ေမာင္ၾကဴးရင့္ ● ၾကယ္ဝင္စား

ေမာင္ၾကဴးရင့္ ● ၾကယ္ဝင္စား
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၉

ၾကယ္ေႂကြၿပီ
ကဗ်ာဆရာညြန္႔သစ္
ေႂကြၿပီ။

တေန႔
တုိ႔လည္း ေႂကြရဦးမွာပဲ

သူ႔႐ုိးဂုဏ္နဲ႔
စိတ္ေကာင္းႏွလုံးေကာင္းကုိ
ေလာကတုိင္ထိပ္မွာ
ခ်ိတ္ထားခဲ့တယ္

ေမာင္ၾကဴးရင့္
၂၁၊ ၂၊ ၂၀၁၉

Comments