္မယ္

..... သယ္မယ္

..... သယ္မယ္

..... သယ္မယ္နဲ ့

ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ဖက္ဒ႐ယ္ ျဖစ္မွာလဲ။ၿငိမ္းခ်မ္းေ႐း ေျပာၿပီး
ဗံုးသီးေတြဘဲ ခ်ခ်ေကၽြးတယ္။


စစ္ ...
ႏွလံုးသားေတြ
ဆစ္ ဆစ္ ဆစ္နဲ ့ နာတယ္။

ေသ႐ာပါ အမာ႐ြတ္ေတြ
႐င္ဘတ္ေတြ ကိုယ္စီမွာ။


ေျပာေတာ့ ေျပာတယ္
႐င္ၾကားေစ့ေ႐းတဲ့
႐င္ဘတ္ေတြ မ႐ွိၾကဘူး။


ေဆြးေႏြးဖို ့ စားပြဲမွာထိုင္တယ္
ေဆြးေႏြးဖို ့ စကားလံုးမ႐ွိဘူး။


လက္ေတြဟာ လက္ဆြဲနွဳတ္ဆက္ဖို ့ထက္
ေသနတ္ေမာင္းျဖဳတ္ဖို ့ကိုဘဲ အားသန္ၾကတယ္။


ေသြးစြန္းတဲ့လက္နဲ ့
ခ်ဳိးငွက္ကို ဘယ္လို ဖမ္းၾကမွာလဲ။


ခဏေလးပါ
တခ်က္ေလးဘဲ ငဲ့ၾကည့္ေပးပါ
႐င္ဘတ္ေတြနဲ ့ ၾကည့္ေပးပါ။


ကေလးေတြမွာ မ်က္႐ည္စေတြနဲ ့

တိုင္းျပည္ဟာ မ်က္႐ည္စေတြနဲ ့

အနာဂတ္ဟာ မ်က္႐ည္စေတြနဲ ့။ခိုင္မာေက်ာ္ေဇာ
ဇန္န၀ါ႐ီ၊ ၉ ႐က္၊ ၂၀၁၉

(သူ၏ေဖ့စ္ဘြတ္ကေန ယူပါတယ္)

Comments