ဇင္လင္း ● တ႐ုတ္ ပိုးလမ္းမစီမံကိန္းျဖတ္ခြင့္ျပဳမည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာ့အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ မပြန္းမပဲ့ေရး သတိရွိဖို႔လိုသည္

ဇင္လင္း ● တ႐ုတ္ ပိုးလမ္းမစီမံကိန္းျဖတ္ခြင့္ျပဳမည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာ့အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ မပြန္းမပဲ့ေရး သတိရွိဖို႔လိုသည္
(မုိးမခ) မတ္လ ၁ဝ၊ ၂ဝ၁၉

၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနျခင္းအေပၚတ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အားေပး ေထာက္ ခံလွ်က္ရွိေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အာရွေရးရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ဆြန္ေကာ္ရွန္းက တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႕စဥ္ေျပာသည္ဟု ဆိုသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္က တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦး စီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တ႐ုတ္အထူးကိုယ္စားလွယ္တို႔ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းေဒသႏွင့္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသမ်ား တည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းမႈရွိေစေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ားေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံ အျမန္ဆုံး ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေစလိုေသာ ဆႏၵ ရွိေနသည္ကို အထူးျပဳေဖၚျပျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျငမ္းခ်မ္းေစလိုေသာဆႏၵရွိေၾကာင္း ေဖၚျပေျပာဆိုေနသည္မွာ အေၾကာင္းမဲ့မဟုတ္ပါ။ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ မဟာ ဗ်ဴဟာေျမာက္ စီးပြားေရးစီမံကိန္းျဖစ္ေသာ ကမၻာ့အေရွ႕ျခမ္းႏွင့္အေနာက္ျခမ္းကို ကုန္းလမ္း-ေရလမ္း ႏွစ္မ်ိဳးလုံး အသုံးျပဳ လွ်က္ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းႀကီး ခ်ိတ္ဆက္ေဖာ္ေဆာင္ေနသည္။ Belt and Road Initiative-BRI “ရပ္ဝန္းႏွင့္ ပိုး လမ္းမစီမံကိန္း” ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမအျဖစ္ ကမၻာကသိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းမွတဆင့္ ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ေဒသအထိ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမက ျဖတ္သန္းမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တ႐ုတ္က သူ႕အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ယွဥ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေစလိုျခင္း ျဖစ္သည္။

ရပ္ဝန္းႏွင့္ပိုးလမ္းမစီမံကိန္း (Belt and Road Initiative-BRI) အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ၏ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝးကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဧရာဝတီခန္းမ၌ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၈ ရက္ေန႔နံနက္ (၁ဝ) နာရီတြင္က်င္းပရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္အမွာ စ ကားေျပာၾကားခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးသို႔ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြ၊ ဦးေဆာင္ ေကာ္ မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေန ခ်ဳပ္၊ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ေနျပည္ ေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။ အဆိုပါ ဧည့္ပရိတ္သတ္ အခင္းအက်င္းကို ၾကည့္လွ်င္ BRI စီမံကိန္းျဖန္႕က်က္ထားသည့္ နယ္ပယ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံလည္း မလႊဲသာ မေရွာင္သာ ပါဝင္ရမည္မွာ ေသခ်ာေနသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။

