ကာတြန္း ေဆြသား - လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔ဆိုရာဝယ္

လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔ဆိုရာဝယ္
ကာတြန္း ေဆြသား
(မိုးမခ) ဇန္နဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၈

Comments