သန္း၀င္းလိႈင္ – သူရေရႊမန္းကို ေလ့လာျခင္း (၄)


သန္း၀င္းလိႈင္ – သူရေရႊမန္းကို ေလ့လာျခင္း (၄)

(မိုးမခစာအုပ္စင္ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၉
 
အခန္း (၄) - မိသားစုပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား သိမ္းပိုက္ခံရႁခင္း

ယင္းသို႔ ပါတီတြင္း အာဏာသိမ္းမႈႄကီး မႁဖစ္ပြားမီ ၂၀၁၅ ဇြန္လ အတြင္းကပင္ အႃငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႄကီး သန္းေရႊက ပါတီအတြင္း အကြဲ အႃပဲမ်ား မႁဖစ္ပြားေစရန္ သတိေပးခဲ့ေသးသည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႄကီး မင္းေအာင္လိႈင္၊ ႁပည္ ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းတို႔ကို ''မင္းတို႔ ၃ ေယာက္ အခ်င္းခ်င္း ညီညီညြတ္ညြတ္လုပ္ႂက။ အဲလိုမဟုတ္ရင္ေတာ့ ငါကိုယ္တိုင္ ဝင္စီစဥ္ရလိမ့္မယ္''ဟူ၍ ေႁပာဆိုခဲ့သည္။

 ယင္းေနာက္ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႄကီး မင္းေအာင္လိႈင္၏ ေထာက္ခံမႈႁဖင့္ အေပၚစီးရရွိသြား ကာ သူရဦးေရြႊမန္းႏွင့္ ၎အုပ္စုကို ၂၀၁၅ ႂသဂုတ္လ ၁၂ ရက္တြင္ ေအာင္ႁမင္စြာ ႁဖဳတ္ခ်၍ ႁပည္ခိုင္ႃဖိဳးပါတီ၏ ဒုဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးအား ပူးတြဲဥကၠ႒၊ ဦး တင္ထြတ္၊ ဦးစိုးသာ၊ ဦးခင္ေမာင္ႁမင့္တို႔ကို ဗဟိုအတိုင္ပင္ခံ၊ သူရဦးေအးႁမင့္ကို ဒုဥကၠ႒၊ ဦးေသာင္း၊ ဦးလြန္းသီ၊ ေဒါက္တာခ်မ္းႃငိမ္း၊ ဦးသိန္းေဇာ္၊ ဦးသိန္းေဆြ၊ ေဒါက္တာေက်ာ္ႁမင့္၊ ေဒါက္တာႁမဦးတို႔ကို ဗဟိုအႂကံေပး၊ ဦးတင္ႏိုင္သိန္းကို အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ဦးသက္ႏိုင္ဝင္းကို တြဲဖက္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးတို႔အႁဖစ္ ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၅ ႂသဂုတ္လ ၁၈ ရက္တြင္ ႁပန္လည္က်င္းပသည့္ ႁပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ လႊတ္ေတာ္ပံုမွန္ အစည္းအေဝးမ်ား ရပ္ဆိုင္းေပးရန္ ႁပည္ခိုင္ႃဖိဳးပါတီက အေရးႄကီးအဆိုကို တင္သြင္းခဲ့သည္။ ႁပည္ခိုင္ႃဖိဳးပါတီ က အေရးႄကီးအဆို တင္သြင္းရႁခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၁၅ ဇြန္၊ ဇူလိုင္၊ ႂသဂုတ္လမ်ားအတြင္း တိုင္းေဒသႄကီးႏွင့္ ႁပည္နယ္မ်ား၌ သဘာဝ ေဘး အႏၱရာယ္က်ေရာက္ခဲ့မႈႏွင့္ လာမည့္ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ ပြဲက်င္းပရန္ အလြန္အနီးကပ္ေနေသာေႂကာင့္ဟု အေႂကာင္းႁပခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ႁမင့္က ႁပည္ခိုင္ႃဖိဳးပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစု၏ေထာက္ခံမႈႁဖင့္ အမ်ိဳးသားလြႊတ္ေတာ္ ကို ရပ္နားေပးလိုက္သည္။

ႁပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္မူ ရပ္ဆိုင္းေပးရန္ ႁပည္ခိုင္ႃဖိဳးအမတ္မ်ား က အဆိုတင္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းအဆိုကို မဲႁဖင့္ဆံုးႁဖတ္ႁခင္း မႁပဳဘဲ ႁပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက လႊတ္ေတာ္ကို ရပ္ဆိုင္းေပးႁခင္း မရွိခဲ့ေခ်။ ဦးေရႊမန္းက-

 ''ဥကၠ႒အေနနဲ႔ နာယကတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံနဲ႔ ႏိုင္ငံသားမ်ား အက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ဥပေဒမ်ား၊ ထိုနည္းတူစြာပဲ လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ဦးစားေပးႃပီးေတာ့ အႁမန္ဆံုးႃပီးေႁမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္''ဟူ၍ ေႁပာႂကားသြားခဲ့သည္။

ႁပည္ခိုင္ႃဖိဳးပါတီမွ ယခုကဲ့သို႔ လႊတ္ေတာ္ရပ္နားေရးအတြက္ အေရး ႄကီး အဆိုတင္သြင္းမႈကို ႏိုင္ငံေရးအကဲခတ္သူမ်ားက ႁပည္ခိုင္ႃဖိဳးပါတီ၏ သေဘာထားတင္းမာသူတို႔က ႁပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ႁပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အႁဖစ္မွ ဖယ္ရွားလို၍ ႁဖစ္သည္ဟုဆိုႂကသည္။

