တင္လတ္ကုိ ● တေခ်ာင္းျမင္


တင္လတ္ကုိ ● တေခ်ာင္းျမင္
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၉

ႏွစ္ေခ်ာင္းျမင္နဲ႔
တေခ်ာင္းျမင္က ညီအကို။

ႏွစ္ေခ်ာင္းျမင္က
ႏွစ္ေခ်ာင္းျမင္ၿပီး
တေခ်ာင္းျမင္က
တေခ်ာင္းပဲျမင္လို႔
တေခ်ာင္းျမင္လို႔ ေခၚတြင္က်တယ္။

တေခ်ာင္းျမင္က
သူ႔အကိုလို မဟုတ္ဘူး
လမ္းေလွွ်ာက္ရင္းေတာင္း ေဆာ့သြားတာ
လမ္းေလွ်ာက္ေတာ့ ဘာျဖစ္
မိုင္နင္းမိတယ္။

မိုင္းနင္းမိေတာ့
ထံုးစံဘာျဖစ္။

တေခ်ာင္းျမင္က
သူ႔ရွိတဲ့ ေျခေထာက္တဖက္ မျပတယ္။

Comments