ေအာင္ေဝး ● ခ် စ္ လို ့ ေ ရ း တဲ့ က ဗ် ာ (၂ ၈)

 ေအာင္ေဝး ● ခ် စ္ လို ့ ေ ရ း တဲ့ က ဗ် ာ (၂ ၈)
(မုိးမခ) မတ္လ ၁၃၊ ၂၀၁၉

အိုဘယ့္ဘယ္ ... အိုဘယ့္ ျမသီလာ။

ႏြမ္းမိ ႏြမ္းေမာ
ကံ့ေကာ္ေတာက ညေတြ။

ခ်စ္သူ႔ တစ္ရင္
ငု တစ္ပင္
ငု တစ္ပင္လုံး ၀ါ
သူ႔ တစ္ရင္လုံး ကဗ်ာ
ႏွစ္ကာလေတြ။

နာၾကည္း ေတာက္ေခါက္
အဓိပတိလမ္း
စိန္ပန္း တေစၦ
မ်က္ရည္ေတာက္ေတာက္ က်ခဲ့ရတဲ့
ေန့ေတြ။

အိုဘယ့္ဘယ္ ... အိုဘယ့္ ျမသီလာ။

သစ္ရြက္ေတြ ေႂကြေႂကြ
ခ်စ္ရက္ေတြ ရွည္ရွည္
ေခတ္ရတက္ေတြ ေပြေပြ
သတ္၍ မေသေသာ အလြမ္းေတြ။

အိုဘယ့္ဘယ္ .. အိုဘယ့္ ျမသီလာ။

"ကံ့ေကာ္ ပြင့္ရာ
ငု၀ါ ပြင့္ရာ
စိန္ပန္း ပြင့္ရာ"
... ... ... ...
အႏွစ္ တစ္ရာ။ ။

(ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္သို႔)

ေ အ ာ င္ ေ ဝ း
(မတ္ ၁၂-၂၀၁၉)

Comments