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေႁပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးစိုင္းလိတ္က-
''ပါတီကိစၥဆိုတာကို လံုႁခံဳေရးပိုင္းဆိုင္ရာ တာဝန္ယူထားတဲ့ ရဲတို႔၊ စစ္တပ္တို႔ကို အသံုးခ်ႃပီးေတာ့မွ ပါတီကိစၥကို ေႁဖရွင္းတယ္ဆိုတာ လံုးဝ မႁဖစ္သင့္တဲ့ကိစၥ။ အင္မတန္အ႐ုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္တဲ့ကိစၥလို႔ ေႁပာခ်င္ တယ္။ ႂကံ့ခိုင္ေရးပါတီအေရးနဲ႔ ေလာေလာဆယ္ အာဏာရထားတဲ့ ပါတီ တစ္ခု ႁဖစ္တယ္။ ေရရွည္က်ရင္လည္း သူတို႔အေနနဲ႔ အာဏာကို ဆက္လက္ ဆုပ္ကိုင္သြားခ်င္တယ္ဆိုရင္ တရားနည္းလမ္းတက်နဲ႔ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္း တက်နဲ႔ သူတို႔ခ်ီတက္ဖို႔ လိုတယ္။ လုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုတယ္။
အဲဒီလိုမဟုတ္ဘဲ အခုလိုမ်ိဳး အႁမင္မေတာ္တာမ်ိဳး ဆက္လုပ္ေနမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ တိုင္းႁပည္အတြက္ မေကာင္းတဲ့ ပံုေဆာင္မႈတစ္ခုကို စတင္ႃပီး ေဖာ္ေဆငာ္ေပးသလို ႁဖစ္မယ္။ လူထုအတြက္ ပံုရိပ္မေကာင္းဘူးေပါ့ေနာ္။ အနာဂတ္လူငယ္ေတြ အတြက္လည္း ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑က မွားယြင္း ေနတယ္လို႔ ေႁပာလိုပါတယ္။ အခုႁဖစ္တဲ့ပံုစံက ပါတီတြင္း အာဏာလုတယ္ ဆိုတာ အေသအခ်ာပါပဲ။ ေနာက္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအားႁဖင့္ တိုက္ခိုက္ႂကတယ္ ဆိုတာကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ဖံုလို႔ ဖိလို႔မရတဲ့အေနအထား တစ္ခုပါ'' ဟူ ေႁပာ ဆို ေဝဖန္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ႁပည္ခိုင္ႃဖိဳး ပါတီ၏ ဒုတိယအႄကိမ္ ပါတီညီလာခံကို ၂၀၁၅ ႂသဂုတ္လ ၂၁ မွ ၂၂ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပ၍ စြမ္းအင္ဝန္ႄကီးဌာနႏွင့္ ရထား ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႄကီးဌာန ဝန္ႄကီးေဟာင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ သန္းေဌး (ေဟာင္း) ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ႂကသည္။ ယင္းညီလာခံကပင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ၃၈ ဦးတို႔ကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ႁပည္ေထာင္စု ႂကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ႃဖိဳးေရးပါတီသည္ မူလက ႁပည္ေထာင္ စု မႃပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္မႈ မႃပိဳကြဲေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အႁခာ အာဏာတည္တံ့ ခိုင္ႃမဲေရး၊ အမ်ိဳးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ႁမင့္မား ေရး ေရွး႐ႈလ်က္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ထက္ႁမက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ႃဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ေအးခ်မ္းသာယာေသာ ေခတ္မီႏိုင္ငံေတာ္ ႄကီး ေပၚလာေရး စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႁဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ လူမႈေရးအသင္း ႁဖစ္သည္။ စတင္ဖြဲ႕စည္းစဥ္ က ယင္းအသင္း၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးမွာ ဦးသန္းေအာင္ (ဝန္ႄကီး၊ သမဝါယမဝန္ႄကီးဌာန) ႁဖစ္ႃပီး အတြင္းေရးမွဴးမ်ား အဖြဲ႕တြင္ ဦးခင္ေမာင္သိန္း (ဝန္ႄကီး၊ စြမ္းအင္ဝန္ႄကီးဌာန)၊ ဦးဝင္းစိန္ (ဝန္ႄကီး၊ ရထားပို႔ေဆာင္ ေရး ဝန္ႄကီးဌာန)ႏွင့္ ဦးကိုေလး (ႃမိဳ႕ေတာ္ဝန္) တို႔ ပါဝင္ႂကသည္။ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားမွာ ဦးစိုးသာ (ဝန္ႄကီး၊ ဆက္သြယ္ေရးစာတိုက္ႏွင့္ ေႂကးနန္းဝန္ႄကီးဌာန)၊ ဦးသန္းေရႊ (ဝန္ႄကီး၊ အမွတ္ ၂ စက္မႈဝန္ႄကီးဌာန)၊ ဦးသိန္းစိန္ (ဒုတိယဝန္ႄကီး၊ ႁပန္ႂကားေရးဝန္ႄကီးဌာန)၊ ဦးပန္းေအာင္ (အတြင္းေရးမွဴး၊ ရန္ကုန္ႃမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ)တို႔ ႁဖစ္ႂက သည္။ အသင္းႄကီး၏ နာယကအဖြဲ႕ဥကၠ႒မွာ နဝတ ဥကၠ႒ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႄကီး သန္းေရႊ ႁဖစ္သည္။

 ထို႔ေနာက္ ယင္းအသင္းႄကီးကို ၂၀၁၀ ဇြန္လတြင္ ႁပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ ပါတီမွတ္ပံုတင္ကာ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္ႏိုင္ငံေရး ပါတီအႁဖစ္ ေႁပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ပါတီ၏ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ စစ္ဘက္မွ အႃငိမ္းစားယူခဲ့ႂကေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား သာ ႁဖစ္သည္။
၂၀ဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေႁခခံ ဥပေဒအခန္း (၁) အေႁခခံမႈမ်ား ပုဒ္မ ၆ (စ)၌ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးကို ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရးတို႔ကို အစဥ္တစိုက္ ဦးတည္ သည္ ေဖာ္ႁပထားေသာ္လည္း တစ္ဖက္မွ ထိပ္တန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ အႃငိမ္းစားယူႃပီးႃပီဟု အေႂကာင္းႁပကာ ပါတီႏိုင္ငံေရးထဲ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ ႃပိဳင္လာႁခင္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေႁခခံ ဥပေဒကို လက္တစ္လံုးႁခား လုပ္သလို ႁဖစ္ေနေပသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံု၌ တပ္မေတာ္သည္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးမွ လြဲ၍ ပါတီႏိုင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ ခြင့္မႁပဳထားေပ။

