ေက်ာ္ဟုန္း ● ဣတၳိယကို တူးေဖာ္ျခင္း

 
 ေက်ာ္ဟုန္း ● ဣတၳိယကို တူးေဖာ္ျခင္း
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၉

သူ႔ႏႈတ္ဖ်ား စကားဟာ
သူ႔ မုျဒာပါပဲ။

ပန္း ျဖစ္ႏိုင္သလို
ယမ္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။

သူ႔မာယာမွာေတာင္
သူ႔ခ်စ္ျခင္းေတြနဲ႔ စြက္လို႔ေပါ့။

ရယူဖို႔အတြက္နဲ႔
ေပးဆပ္ဖို႔အတြက္
သူ႔မွာ ညႇိဳ႕ဓာတ္ျပင္းရရွာေသး။

ပါရမီနဲ႔ ဝဋ္ေႂကြးကို
ပုလဲတလုံး ရြဲတလုံးျပဳစားရင္း
ေလာကအတြက္
ပန္းပြင့္ေပးခ့ဲသူမ်ားပါပဲ။။

ေက်ာ္ဟုန္း
၂၀၁၉၀၂၀၅

Comments