တင္လတ္ကို ● ၂၀၁၉


တင္လတ္ကို ● ၂၀၁၉
(မိုးမခ) ဇန္နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၉

ကြယ္လြန္သူတခ်ဳိ႕
က်န္ရစ္သူတခ်ဳိ႕။

ပရိယာယ္မ်ားတယ္
အႏၱရာယ္ႀကီးတယ္။

ရာသီဥတု ပိုျပင္းလာတယ္
က်န္ရစ္သူတို႔
ပိုေခြၽးျပန္ရတယ္။   ။

Comments