သူရဦးေရႊမန္းအား ပါတီဥကၠ႒မွ ဖယ္ရွားႃပီး ေနာက္တစ္ေန႔၌ပင္ သူရဦးေရႊမန္း မိသားစုပိုင္ ခ်ယ္ရီ FM ေရဒီယို၊ ႁပည္ေထာင္စု ေန႔စဥ္ သတင္းစာတို႔ကို ပိတ္သိမ္းခဲ့သည္။ ခ်ယ္ရီေရဒီယိုလိုင္းသည္ ႁပန္ႂကားေရးဝန္ႄကီးဌာနႏွင့္ အက်ိဳး တူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေရဒီယို အစီအစဥ္ႁဖစ္သည္။ ႁပန္ႂကားေရး ဝန္ႄကီးဌာနက မိမိဆႏၵအရရပ္သည္ကို သတင္းထုတ္ႁပန္ရန္ ဖိအားေပးခဲ့သည္ ဟု ခ်ယ္ရီ FM ေရဒီယိုလိုင္း အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးသန္းေထြးေဇာ္က ေႁပာဆိုခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ခ်ယ္ရီ  FM ထုတ္လုပ္မႈအားလံုးကို ႂသဂုတ္ ၁၂ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ႁပန္ႂကားေရးဝန္ႄကီးဌာနက ႁဖတ္ေတာက္ပစ္လိုက္ ေလသည္။

 ထို႔အတူ သူရဦးေရႊမန္း၏ မိသားစုဝင္မ်ား ရွယ္ယာထည့္ဝင္ထား သည့္ Elite အေဝးေႁပး ေမာ္ေတာ္ယဥ္လိုင္းသည္ ေနႁပည္ေတာ္တြင္ ယာဥ္တိုက္မႈ ႁဖစ္ပြားခဲ့သႁဖင့္ ယာဥ္လိုင္းကို ခ်က္ခ်င္းပိတ္သိမ္းႁခင္း ခံလိုက္ရ သည္။ ယာဥ္လိုင္းပိတ္သိမ္းခံရမႈ ေနာက္ကြယ္၌ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ သူရဦးေရႊမန္းတို႔ ႏွစ္ဦး အားႃပိဳင္မႈမ်ားအေပၚ အေႁခခံႏိုင္ေႂကာင္း အမ်ား က ေလ့လာ သံုးသပ္ႂကသည္။

 ထို႔ႁပင္ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ခမည္းခမက္ေတာ္စပ္ေသာ ႁပည္ခိုင္ႃဖိဳး ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဇကမၻာဦး ခင္ေရႊ၏ သမီး ေဇလတ္ ဦးစီးေနသည့္ ကရဝိတ္ဥယ်ာဥ္ကမၻာတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ စားေသာက္ဆိုင္ မ်ားတြင္ အရက္ေသစာမ်ား ေရာင္းခ်ေနႁခင္းေႂကာင့္ အမ်ားႁပည္သူ အပန္း ေႁဖမႈကို အေႏွာင့္အယွက္ ႁဖစ္ရေႂကာင္း ေဝဖန္သံမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့ သည္။