BRI စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္ေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၏ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ ဦးေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ရပ္ဝန္းႏွင့္ပိုးလမ္းမစီမံကိန္းတြင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ (၆ဝ)ေက်ာ္ ပါဝင္ပတ္သက္လ်က္ရွိၿပီး အေျခခံအေဆာက္အအုံ ဆက္သြယ္ေရးသာမက က႑ေပါင္းစုံ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အစီအစဥ္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။ ပထဝီ အေနအထားအရ ရပ္ဝန္းႏွင့္ ပိုးလမ္းမစီမံကိန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ ေနရာ၌ တည္ရွိေနသည့္အတြက္ ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။  ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္သာမက ေဒသအတြက္လည္း အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ အခြင့္အလမ္း မ်ား ေပၚေပါက္လာေစႏိုင္သည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ စီမံကိန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးစီးပြား မၽွမၽွတတ ျဖစ္ေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ လိုအပ္ သည္ဟု ေျပာဆိုသည္။ ရပ္ဝန္းႏွင့္ပိုးလမ္းမစီမံကိန္း BRI အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ “ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူ ယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေရးမူႀကီး(၅)ရပ္” ႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ လိုသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။  စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာ တြင္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေရတိုအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေရးသာမက ေရရွည္အက်ိဳးကိုပါ ႐ႈေထာင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးက ေလ့လာစိစစ္ ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ လိုေၾကာင္းလည္း ၄င္းက ေျပာၾကားသည္။ ရပ္ဝန္းႏွင့္ ပိုးလမ္းမ စီမံကိန္း ေအာက္တြင္ ေဆာင္႐ြက္ မည့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းမ်ား၊ မူဝါဒမ်ား၊ ျပည္တြင္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြမႈရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

မၾကာေသးမီက သမိုင္းေနာက္ခံ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တ႐ုတ္ သမၼတ Xi Jinping တုိ႔ ၂ဝ၁၇ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရး စႀကၤန္ (China-Myanmar Economic Corridor) ထူေထာင္ေရးကိစၥကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီး၊ ရထားလမ္းႏွင့္ ကားလမ္းမ်ား ေဖါက္ လုပ္ေရး စီမံကိန္းကိစၥမ်ားလည္းပါသည္ဟု Nikkei သတင္းက ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးသည္။ ထိုစီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္ အထည္ေဖၚ မည္ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္၏ ေႂကြးျမီရႊံ႕ႏြံအိုင္ထဲမွ ႐ုန္းမထြက္သာ ျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း  Nikkei Asian Review သတင္းဌာနက ေဝဖန္ သုံးသပ္ခဲ့ဖူးသည္။

၂ဝ၁၈ ဇူလိုင္ ၇ ရက္ေန႕ မဇၩိမသတင္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု သတင္းေဖၚျပခဲ့ဖူးသည္။  အလားအလာ ေကာင္း၍ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္  မၾကာမီလုပ္ငန္းမ်ား စတင္သြားရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ျပည္ေထာင္္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ က ေျပာေၾကာင္း သတင္းအရ သိရသည္။

“ေက်ာက္ျဖဴေရနက္စီမံကိန္းက အင္မတန္ႀကီးမားတဲ့ စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီးေတာ့ အရင္အစိုးရမ်ားထဲက ဆံုးျဖတ္ခ်က္က ရွိပါ တယ္။ အခုေက်ာက္ျဖဴ စီမံကိန္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ညိႇႏိႈင္းတာျဖစ္ပါတယ္။ သေဘာတူညိွႏႈိင္းမႈေတြက အေတာ္ေလး အလားအလာေကာင္းပါတယ္။ မၾကာခင္မွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ သေဘာတူညီခ်က္ရၿပီး ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ေဒါက္တာသန္းျမင့္ ကေျပာၾကားသည္။

ေက်ာက္ျဖဴေရနက္စီမံကိန္းကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ နွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ အက်ိဳးမွ်တမႈရွိေရး ရႈေထာင့္မွ ခ်ဥ္းကပ္သည္ဟု ဆိုသည္။ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စီးပြားေရး ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈနွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္းမ်ားေဖၚေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္စီမံကိန္းကို ေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈႀကီးမားမႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ စသည္တုိ႔ကိုလည္း စဥ္းစားေၾကာင္း၊ စဥ္းစားရာ၌ ယင္းဆိပ္ကမ္းကို တစ္ခ်ီတည္းႏွင့္ လံုးဝဥႆံု အၿပီးတည္ေဆာက္မည့္ သေဘာမဟုတ္ဘဲ၊ အပိုင္းလိုက္၊ အပိုင္းလိုက္ တည္ေဆာက္သြားရန္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သေဘာတူထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ဆိုသည္။ အဆိုပါ စီမံကိန္းတြင္  ျပည္တြင္းမွ တိုင္းရင္သားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါဝင္မႈ၊ အစိုးရ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မႈနွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားျဖင့္ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။

