ဗန္းေမာ္ညိဳႏြဲ႕ - "အေမ့ဘဝ ေငြလမင္း"


ဗန္းေမာ္ညိဳႏြဲ႕ - "အေမ့ဘဝ ေငြလမင္း"
(မိုးမချပန္လည္ဆန္းသစ္) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၉
သည္ေလာကသည္
တက္ခ်ီက်ခ်ည္ ၊ စက္ဝန္းလည္ၿမဲ
သည္စက္ဝန္းသြား ၊ ေမာင္းလက္ၾကား၌
ဓားသြားမၿငိ ၊ အထိမခံ
အမွန္ဖက္ေန ၊ ရွာေဖြအမွန္တရား
႐ုန္းသြားတိုးေဝ့ ၊တေရြ႕ေရြ႕ေသာ
အေမ့ဘဝ ၊ အရိပ္ျမ၌
ယုယပိုက္ျဖား ၊ စုစည္းအားျဖင့္
သားတို႔ဝန္းလွည့္ ရွိပါေၾကာင္း။ ။

(ေမာင္စြမ္းရည္ ညႊန္းေပးသည္)
(၈၁ႏွစ္ေျမာက္ အေမ လူထုေဒၚအမာေမြးေန႔) 
၂၉ ေအာက္တိုဘာ ၁၉၉၆

Comments