 တစ္ဖန္ အာရွတိုက္တြင္ ဒုတိယအႄကီးဆံုး ဖမ္းဆီးရရွိမႈ ႁဖစ္သည္ ဟု ႁမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕က ထုတ္ႁပန္သည့္ စိတ္ႂကြေဆးႁပား၂၆၇ သိန္းကို ဦးခင္ေရႊပိုင္ ေဇကမၻာဝင္း ေႁခာက္လမ္းသြားလမ္းေပၚတြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ သည္ဟု သတင္းမ်ား ဆက္တိုက္ေဖာ္ႁပခဲ့သည္။ ဦးခင္ေရႊက ယင္းမူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားမွာ ၎ႏွင့္သက္ဆိုင္မႈ မရွိ ေႂကာင္း ႁပန္လည္တံု႔ႁပန္ ေႁပာႂကားခဲ့သည္။

 ထို႔ေနာက္ သူရဦးေရႊမန္းသည္ ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္တြင္ က်င္းပႁပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၌ ေနႁပည္ေတာ္ေကာင္စီ နယ္ေႁမ ေဇယ်ာသီရိ မဲဆႏၵနယ္မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ႃပိဳင္ခြင့္ မရသႁဖင့္ ၎ ၏ ဇာတိ ႁဖဴးႃမိဳ႕နယ္တြင္ ႁပည္ခိုင္ႃဖိဳးပါတီကိုယ္စား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ႃပိဳင္ ခဲ့ရာ ႐ံႈးနိမ့္သြားခဲ့သည္။ ႁဖဴးႃမိဳ႕နယ္၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ၇ ဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ႃပိဳင္ႂကရာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးသန္းညြန္႔ က အႏိုင္ရရွိသြားခဲ့သည္။
သူရဦးေရႊမန္းသည္ ႁဖဴးႃမိဳ႕နယ္မွ အႏိုင္ရရွိသြားခဲ့ေသာ  NLD ၏ ႁပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းညြန္႔အား ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာ ၉ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီခြဲတြင္ ဂုဏ္ယူ ဝမ္းေႁမာက္ပါေႂကာင္း ကိုယ္တိုင္ခ်ီးက်ဴး စကား ေႁပာႂကားႃပီး သူ၏တရားဝင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ၌ လည္း ထပ္ဆင့္ေဖာ္ႁပခဲ့သည္။

၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႃပီးေနာက္ ပထမဆံုးအႄကိမ္ ႁပန္ လည္ က်င္းပသည့္ ၁၃ ႄကိမ္ေႁမာက္ ႁပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး တြင္ သူရဦးေရႊမန္းက -
''ပထမအႄကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ႏွစ္လခန္႔သာ က်န္ရွိေတာ့ သည့္ ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံႏွင့္ ႁပည္သူလူထုအတြက္ ေစတနာပါပါ၊ သစၥာ ရွိရွိ ေဆာင္ရြက္ေပးႂကပါရန္'' လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား တိုက္ တြန္းသြားခဲ့သည္။

 ၄င္းကဆက္၍ ''မိမိအပါအဝင္ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕သည္ ေရြး ေကာက္ပြဲ ႐ံႈးနိမ့္သႁဖင့္ ဒုတိယအႄကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ ႁပန္လာရန္ အေႂကာင္းမရွိေတာ့ေသာ္လည္း က်န္ရွိသည့္လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း၌ တာဝန္ဝတၲရားမ်ားကို သစၥာရွိရွိ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ လိုအပ္ေႂကာင္း'' ေႁပာႂကားသြားသည္။

 ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲအႃပီး ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္ တြင္ ပထမဆံုးအႄကိမ္ ႁပန္လည္က်င္းပသည့္ ၁၃ ႄကိမ္ေႁမာက္ ႁပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ႁပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ ရွိသူ ၆၃၂ ဦး ရွိႃပီး ၅၈၀ ဦး တက္ေရာက္ကာ ခြင့္ယူသူ ၅၂ ဦး ရွိသည္။ ပထမအႄကိမ္ လြႊတ္ေတာ္၏သက္တမ္းသည္ ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ တြင္ ကုန္ဆံုးမည္ႁဖစ္သည္။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

Comments