လက္ရွိ NLD အစိုးရ၏ တ႐ုတ္ျပည္ဆိုင္ရာ မူဝါဒႏွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ အေလ်ာ့ေပး ဆက္ဆံေန သလားဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ား ရွိေနသည္။ အထူးသျဖင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ရခိုင္ျပႆနာေၾကာင့္ စီပြားေရး ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ရန္ ေနာက္တြန္႕ေနၾကခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ျမန္မာက ေဈးမကိုင္ရဲဘဲ ဖိတ္ေခၚေနရသည္။ ‘တ႐ုတ္၏ အလႊာစုံဆက္ဆံေရးမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပကတိအေျခအေန’ ဆိုသည့္ သုေတသနစာတမ္း၌ စာတမ္း ရွင္ ‘ခင္ခင္ေက်ာ္ႀကီး’ က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံရာ၌ ေဘဂ်င္းအစိုးရ မေက်မနပ္ျဖစ္ေစမည့္ အျပဳအမူမ်ိဳးကို သတိထား ေရွာင္ရွားေလ့ရွိသည္ဟု သုံးသပ္ထားသည္။ ၂ဝ၁၆ ၾသဂုတ္လ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္၏ တ႐ုတ္ခရီးစဥ္အတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ျမန္မာက တ႐ုတ္တစ္ႏိုင္ငံတည္း မူဝါဒကိုလက္ခံခဲ့ျပီး၊ ထိုင္ဝမ္ အေရး၊ တိဘက္အေရးႏွင့္ ရွင္းက်န္းအေရးတုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို နားလည္ ေထာက္ခံေၾကာင္း ေဖၚျပခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမ စီမံကိန္း- One Belt One Road - ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္-တ႐ုတ္-အိႏၵိယ-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကၤကိုလည္း ေထာက္ခံခဲ့သည္ဟု ဆိုထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ အက်ိဳးစီးပြားဆိုင္ရာ ကိစၥ မ်ားကို ျမန္မာက သတိႀကီးစြာထား၍ကိုင္တြယ္ေနေၾကာင္း ေပၚလြင္သည္ဟု စာတမ္းရွင္က  သုံးသပ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရ သည္။

