ေမာင္ႀကဴးရင့္ - "ဧရာဝတီ"

Than Htay Maung

 ေမာင္ႀကဴးရင့္ - "ဧရာဝတီ"
(မိုးမခ) မတ္ ၁၆၊ ၂၀၁၉

ဧရာဝတီဟာ
လူထုရ႕ဲ
ကဗ်ာတပုဒ္ပါပဲ

ဧရာဝတီဟာ
လူထုရ႕ဲ
ေတးတပုဒ္ပါပဲ

ဧရာဝတီဟာ
လူထုရ႕ဲ
ပန္းခ်ီကားတခ်ပ္ပါပဲ

ဧရာဝတီဟာ
လူထုပါပဲ
လူထုဟာ
ဧရာဝတီပါပဲ

ဧရာဝတီကုိ
ဘယ္သူမွမပုိင္ဘူး
ဧရာဝတီကုိ
လူထုကပုိင္တယ္

ဧရာဝတီကုိ
ဘာန႕ဲမွမလဲနိဳင္ဘူး


၁၅ ႕ ၃ ႕ ၂၀၁၉

Comments