ေက်ာ္ဟုန္း - ငါးမွ်ားတံရဲ ့ျမႇဳပ္ကြက္

Than Htay Maung

 ေက်ာ္ဟုန္း - ငါးမွ်ားတံရဲ ့ျမႇဳပ္ကြက္
(မိုးမခ) မတ္ ၁၂၊ ၂၀၁၉

ၿငိၿပီ၊

တဘက္က
ရမၼက္နဲ႔ ဆြဲတယ္။

တဖက္က
ေဇာနဲ႔ ႐ုန္းတယ္။

တဖက္နဲ႔ တဖက္
ဆြဲ ႐ုန္း ၾကားမွာ
တဖက္နဲ႔ တဖက္
ရမၼက္နဲ႔ ေဇာၾကားမွာ
မွ်ားတံဟာ
ေကြးၫႊတ္ေနတယ္။

ေနာက္ဆုံး မွ်ားတံဟာ
အားမတန္ မာန္ေလွ်ာ့ရသူကို ေက်ာခိုင္း
အားႀကီးရာဘက္ ယိမ္းေတာ့တာပဲ။

ေလာကသားခ်င္းတူေပမယ့္
ေလာကဘုံအဆင့္ ကြဲတာနဲ႔
ႀကီးႏိုင္ ငယ္ညႇဥ္းလုပ္ရပ္မွာ
တရားဥပေဒဟာ မရွိ
မတရားဟာ တရားေနသေယာင္။။

ေက်ာ္ဟုန္း
၂၀၂၉၀၃၁၁

Comments