တ႐ုတ္သည္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ လုံျခဳံေရးေကာင္စီတြင္ ဗီတိုအာဏာ ပိုင္ဆိုင္ရရွိထားသူ ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးအရလည္း မဟာအင္အားႀကီး ႏိုင္ငံျဖစ္လာေရးအတြက္ ေခတ္သစ္ ပိုးလမ္းမ စီမံကိန္း (BRI) ကို တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္ အေကာင္ အထည္ေဖၚေနသည္။ လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ရပ္ဝန္းႏွင့္ပိုးလမ္းမစီမံကိန္း (BRI) ေအာက္တြင္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းမ်ား၊ မူဝါဒမ်ား၊ ျပည္တြင္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိရန္လိုအပ္သျဖင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ စီးပြားေရးစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုရာ၌ အထူးသတိထားဖုိ႔လိုေပလိမ့္မည္။ ျမန္မာ့ သယံဇာတ အေတာ္မ်ားမ်ား လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္သုံးခုအတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အေခ်ာင္ႏႈိက္ယူခဲ့သျဖင့္ အေတာ္ ပင္ ဆုံးရႈံးခဲ့ျပီးျဖစ္သည္ကို ျပည္သူအေတာ္မ်ားမ်ား သိၾကသည္။ သစ္ေတာမ်ား ျပန္လည္ စိမ္းလန္းလာေစရန္ လက္ရွိ အစိုးရက ယခုမွ ျပန္လည္ ပ်ိဳးေထာင္မႈ လုပ္ကာစ ရွိေသးသည္။ အျခား ေက်ာက္စိမ္း ေဒသ၊ ေၾကးနီ ေတာင္မ်ားေဒသ၊ ပယင္းႏွင့္ ေရႊထြက္ရာေဒသ၊ ျမစ္ေၾကာင္းမ်ားတေလွ်ာက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္ယူမည့္ ေနရာေဒသမ်ား၊ နိကယ္ထုတ္ယူ ရာေဒသႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအထက္ပိုင္း စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ငွားရန္းထားရာ ေဒသမ်ား အစရွိသျဖင့္ တ႐ုတ္တုိ႔ စီးပြားေရးခ်ဲ႕ထြင္ လုပ္ကိုင္ေနမႈ အစုစုသည္ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ မညီေၾကာင္း သတင္းမ်ားတြင္ မၾကာမၾကာေတြ႕ေနရသည္။ MOU ေရးထိုးလုပ္ကိုင္ေနေသာ တ႐ုတ္ကုမၸနီလုပ္ငန္းမ်ားကို ေသခ်ာစိစစ္ပါက၊ တရားမဝင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ေခၚ သြင္းလာေနေၾကာင္း ျမင္ေနၾကရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းခ်က္ႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ စသည္တုိ႔ကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ တ႐ုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ကြက္မ်ားကို ဝင္ေရာက္ ထိန္းခ်ဳပ္လာေနသည္။ ျမန္မာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးတာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ လာဘ္ေပး လာဘ္ ယူအက်င့္ေဟာင္းကို မစြန္႕လႊတ္ႏိုင္ၾကလွ်င္ ေရရွည္တြင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးႏိုင္ေပသည္။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းအတြင္း ေပၚထြက္ခဲ့သည့္သတင္းမ်ားအရ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရအၾကား ပူးတြဲ စီမံကိန္း ျဖစ္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း၏ ရွယ္ယာ ပိုင္ဆိုင္မႈ ၈၅% အထိရရွိရန္ တ႐ုတ္ အစိုးရက ၾကိဳးပမ္းေနသည္ဟု ဆိုသည္။ ေဒၚလာ သန္း ၇,၃ဝဝ တန္ ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း၏ ရာခိုင္နႈန္း အမ်ားစုကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ တ႐ုတ္အစိုးရပိုင္ CITIC ကုမၸဏီက ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေတြ႕ ထားသည္ဟု ရိုက္တာသတင္းဌာနက ေဖၚျပခဲ့သည္။ ျမန္မာ အစိုးရက ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ကတည္းက အႀကံျပဳထားသည့္ ညီတူ ညီမွ် ၅ဝ-၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းစီ ပိုင္ဆိုင္ေရး အႀကံျပဳခ်က္ကို တ႐ုတ္ကုမၸဏီဘက္က လက္မခံခဲ့ဟုဆိုသည္။ CITIC ကုမၸဏီက ၇ဝ% မွ ၈၅% အထိ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း ၂ဝ၁၇ ေမလ ၅ ရက္ေန႔ ဘီဘီစီသတင္းတြင္ ေဖၚျပခဲ့ဖူး သည္။

