ေအာင္ေ၀း - ခ် စ္ လို့ ေ ရ း တဲ့ က ဗ် ာ ( ၂ ၆ )


ေအာင္ေ၀း - ခ် စ္ လို့ ေ ရ း တဲ့ က ဗ် ာ ( ၂ ၆ )
မိုးမခ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၉ 

"ေအာင္ဆန္း"
သူ့နာမည္နဲ့ ေမႊးတဲ့ႏွင္းဆီ
ျမန္မာျပည္။


"ေအာင္ဆန္း"
သူ့နာမည္နဲ့ စီးတဲ့ျမစ္ေရ
ဧရာ၀တီ။

"ေအာင္ဆန္း"
သူ့နာမည္နဲ့ တြန္တဲ့ငွက္ေကာင္း
အို- ခြပ္ေဒါင္း။

"ေအာင္ဆန္း"
သူ့နာမည္နဲ့ ထက္ျမတဲ့ဓား
တို့ ---
ျပည္ေထာင္စုသား။

မွတ္ေလာ့ ႏွမ
မွတ္ေလာ့ ငါ ့ညီ
သူ့ႏွင္းဆီ
မည္သို့မွ် မေၾကြ
မေသတဲ့ တရား။

ျမစ္ဧရာ ဘယ္မခန္း
"ေအာင္ဆန္း" အသစ္ေတြ
ေခတ္အဆက္ဆက္ ဖြား။ ။

ေ အ ာ င္ ေ ၀ း
(ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂- ၂၀၁၉)

Comments