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္မွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သြယ္တန္းထားသည့္ ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း ျဖတ္သန္းရာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ မိုးရာသီ တြင္ လယ္ကြင္းမ်ားအတြင္းသို႔ ေတာင္က်ရႊံ႕ေရမ်ား ဝင္ေရာက္သျဖင့္ လယ္ေျမပ်က္စီး ဆုံးရႈံးမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ားက ေျပာဖူးသည္။ ၎ လယ္ေျမမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြအျပတ္ေပးရန္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန-တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေတာင္သူမ်ားထံ လာေရာက္ညႇိႏႈိင္းသျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားက ငါးႏွစ္စာ ေလ်ာ္ေၾကး ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ဖူးသည္ဟု ဆိုသည္။  ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ေရနံစိမ္း ပိုက္လိုင္းသည္ မေဒးကြၽန္းမွ စတင္၍၊ ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္ လုိင္းသည္ ေက်ာက္ ျဖဴၿမိဳ႕နယ္မွ စတင္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ ထို ပိုက္လိုင္း ၂ သြယ္သည္ ရခိုင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မေကြးတုိင္းႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတို႔ကို ျဖတ္သန္းေဖာက္လုပ္ထားသည္။ ေရနံစိမ္းပိုက္လိုင္းသည္ ၇၇၁ ကီလိုမီတာ ရွည္လ်ားသည္။ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လုိင္းသည္ ၇၉၃ ကီလိုမီတာရွည္လ်ားသည္။ ၎းစီမံကိန္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယႏွင့္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံတုိ႔မွ ကုမၸဏီ ၆ ခု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း မီဒီယာသတင္းမ်ားအရ သိရသည္။ ေရႊသဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းေၾကာင့္ လယ္ယာေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရျခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္း မ်ား ႀကံဳေတြ႕ရေသာ္လည္း ပိုက္လိုင္းမွရရွိသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ေဒသခံမ်ား ခံစားရျခင္းမရွိေၾကာင္း “ေရႊ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕လႈပ္ရွားသူ မ်ားအဖြဲ႕” (The SHWE Gas Movement) က အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခဲ့ဖူးသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေခတ္သစ္ ပိုးလမ္းမစီမံကိန္းကို မလႊဲသာ မေရွာင္သာ လက္ခံရေတာ့မည္ဆိုေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္၏ ဘ႑ာေငြေၾကး စိုက္ထုတ္မႈအေပၚ မွီခုိရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႕ မွီခိုရသျဖင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရပ္ဝန္းႏွင့္ ပိုးလမ္းမစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို ဦးစြာ ေလ့လာ သင့္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ စီမံကိန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကို မွန္ကန္စြာ စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ ဂ႐ုျပဳရမည္။ BRI အစီအစဥ္ကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရး၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး တို႔အတြက္ ဖြဲ႕စည္းမည့္ ေကာ္မတီအသီးသီးသည္ လုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ အခ်ိတ္အဆက္မိမိ ၫွိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ဖုိ႔ လည္း လိုမည္။ အထူးသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား အၾကား ထိေရာက္စြာ ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖုိ႔လည္း အေရးႀကီးသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပိုးလမ္းမစီမံကိန္း (BRI) ျမန္မာပိုင္နက္ အတြင္း တရားဝင္ ျဖတ္သန္းျခင္းမျပဳမီ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ အရပ္ရပ္၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျမန္မာ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္တကြ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားအားလုံး ႏိုင္ငံေရးသတိ စီးပြားေရးသတိ အထူးရွိၾကရပါလိမ့္မည္။ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားဘက္က ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဉ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ တကြ က်င့္ဝတ္မ်ား လိုက္နာေစရန္ ဝိုင္းဝန္းထိန္းေက်ာင္းရပါမည္။ BRI စီမံကိန္းမ်ားကို MOU ေရးထိုးေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ျပည္သူအား ျမင္သာထင္သာ အသိေပးဖိုလိုသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ BRI စီမံကိန္း ဆိုင္ရာ MOU စာခ်ဳပ္မ်ား လက္မွတ္ မထိုးမွီ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၊ ျပည္နယ္/တိုင္း အစိုးရ အသီးသီးတုိ႔ကလည္း ေစ့ေစ့စပ္စပ္ အက်ိဳးအျပစ္မ်ား ကို ဆန္းစစ္ေလ့လာ သုံးသပ္ဖုိ႔လိုသည္။ သတင္းမီဒီယာမ်ားကိုလည္း လြတ္လပ္စြာသတင္းယူခြင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခြင့္ေပးဖုိ႔ လိုသည္။ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး ၾသဇာခ်ဲ႕ထြင္လာမည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ားေအာက္တြင္ ျမန္မာတုိ႔ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာ ပြန္းပဲ့မႈ မရွိေစရန္ ေစာင့္ၾကည့္ၾကရမည့္ တာဝန္ရွိေနျပီဟု ႏိႈးေဆာ္လိုပါသည္။

9 March 2019, Saturday ေန႔ထုတ္ သူရိယေနဝန္းဂ်ာနယ္၌ ေဖၚျပသည့္ေဆာင္းပါး။

Comments